Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

1 dag sedan

Finansieringsutmaningar i det baltiska civilsamhället

I en tid där  ett förändrat säkerhetsläge, ett försvagat EU, nättroll och ”fake news” utmanar förtroendet för demokrati och multilateralt samarbete behöver civilsamhällets roll och gränsöverskridande samarbete stärkas. I dag 20 oktober medverkar Global Utmaning på konferensen Challenges for a sustainable development of the civil society i Riga där civilsamhället möts för att diskutera frågan…

Global Utmaning

2 dagar sedan

Ny rapport: Agenda 2030 – hur uppnår vi målen?

Alla världens länder har skrivit under FN:s Agenda 2030. Men förutsättningarna att uppnå målen ser olika ut i olika länder, och hur de styrs har avgörande betydelse. Mats Ringborg, ambassadör och senior rådgivare till tankesmedjan har tagit fram en rapport som belyser agendan utifrån ett governance-perspektiv som tar upp aspekter som rör både ekonomi och demokrati.  Agenda…

Global Utmaning

2 dagar sedan

Analys: Agenda 2030 – förutsättningar för att målen ska uppnås

Hur länder styrs är av avgörande betydelse för om FN:s globala mål i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Demokratiskt styrda länder har bättre förutsättningar än auktoritära regimer, som tenderar att ha andra prioriteringar än hållbarhet och där medborgarna saknar inflytande. Det skriver Mats Ringborg i en analys.   FN:s medlemsländer har genom beslutet om Agenda…

Global Utmaning

2 dagar sedan

Höstens praktikanter på Global Utmaning

Under hösten praktiserar Alice Nilsson Carlsson, Joel Ahlgren, Johanna Bjurström och Klara Berggren på tankesmedjan, och arbetar både inom specifika projekt samt med tankesmedjans övergripande arbete.  Johanna Bjurström har en kandidatexamen i den tvärvetenskapliga utbildningen Miljö och utveckling från Södertörns högskola. I samband med sin kandidatuppsats åkte hon till Tanzania för att undersöka tillgången på…

Global Utmaning

2 veckor sedan

Debatt: ”De gamla partierna bromsar den nödvändiga förnyelsen”

DN DEBATT: Om mindre än ett år är det val i Sverige. Allt fler väljare känner sig främmande för en debatt som försummar de frågor som avgör våra livsvillkor i framtiden. Demokratin hotas inifrån. Samtidigt saknas svar från den etablerade politiken på de hot som tornar upp sig. Var är visionerna? Var är omställningsplanerna för den…

Global Utmaning

3 veckor sedan

Agenda 2030 och det lokala genomförandet

Samarbete mellan nationer, över gränser och mellan lokala aktörer är en nyckel för att Agenda 2030 ska uppnås. Lokalt genomförande och starkt politiskt ledarskap och sociala skyddsnät är också vitalt. För genomförande på lokal nivå kan nationella policies fungera som verktyg. Det var några av slutsatserna på den konferens om det lokala genomförandet av Agenda…

Global Utmaning

3 veckor sedan

Historien om Global Utmaning – intervju med Kristina Persson

Tankesmedjan Global Utmaning grundades för att bemöta globaliseringens långsiktiga utmaningar och verka för hållbarhet och demokrati. Året var 2005 och tankesmedjor var fortfarande ganska ovanliga i Sverige. Intervju med Global Utmanings grundare Kristina Persson, som berättar om tankesmedjans framväxt och de tankar som formade inriktningen.   I början av 2000-talet såg världen annorlunda ut. Internet…

Global Utmaning

1 månad sedan

Hälsoforskningens betydelse och roll – för en politik för hållbar utveckling

I september år 2015 antogs Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling, ramverket för hur världens länder vill att utvecklingen i världen ska gestalta sig. Hälsa har en viktig plats bland målen, likaså forskning. Med ambitiösa delmål för bland annat mödra- och barnhälsa, infektionssjukdomar, och icke-smittsamma sjukdomar, och i en allt mer orolig…

Global Utmaning

1 månad sedan

Debatt: ”Därför är hård brexit den enda utgången”

DEBATT DAGENS INDUSTRI Retoriken om Storbritanniens utträde ur EU har mildrats under sommaren. Inget tyder dock på att slutmålet har förändrats. Och det kan dröja innan Storbritannien får ett frihandelsavtal med EU, skriver handelsexperterna Mats Ringborg och Peter Kleen på Dagens Industri 27 augusti.  ”Det har länge stått klart att Storbritanniens beslut att lämna EU…