Partners


Vi har idag ett stort antal engagerade företag, organisationer och stiftelser som partners – men vi har fler idéer som vi vill förverkliga. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att bli en av våra framtida partners – info@globalutmaning.se


Frejas Fond tog 2005 initiativet till att starta tankesmedjan Global Utmaning. Det är för närvarande det enda projekt Frejas fond stöder. Stiftelsen bildades av Kristina Persson som tillskjutit stiftelsekapitalet 15 miljoner kronor.

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.


Utrikesdepartementet är ett departement inom Regeringskansliet och ansvarar tillsammans med Utrikesrepresentationen för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder. Beslut som gäller Sveriges utrikespolitik förbereds och samordnas.

Diös Fastigheter AB är ett fastighetsförvaltande bolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget grundades 2005 och är norra Sveriges största privata fastighetsägare

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. De är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Verksamheten finns över hela landet, och verkar tillsammans med förtroendevalda, engagerade medarbetare och deras boende.

Integrationsfonden stöder projekt som förbättrar systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från länder utanför EU.

HSB är en kooperativ bostadsrörelse. Det är Sveriges största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning.

Stiftelsen Ekskäret skapar nyfiket utforskande möten och initiativ för personlig utveckling och samhällsförändring. Ekskäret arbetar med upplevelsebaserat lärande på vetenskaplig och beprövad grund, med en bas på sin ö i Stockholms skärgård. Stiftelsens kurser och aktiviteter genomförs tillsammans med noga utvalda kunskapspartner från näringsliv, akademi och ideell sektor. Grunden till stiftelsen lades 2008 av finansmannen och entreprenören Tomas Björkman utifrån en vision att i en naturnära miljö skapa en plats för möten kring livets och samhällets stora frågor.

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder.

Vattenfall är en av Europas största producenter av energi och den största producenten av värme. Våra huvudprodukter är elektricitet, värme och gas.

Vision

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka.