Seniora Rådgivare


Global utmaning har ett brett nätverk av seniora rådgivare med lång och gedigen erfarenhet från olika samhällssektorer:

Seniora rådgivare-galleri 2012-10-23
(Högerklicka och tryck på ”save link as” för att ladda ner en PDF.)

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Fram till sommaren 2012 var han programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, och ledamot i övervakningskommittén för Europeiska Socialfonden. Han är f.n. ordförande i styrgruppen för NORDFORSK program för excellenscentra om nordisk välfärd och i Svenska UNESCO/MOST-kommittén samt medverkar i ett Sida-projekt om utveckling av forskningskapacitet i Mozambique.

Ola Alterå har varit statssekreterare på Näringsdepartementet med ansvar för energi, miljöteknik och de statliga företagen samt landchef för UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) i Kenya. Han har tidigare verkat bland annat som VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme, miljöekonom vid Naturvårdsverket, partisekreterare samt rådgivare i Statsrådsberedningen.

Nicholas Anderson har en 40 år lång karriär i internationell finans- och bankverksamhet i Europa, Asien och USA. Nicholas lämnar Svensk Exportkredit (SEK) efter elva års tjänstgöring i Finland, Singapore och Sverige. Senast ledde han SEK Advisory Services, grenen för finansiell rådgivning på SEK, för omfattande infrastrukturprojekt i Europa, Ryssland, Indien och Asien. Innan han började på SEK år 2002, var Nicholas VD och ordförande för Municipality Finance Plc i Finland mellan år 1991 och 2001. Nicholas är författare till fyra böcker om finansväsendet, kapitalmarknader och investeringar och är kolumnist i flera nationella tidningar i Finland.

Gun-Britt Andersson är ordf. i Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania samt ledamot i styrelsen för Gapminder. Hon har tidigare jobbat som statssekreterare vid både socialdepartementet och på UD med ansvar för migration och utvecklingssamarbete, varit chef för UNRWA i Jerusalem samt varit ambassadör vid OECD och UNESCO i Paris. Gun-Britt Andersson ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Monica Andersson är fil.dr och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hon forskar om stadsplanering och förvaltningspolitik. Monica Andersson vill särskilt lyfta fram städernas ansvar för klimatmålen och stadsplaneringens betydelse i arbetet med att nå dem och att motverka den sociala segregationen. Hon är en av författarna bakom Global Utmanings skrift ”Urbaniserad värld – nya steg mot hållbara städer.” Monica Andersson är ordf. i Samfundet S:t Erik och har tidigare bl.a. varit riksdagsledamot och statssekreterare vid Socialdepartementet, samt generaldirektör för Banverket och stadsbyggnads- och miljöborgarråd i Stockholm. Hon disputerade 2009 på avhandlingen ”Politik och stadsbyggande. Modernismen och byggnadslagstiftningen.”

Lars Anell är idag ordf. i Vetenskapsrådet och har tidigare varit ordf. för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Han har tidigare arbetat på finansdepartementet och UD samt på Sekretariatet för framtidsstudier och varit chef för Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). Lars har även varit FN-ambassadör i Genève och EU-ambassadör i Bryssel. Lars Anell ingår i Global Utmanings råd för Global ekonomi.

Svante Axelsson, sedan 11 år generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. I grunden agronom med inriktning på miljöekonomi med fokus på styrmedel som kan göra miljön bättre. Svante är också styrelseledamot i Transportstyrelsen och i den europeiska trafikorganisationen Transport & Environment.  Idag är han Naturskyddsföreningens talesperson i klimat- och energifrågor samt trafikfrågor.

Torbjörn Becker är föreståndare för Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit Senior ekonom vid IMF där han arbetat med tillväxtmarknader och utvecklingsländer i Östeuropa och Ryssland, Asien, Stillahavsområdet och Mellanöstern. Torbjörn är ledamot i styrelsen för Sida, Kyiv Economic Institute i Ukraina, CenEA i Polen och International School of Economics i Tbilisi i Georgien. Torbjörn Becker ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Erik Belfrage är sedan 1987 personlig rådgivare åt familjen Wallenberg och ett antal av Wallenberggruppens företag. Erik är styrelseledamot i Saab AB och tidigare styrelseledamot i Investor AB och Atlas Copco. Han är bankdirektör på SEB och rådgivare åt dess ordf. Marcus Wallenberg. Erik är civilekonom och har tidigare verkat som diplomat i 17 år i bl.a. Genève, Washington, Bukarest, Beirut och Paris. Erik är ordf. i Näringslivets Internationella Råd (NIR). Erik Belfrage ingår i Global Utmanings råd för Global ekonomi.

Örjan Berner har varit ambassadör i Sovjetunionen/Ryssland, Tyskland, Frankrike samt i Polen och Indien. Efter UD-tjänstgöringen har han arbetat som rådgivare till Vattenfall gällande internationella klimatprojekt samt som generalsekreterare för ”Svenskar i Världen” Vidare har han verkat i olika företagsstyrelser främst med anknytning till Ryssland. Örjan har varit ordf. i svenska avdelningen för Transparency International.

Anders Bjurner är diplomat och har tjänstgjort på UD sedan 1969, huvudsakligen med frågor om Afrika, Mellanöstern och Europa, mestadels med konflikt- och säkerhetspolitiska frågor. Han har bl.a. arbetat i Lusaka, Luanda och New York, samt för EU-delegationen i Bryssel och senast i Rom. Han har varit chef för UD:s enhet för Afrika och Mellanöstern och för europeisk säkerhetspolitik samt biträdande statssekreterare hos utrikesministern.

Inga Björk-Klevby var 2006-11 biträdande generalsekreterare i FN i Nairobi och vice-chef för UN-HABITAT som är FNs organisation för boende och stadsutveckling. Före dess var hon ambassadör i Abidjan och Nairobi och exekutivdirektör i den Afrikanska utvecklingsbanken i Abidjan. På UD sysslade hon huvudsakligen med internationella utvecklingspolitiska-och finansiella frågor. Hon har också varit biträdande exekutivdirektör i Asiatiska utvecklingsbanken i Manila och tjänstgjort i IMF i Washington och som internationell ekonom i Riksbanken.

Carina Borgström-Hansson är sakkunnig på området ekologiska fotavtryck på Världsnaturfonden WWF. I det internationella WWF-nätverket ansvarar hon för utvecklingen av en internationell stadsstrategi och i Sverige koordinerar hon Världsnaturfondens arbete med Hållbara städer. Tidigare arbetade Carina som lektor och forskare i humanekologi vid Lunds universitet där hon bl.a. medverkade i fotavtryckskonceptets utveckling. I sin forskning har Carina fördjupat sig i olika sätt att mäta och beskriva hållbar utveckling, med särskilt fokus på spänningen mellan ekonomiska och ekologiska samt lokala och globala utgångspunkter.

Pontus Braunerhjelm är VD för Entreprenörskapsforum och f.d. huvudsekreterare vid Globaliseringsrådet. Han har varit verksam som vice VD vid Industrins utredningsinstitut (IUI) och vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Pontus är professor i nationalekonomi; internationell affärsutveckling, innovation och entreprenörskap vid KTH och har varit adjungerad vid Linköpings universitet.

Lennart Båge var 2001-09 chef för IFAD, FN-systemets ”utvecklingsbank” för investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling samt medlem av FN-systemets ledningsgrupp under generalsekreterarens ordförandeskap. Var 2002-08 ordf. i FN-systemets högnivåkommitté för program och policykoordinering. Han har arbetat på SAREC, Sida och UD med bl.a. biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar, forskningsstöd samt reform- och governancefrågor. Lennart Båge ingår i Global utmanings råd för Global Governance.

Göran Cars är professor i samhällsplanering och prefekt vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan. Hans intresse är riktat mot processer och strategier för byggandet av hållbara städer. Göran är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien. Göran Cars ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Göran Carstedt är ordf. i The Natural Step International och har bl.a. varit Senior Director för The Clinton Climate Initiative. Göran har tidigare arbetat som VD för Volvo i Frankrike och Sverige samt som chef för IKEA i Nordamerika och Europa. Han är en internationellt erkänd föreläsare i ledarskap och förändringsarbete.

Jan Cedergren har varit ordf. i styrelsen för Adaptation Fund (FN-klimat) och var ordf. i Working Party on Aid Effectiveness (Paris-Accra-agendan OECD/DAC). Jan har även arbetat för OHCHR (Human Rights-Genève), varit chef för det bilaterala biståndet på UD samt ställföreträdande generaldirektör på Sida. Jan Cedergren ingår i Global Utmanings klimatråd.

Gunilla Dahlberg är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och arbetar vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. Hon har forskat kring frågor som rör barn och ungdomars lärande och uppväxtvillkor i ett postmodernt samhälle. Gunilla Dahlberg ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Ulf Dahlsten är Research Associate vid London School of Economics och Senior Advisor vid Global Climate Forum i Berlin. Han forskar i World Market Governance vid Potsdam Universität i Berlin. Han har tidigare bl.a. varit statssekreterare, engagerad i IT-företag, chef för Posten och direktör i EU-kommissionen för forskning och utveckling av nya teknikområden och för-kommersiell upphandling. Han har också arbetat som Principal Advisor i EU för frågor om World Market Governance och Global Systems Science.

Lars Danielsson har en lång karriär som diplomat med placeringar i Peking, Genève, New York och Hongkong och är nu ambassadör i Sydkorea. Han har arbetat under femton år som utrikespolitisk rådgivare åt två statsministrar och har under delar av den tiden varit såväl statssekreterare för EU- och internationella frågor som statsministerns statssekreterare. Lars Danielsson ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Stefan Edman är biolog, tekn. hedersdoktor vid Chalmers, föreläsare och författare till ett 40-tal böcker om natur och miljö. Han har varit statsministerns miljörådgivare och politisk sakkunnig i miljödepartementet. Stefan är ordf. i Göteborg Energis forskningsråd samt ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin samt Smålands akademi. Han har varit styrelseledamot i Naturvårdsverket, Miljövårdsberedningen och Svenska kyrkans miljövärn. Stefan Edman ingår i Global Utmanings klimatråd.

Krister Eduards är civilekonom och har arbetat inom UD. Sida, ambassaden i Moskva och Stockholmsgruppen för utvecklingsstudier med Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbete med länderna i Östeuropa, inklusive i form av offentliga utredningar. Han har publicerat sig kring bl a relationerna med och utvecklingen i Ryssland. Krister har under flera år deltagit i styrelsearbetet inom Kvinna till Kvinna och Män för Jämställdhet.

Klas Eklund är Senior Economist på SEB och adjungerad professor i nationalekonomi i Lund. Han har arbetat i kanslihuset och varit chefsekonom på SEB och har under senare år arbetat med klimatfrågor. Han är en flitig skribent och har bl.a. skrivit läroboken “Vår ekonomi” samt boken ”Vårt klimat” och en biografi över Olof Palme. Klas Eklund ingår i Global Utmanings råd för Global ekonomi.

Hans Eliasson är VD i familjebolaget AB Gullringsbo Egendomar, som är moderbolag till fastighetsbolaget Svenska Hus, bygg bolaget MVB , skogsbolaget Forestry och maskinuthyrningsbolaget WHC. Vidare bedrivs kapitalförvaltning. H.E är tidigare börsbolagschef och har stor erfarenhet från styrelsearbete. Han är ledamot av Rådgivande Komitten vid Lunds Universitet där han också är hedersdoktor.

Jan Eliasson är biträdande generalsekreterare i FN. Han har tidigare varit FN:s specielle sändebud i Darfur, ordf. i FN:s generalförsamling, utrikesminister, ambassadör i Washington D.C, kabinettssekreterare vid UD, biträdande generalsekreterare i FN samt FN:s generalsekreterares personlige representant i Iran-Irak konflikten, ordf. i Anna Lindhs minnesfond, WaterAid Sverige och gästprofessor vid Uppsala universitet. Jan utsågs 2010 till medlem av FN:s Advocacy Group för millenniemålen. Jan Eliasson ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Carl-Johan Engström är pensionerad professor vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö men fortsätter arbeta som senior forskare. Han studerar drivkrafter bakom stadsutveckling i en globaliserad ekonomi och hur planeringsformerna behöver utvecklas för att en stad ska kunna utvecklas i hållbar riktning. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutvecklingen i 15 år i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket med ansvar för strategisk planering och naturresurshushållning samt ordförande i Föreningen för samhällsplanering.

Boel Flodgren är professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Hon har varit rektor för Lunds universitet samt gästforskare vid Harvard University. Hon är styrelseledamot i två börsnoterade svenska bolag och för Köpenhamns universitet. Hennes forskning rör idag framför allt den internationella handelsrätten, särskilt världshandelsfrågor.

Birger Flygare har varit verksam inom bil-, flyg/försvars-, IT, kemi- och telekom-industrin i mer än 45 år boende på fyra kontinenter och haft ledarbefattningar i Volvo, SAAB, Allied Chemical USA, General Electric USA, English General Electric/Marconi UK, Ericsson/General Electric Mobile Communications USA, FFV Aerotech, Telia samt slutligen i Ericsson Kina och Indien. På senare år har han arbetat som SR åt produkt- och riskkapitalföretag i Europa och USA samt varit engagerad som debattör, konsult och rådgivare inom miljösfären och energiteknikindustrin.

Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med särskild inriktning mot samhällsplanering och tidigare prefekt för kulturgeografiska institutionen vid Stockholm universitet. Idag är hon prodekan samhällsevetenskapliga fakulteten. Hon har också varit gästprofessor vid Karlstad universitet. Gunnel forskar om genus- och landsbygdsfrågor samt urban och regional utveckling. Gunnel Forsberg ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Christina Garsten är professor i socialantropologi och forskar om globalisering av företag och marknad. Hon har bl.a. studerat CSR (corporate social responsibility) och nya former för global styrning av företagens sociala ansvar, samt policyförändringar på arbetsmarknaden. Hon är styrelseledamot och aktiv forskare vid Score (Stockholm Centre for Organizational Research. Christina Garsten ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Carola Gunnarsson var 2003-2010 kommunalråd för centerpartiet samt ledamot i kommunfullmäktige i Sala. Sala kommun driver flera projekt inom området hållbara städer. Carola var tidigare kommunstyrelsens ordf. i Sala. Hon är förste vice ordf. för Sveriges Kommuner och Landsting. Carola Gunnarson ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Bo Göransson har varit statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, generaldirektör för Sida samt ambassadör i Kenya. Han har också varit rådgivare till presidenten för Afrikanska utvecklingsbanken och på det etiopiska jordbruksministeriet. Bo är senior fellow på Nordiska Afrikainstitutet.

Ewa Hedlund är journalist med EU som specialitet. Hon har varit bosatt i Bryssel i 24 år där hon var Europakorrespondent för DN, SvD, Veckans Affärer och Affärsvärlden. 2003-2010 var hon talesperson i EU-kommissionen för bl.a. miljöfrågor och EU:s budget. Sedan 2010 är hon bosatt i Sverige och arbetar som moderator, föreläsare och kursledare med fokus på EU. Hon är ordförande i Svenska Europarörelsen, en plattform för diskussion och samtal om Europa. Ewa Hedlund ingår i Global Utmanings Samhällsekonomiska råd.

Ulf Hjertonsson arbetade på UD 1965-2009, bl.a som chef för politiska avdelningen och utrikesråd, minister i Washington, ambassadör i Madrid och Helsingfors och generalkonsul i New York.

Eva Hägglund är civilingenjör med planeringsinriktning. Hon arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting, främst med samhällsbyggnads-, planerings- och stadsutvecklingsfrågor. Eva har medverkat i projektet Den goda staden och hon är vice ordf. i Svenska stadskärnors styrelse. Eva Hägglund ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Anna Jardfelt är direktör för Utrikespolitiska institutet. Hon har tidigare tjänstgjort på UD, senast i Bryssel. Hon ansvarade där för att driva Sveriges linje i EU:s relationer med länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Anna har även varit kabinettschef under Rolf Ekéus, Högkommissarie för nationella minoriteter vid Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Anna Jardfelt ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Bo Jerlström har tidigare varit chef för Regeringskansliets Projektexportsekretariat och ambassadör vid UD. Han är bl.a. styrelseordf. i Nordiska projektexportfonden i Helsingfors, ledamot i den av Kofi Annan upprättade rådgivande FN-gruppen om mikrofinansiering. Bo har arbetat med internationella ekonomiska och finansiella frågor, bl.a. om sambandet mellan klimat, hållbar utveckling och gröna investeringar och jobb.

Håkan Jonsson är konsult med inriktning på EU-frågor. Med en bakgrund som jurist, diplomat och politiker har han tjänstgjort bl.a. som statssekreterare för EU-frågor, som biträdande generaldirektör för Kommerskollegium samt som institutionell expert vid svenska EU-representationen i Bryssel. Håkan Jonsson ingår i Global Utmanings klimatråd.

Inger Jägerhorn är civilekonom och journalist. Hon har varit biträdande chefredaktör vid Hufvudstadsbladet i Helsingfors och nordisk informationschef i Oslo och Stockholm. Inger har i Sverige arbetat vid Dagens Nyheter som ledarskribent, europakorrespondent och utrikeschef. Inger Jägerhorn ingår i Global Utmanings klimatråd.

Jan O Karlsson har varit statssekreterare på jordbruksdepartementet och finansdepartementet. Han har även varit ledamot och ordf. för Europeiska revisionsrätten, ordf. i den av FN initierade kommissionen Global Commission on International Migration samt varit bistånds- och migrationsminister. Jan O Karlsson är programchef för Global Utmanings programområde Migration.

Mats Karlsson är chef för Marseille Center på Mediterranean Integration. Han har varit vicepresident i Världsbanken och landchef för delar av Väst- och Nordafrika. Tidigare var han chefsekonom på UD, statssekreterare samt sekreterare till Ingvar Carlsson i Kommissionen för globalt samarbete. Mats Karlsson ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Anders Karlqvist har en bakgrund som matematiker och systemanalytiker på KTH. Under 25 år var han chef för svenska polarforskningssekretariatet och i den rollen ansvarig för planering och genomförande av forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis samt representerat Sverige i internationellt polarsamarbete. Han har också forskningspolitiska erfarenheter från forskningsråd och som departementsråd på utbildningsdepartementet. Anders Karlqvist ingår i Global Utmanings klimatråd.

Tibor Kertesz har ett långt förflutet som företagsledare och har bland annat varit VD och ansvarig för omvandlingen av Electrolux Ungern från ett planekonomiskt till ett marknadsstyrt företag. En utveckling, där han som VD, Ordförande och sedermera styrelseledamot haft en ledande roll i över 20 år. Sedan mitten av 1990-talet har Tibor haft olika strategiska roller i Saabs introduktion av Jas 39 Gripen i Ungern.

Mats Kinnwall är fil. doktor i nationalekonomi och är verksam som chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han arbetade tidigare som makro- och finansanalytiker på Handelsbanken och har varit Handelsbankens chefsanalytiker. Mats har även arbetat i Sveriges riksbank samt var under många år lärare och forskare på Stockholms universitet. Mats Kinnwall ingår i Global Utmanings råd för Global ekonomi.

Peter Kleen är handelspolitisk konsult och Senior Fellow vid European Centre of International Political Economy i Bryssel. Han har tidigare arbetat med handelspolitiska frågor och varit generaldirektör för Kommerskollegium. Peter har publicerat ett antal artiklar och böcker om WTO, EU:s handelspolitik och globalisering. Peter Kleen ingår i Global Utmanings Samhällsekonomiska råd.

Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling vid KTH, där han ansvarar för forskarutbildningen vid dess skola för Industriell teknik och management. Han forskar och undervisar om mekanismerna bakom industriell och teknisk förändring; med fokus mot klimatrelaterad industriell omvandling. Han har tidigare arbetat på sekretariatet/institutet för Framtidsstudier, Riksrevisionsverket, statsrådsberedningen och Kommerskollegium. Staffan Laestadius ingår i Global Utmanings klimatråd.

Johan Lagerkvist forskar om kinesisk politik vid Utrikespolitiska institutet med fokus på frågor om yttrandefrihet och demokrati, Kinas växande roll och betydelse i det internationella systemet samt Kinas närvaro i afrikanska länder. 2010 utkom Johan med boken ”After the Internet, Before Democracy” på förlaget Peter Lang samt tilldelades av Riksbankens Jubileumsfond forskningsmedel för projektet ”China in Africa” under 2011-13.

Allan Larsson är styrelseledamot i Lunds universitet samt medlem i den rådgivande kommittén till Jacques Delors Notre Europe. Allan har tidigare varit finansminister, riksdagsledamot och generaldirektör i EU-kommissionen samt medlem av president Barrosos rådgivande kommitté om klimat och energi, i Kofi Annans Youth Employment Network och i Albright-de Soto-kommissionen om fattigas rättigheter. Allan Larsson är programchef för Global Utmanings klimatområde, samt ingår i rådet för Global ekonomi.

Björn Larsson är VD för managementbolaget The ForeSight Group som grundades 1979 och har en bakgrund som ekonom, journalist och diplomat. Han är medlem i Clinton Global Initiative, medgrundare av the Globally Responsible Leadership Initiative samt senior rådgivare till dess VD (Bryssel), och till tankesmedjan JANERA (New York) samt till VD-företagsrådgivarna Merryck & Co (London). Björn är även internationell ambassadör för World´s Children´s Prize och en Aspen Institute fellow.

Eva Lindström var Riksrevisor under åren 2003-2010. Hon är nationalekonom och har tidigare arbetat i olika chefspositioner inom regeringskansliet. Mellan 1997-2003 var hon chef för Finansdepartementets budgetavdelning. Eva Lindström är ledamot av Finansinspektionens styrelse och Försäkringskassans insynsråd.

Börje Ljunggren, författare till boken ”Kina – vår tids drama”, är bl. a UD:s samordnare av Stockholm China Forum, ordf. i SEB:s asienråd och medlem av Lunds universitets styrelse. Han har varit Sveriges ambassadör i Kina 2002-06 och Vietnam 1994-97, chef för UD:s och Sidas Asienenheter samt biståndschef i Laos och Bangladesh.

Lennart Låftman är styrelseordf. i Dala-Demokraten, Intervalor AB, Myrina Invest AB och Vattenfalls pensionsstiftelse, samt ledamot i ett flertal andra styrelser. Han har varit VD för Femte AP-fonden och för Affärsvärlden samt var en av grundarna till Consensus Group. Han har arbetat som assisterande professor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Måns Lönnroth är styrelseledamot i International Institute for Sustainable Development, Canada (IISD) och Volvo Research and Educational Foundations (VREF). Han har tidigare varit ledamot i China Council for International Cooperation for Environment and Development (CCICED), VD för Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning samt varit statssekreterare vid Miljödepartementet. Måns Lönnroth ingår i Global Utmanings klimatråd.

Agneta Modig Tham är civilekonom från Handelshögskolan och har arbetat inom statsrådsberedningen, Finans- och Utrikesdepartementet. Hon var tidigare avdelningschef för bostadsmarknads- och boendefrågor inom Boverket och därefter administrativ chef på Moderna museet. Agneta Modig Tham ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Richard Murray är PhD i ekonomi vid Stockholms universitet och konsult åt Mapsec (Managing the Public Sector). Tidigare var han chefsekonom på Statskontoret och han har i många år arbetat med offentliga utredningar. Richard har deltagit i internationellt arbete i OECD och EU för att utveckla offentlig förvaltning. Richard Murray ingår i Global Utmanings klimatråd.

Britten Månsson-Wallin är generalsekreterare för Folkbildningsrådet, en ideell organisation med myndighetsuppgifter inom folkbildningsområdet, studieförbund och folkhögskolor. Verksamhetsområdena ”folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvis” utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd till folkbildningen. Britten var ledamot i kommittén för utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:104). Britten Månsson-Wallin ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Gun-Britt Mårtensson har ett flertal styrelseuppdrag och är bl.a. ordf. för Coompanion Sverige och Frejas fond. Hon var tidigare kommunalråd i Östersund samt förbundsordförande i HSB och har många internationella uppdrag inom kooperationen bakom sig. Gun-Britt är starkt intresserad av frågor som rör samhällsplanering och civilsamhällets utveckling.

Carin Norberg har tidigare varit direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och ledamot i Transparency International Swedens styrelse. Tidigare har hon arbetat vid Transparency Internationals sekretariat i Berlin, varit avdelningschef vid Sida samt rådgivare vid Namibiakommissariens kontor i New York.

Jan Nordling är civilingenjör ifrån KTH med inriktning maskin och energi och har arbetat på ÅF i mer än 30 år och varit VD för energiverksamheten under åren 1990 till 2006. Därefter var Jan under två år ansvarig för förvärvsverksamheten på ÅF. 2008 blev han VD för ÅF-Ingemansson AB, ett förvärvat bolag som arbetade med konsultverksamhet inom området ljud och vibrationer. Sedan 2011 finns Jan på IVA som Senior advisor och arbetar främst med energifrågor.

Bo Normark har efter utbildning på Elektro-linjen Chalmers arbetat med kraftöverföringsteknik inom ABB i nästan 40 år. Där var han bland annat marknadschef för ABB:s enhet Grid Systems. Sedan fyra år tillbaka är han VD för Power Circle. en intresseorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik. Bo är även knuten till Global Utmaning och Nordic Action Group on Energy and Climate.

Catharina Nystedt-Ringborg är styrelseledamot och rådgivare i ett antal internationellt verksamma kraft- och energibolag. Hon har länge arbetat med försäljning av miljöteknologi och energisystem i Europa, Asien och Afrika, samt varit VD för Swedish Water, export av svenskt kunnande inom avloppsvattenrening och dricksvattenproduktion. Catharina Nystedt-Ringborg ingår i Global Utmanings klimatråd.

Michael Olsson är sedan 2008 partner i ITUM Invest AB. Han grundade Tradimus AB 2000 och arbetade som bolagets CEO fram till att bolaget såldes. Michael hade innan dess en lång karriär i Electrolux som Senior Vice President Electrolux Europe, VD för Electrolux Scandinavia och Electrolux Group Ireland samt European Brand Manager i Italien. Under en period arbetade Michael även som energimarknadsanalytiker för Statoil i Stavanger. Michael är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill i Montreal. Vid sidan av styrelserollen i Global Utmaning arbetar han som ordförande i bl.a. Technology Nexus (publ.), ledamot i handelshuset Ekman och ledamot i Svedbergs (publ.).

Anders Ottensten är strategisk rådgivare inom PwC och har mångårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete. Han är nationell ledare för PwC:s arbete med ”Framtidens kommun”. Anders har också 14 års erfarenhet som kommundirektör. Han är en van och uppskattad processledare och föreläsare.

Joakim Palme leder Institutet för framtidsstudier och dess forskningsprogram ”Sverige i framtiden”. Han tjänstgör som professor i statskunskap på Uppsala universitet. Hans bakgrund finns inom komparativ välfärdsstatsforskning. På senare tid har Joakim varit engagerad i studier kring global migration. Joakim Palme ingår i Global Utmanings råd för Global ekonomi.

Kristina Persson är arbetande ordf. för Global Utmaning, ordf. för Föreningen Norden samt Senior advisor till European Policy Center i Bryssel. Kristina grundade Frejas Fond 1991 och tog initiativet till Global Utmaning 14 år senare. Hon har varit ledamot i riksdagen och Europaparlamentet samt landshövding i Jämtland. 2001-07 var hon vice riksbankschef.

Eva Redhe Ridderstad är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Eva är styrelseledamot i bla. börsnoterade Orc Group, MQ, Probi, Pled Pharma och Endomines, ordförande för Stiftelsen Framtidens Kultur och senior advisor på Yggdrasil.

Karin Rudebeck frilansar inom områdena ekonomi och politik. Hon har arbetat på finansdepartementet och varit chef för Svenska kommunförbundets finanssektion samt av FN-utsedd chef för Kosovos kommundepartement. På finansdepartementet har hon arbetat som statssekreterare med ansvar för finansmarknadsfrågor och internationell ekonomisk politik. Karin Rudebeck ingår i Global Utmanings råd för Global ekonomi.

Göran Rosenberg är sedan drygt 10 år tillbaka fristående journalist och har skrivit ett flertal uppmärksammade essä- och debattböcker. Under 1990-talet var han chefredaktör för tidskriften Moderna Tider, för vilket han 1993 också fick Stora journalistpriset för sin ”opinionsbildande insats som skribent och för att han skapat en kvalificerad tidskrift för idédebatt, analys och essäistik”. År 2000 blev han hedersdoktor vid Göteborgs Universitet.

Sten Rylander har varit diplomat med huvudsaklig inriktning på Afrika. Han har varit ambassadör i Angola, Namibia, Tanzania och Zimbabwe och har även periodvis arbetat för Sida, bl a som Afrikachef. Efter penioneringen är han författare och har utgivit ”Nelson Mandela – Tolerans och ledarskap” (2012) och ”Afrika vänder – En kontinent i förändring” (2014). Han är ordförande i Forum Syd sedan juni 2013.

Sven Sandström är bl.a. styrelseledamot i det globala elkraftbolaget AES i USA och rådgivare till Hand in Hand International. Han har arbetat vid Världsbanken i 30 år, varav 10 år som Managing Director och varit ordf. i de internationella påfyllnadsförhandlingarna för Afrikanska utvecklingsbanken och Globala fonden för bekämpning av AIDS, TBE och malaria. Sven Sandström ingår i Global utmanings råd för Global Governance.

Lena Smidfelt Rosqvist är expert på samband mellan trafikplanering och hållbar utveckling. Hon arbetar som forskningschef på Trivector Traffic AB och var tidigare programchef för TransportMistra. Lena var del av expertgruppen som utvärderade Stockholmsförsöket och författade expertgruppens sammanfattning. Lena var med under uppstartsfasen av K2 – Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik – där hon ledde ansökan och var del av ledningsgruppen. Sedan 2010 ordförande i Nätverket för kvinnor i transportpolitiken och medlem i Energimyndighetens FOKUS IV. Lena Smidfelt Rosqvist ingår i Global Utmanings Klimatråd.

Torbjörn Suneson är landskapsarkitekt, tidigare professor och prefekt för institutionen för landskapsplanering vid SLU i Uppsala. Han har sedan 2003 varit strategidirektör med ansvar för långsiktig inriktning, forskning och utveckling samt nationell transportplanering inom Vägverket och sedan 2010 vid Trafikverket. Sedan april 2014 är Torbjörn Suneson Senior rådgivare hos Trafikverkets generaldirektör.

Hans G Svensson är ordf. för Skandias stiftelse Idéer för Livet. Han har varit kommunikationsdirektör på Skandia samt ansvarig för Public Affairs på koncern- respektive Sverigenivå. Hans var tidigare statssekreterare på socialdepartementet och VD för Försäkringskasseförbundet.

Bengt Säve-Söderbergh har under senare år genomfört flera större projekt för att reformera FN. Han var grundare och förste generalsekreterare för det mellanstatliga institutet International Institute for Democracy and Electoral Assistance samt grundare och förste chef 1978-85 för det som nu heter Palmecentret. Bengt var tidigare statssekreterare på UD 1985-91.

Annika Söder utsågs 2007 till undergeneraldirektör i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Rom. Hon har tidigare varit statssekreterare för utvecklingssamarbete och humanitära frågor vid UD. Xx utsågs hon till chef för Hammarskjöldfonden. Annika har lång erfarenhet av arbete med FN- och EU-frågor, säkerhetspolitik och utvecklingssamarbete i olika chefspositioner inom UD. Annika Söder ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och leder ett stort forskningsprojekt om globala styrformer och transnationella aktörer, samt är ordf. i SNS Demokratiråd. Han har varit verksam vid Lunds universitet och Utrikespolitiska Institutet, samt gästforskare vid Harvard University, McGill University och EU-kommissionen. Jonas Tallberg ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Carl Tham är samhällsdebattör och politiker. Tham var partisekreterare i Folkpartiet 1969-78, senare bl.a. energiminister och riksdagsledamot (statsrådsersättare). Carl har varit generaldirektör för Statens energiverk 1983-85 och för SIDA 1985-94, innan han blev socialdemokratisk utbildningsminister 1994-98 och senare ambassadör i Berlin.

Ylva Tivéus har bl.a. 20 års management- och kommunikationserfarenhet från EU-kommissionen i Bryssel, senast som Direktör med övergripande ansvar för medborgarinformation och dialog samt för kontakter och stöd till tankesmedjor och CSOs på europeisk nivå. Ylva har tidigare också varit informationsansvarig inom utbildnings- och miljöområdet på Kommissionen. Hon arbetade dessförinnan på Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn med de nordiska Europa- och Närområdesprogrammen samt uppbyggnaden av de nordiska informationskontoren i Tallinn, Riga och Vilnius.

Catherine von Heidenstam har efter ett antal vikariat på Dagens Nyheter arbetat i UD, bl.a. som protokollchef och ambassadör för mänskliga rättigheter och var senast Sveriges ambassadör i Prag, då bl.a. både Tjeckien och Sverige innehade EU-ordförandeskapet. Catherine är ledamot av Utrikespolitiska samfundet. Catherine von Heidenstam ingår i Global Utmanings råd för Global Governance.

Lars Wennberg är civilekonom och auktoriserad revisor. Partner i PwC. Lars har många års erfarenhet av revision och rådgivning till svenska stora företag, organisationer och den ideella sektorn. Inom PwC har Lars ansvar för byråns satsning på att utveckla och driva affärer mot branscher och har medverkat vid skrifter och seminarier om ägarstyrning (”Corporate Governance”) i tillväxtföretag.

Anne-Margrete Wachtmeister är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med mångårig erfarenhet av chefsbefattningar inom media och kommunikation, bland annat på Sveriges Radio och Sveriges Television, Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn och FN i Östtimor. För EU i Bryssel arbetade hon först inom EU-kommissionen, främst vid generaldirektoratet för Konkurrens, och senare i EU-parlamentets generaldirektorat för Information. Åter i Sverige efter 18 år i Bryssel är hon idag konsult i kommunikations- och EU-frågor.

Margot Wallström utsågs 2010 till FN:s särskilde representant för frågor om sexuellt våld mot kvinnor och barn i krigs- och konfliktområden. Hon har ett stort engagemang för miljö, jämställdhet samt hållbar och social utveckling. Margot var tidigare riksdagsledamot och minister samt EU-kommissionär, med ansvar för miljöfrågorna som kommissionens 1:e vice ordförande.

Anders Wijkman är ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, av Kungl. Vetenskapsakademien, vice ordf. i Romklubben samt styrelseledamot för Tällberg Foundation. Han är särskild rådgivare till Stockholm Environment Institute samt Energy Systems vid Linköpings universitet. Anders har varit kristdemokratisk ledamot av Europaparlamentet, generalsekreterare för svenska Röda korset och inom FN samt Policy Director i UNDP. Anders Wijkman ingår i Global Utmanings klimatråd.

Filip Wijkström är verksam som docent vid Handelshögskolan i Stockholm, där han också fungerar som högskolans Director of Research. I sin forskning och undervisning intresserar han sig sedan 1990-talets början för civilsamhällets organisationer samt deras roll och betydelse i samhället. Filip Wijkström ingår i Global Utmanings råd för Hållbara städer.

Michael Olsson är sedan 2008 partner i ITUM Invest AB. Han är grundare
av Michael Tradimus AB och arbetade som CEO fram till att bolaget
såldes. Michael har en lång karriär i Electrolux, bl.a. som Senior Vice
President Electrolux Europe, VD Electrolux Scandinavia, VD Electrolux
Group Ireland och European Brand Manager i Italien. Michael är
civilekonom och har även arbetat som energimarknadsanalytiker på
naturgas i Statoil. Han är ordförande i Technology Nexus (publ.) m.fl.
samt styrelseledamot i bl.a handelshuset Ekman och Svedbergs (publ.)