Meny

Agenda 2030 – så ska målen uppnås

Agenda 2030 – så ska målen uppnås
Global Utmaning

2 år sedan

Pressrelease 13 juni. In english. Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till en heldagskonferens på Bonniers konsthall 20 juni på temat; Localizing Global Agendas – social focus; key to leave no one behind. Medverkar gör bland andra Jeffrey Sachs, direktör SDSN och Center for Sustainable Development på Columbia University (via länk)Kerry Constabile, policychef för Agenda 2030 hos FN:s generalsekreterare samt Karolina Skog, miljöminister.

Världens ledare har enats om att ställa sig bakom flera globala agendor för hållbar utveckling; Agenda 2030, Parisavtalet och FN:s Nya urbana agenda. Men för att genomförandet ska lyckas är det på lokal nivå det ska ske.

– Genom den här konferensen vill bidra med att lyfta fram goda exempel och diskutera lokala lösningar på globala problem. År 2050 beräknas sju av tio av jordens invånare bo i städer, det är där omställningen kommer att ske. Särskilt lyfter vi hälsa, ungas inflytande och finansiering, säger Johan Hassel, vd på tankesmedjan Global Utmaning.

Sociala perspektiv på hållbar utveckling

Mottot för Agenda 2030 är att ”ingen ska lämnas utanför”. Detta är en av de största utmaningarna för Sverige och många andra länder för att uppnå hållbarhet socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med ökande klyftor, segregation, främlingsfientlighet och brist på jämställdhet. Därför kommer programmet på konferensen att ta upp de sociala perspektiven av de globala agendorna.

Städer i fokus för genomförandet

Även om Sveriges fotavtryck är bland det högsta i världen, anses Sverige vara det land i världen som har störst möjlighet att leva upp till Agenda 2030. Därför kan Sverige också spela en roll i att ta fram goda exempel. Det behöver ske utifrån ett lokalt perspektiv; det är till stor del i städer och kommuner som omställningen till hållbarhet ska ske i praktiken. Då behöver Sveriges regering stötta lokala företag, kommuner och organisationer.

– Det är viktigt att se hur agendorna hör ihop. Mål 11 om hållbara städer i Agenda 2030 säger mycket om vad som behöver göras. New Urban Agenda säger mer om hur. Om vi ser synergierna kan de bli mycket användbara i det konkreta arbetet, säger Elin Andersdotter Fabre, ansvarig hållbara städer på tankesmedjan.

Keynote från Jeffrey Sachs

På konferensen medverkar forskare och experter från bland andra WHO, UN-Habitat, FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kontor, Bertelsmann Stiftung, Stockholm Resilience Centre och Karolinska Institutet.

Jeffrey Sachs, direktör SDSN och Center for Sustainable Development på Columbia University kommer att via länk inleda konferensen. Sachs är en förgrundsgestalt för globala målsättningar, och var tidigare chef för FN:s Millenieprojekt.

Under konferensen kommer tankesmedjan även att lansera antologin 12 vägar till global hälsa – från forskning till policy som uppmärksammar vilka utmaningar och möjlighet som finns på området relaterat till Agenda 2030.

Läs mer om programmet och talarna samt anmäl om du vill komma: localizingglobalagendas-2.confetti.events

 

Presskontakter:

Johan Hassel

VD Global Utmaning

johan.hassel@globalutmaning.se

+46 70 312 43 18

 

Elin Andersdotter Fabre

Ansvarig hållbara städer Global Utmaning

elin.fabre@globalutmaning.se

+46 70 223 32 47

 

Vill du boka en intervju med någon av talarna?

Kontakta:

Mia Laurén

kommunikationschef Global Utmaning

mia.lauren@globalutmaning.se

+46 76 5279460

Om oss

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Vi är en plattform för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen mot hållbara samhällen. Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Vi har ett kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens. Global Utmaning är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.

www.globalutmaning.se | facebook.com/globalutmaning | twitter.com/globalut

 

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *