Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

1 dag sedan

Ny medarbetare – Krista Kampus

Välkommen Krista! Vad kommer du att jobba med på Global Utmaning?  Jag samordnar Global Utmanings ledarskapsprogram för hållbar utveckling – The Eastern Partnership Sustainability Leadership Programme – som de kommande två åren riktar sig till länderna i det Östliga partnerskapet. Programmet fokuserar på att öka kapaciteten bland städer och regioner att genomföra FN:s hållbarhetsmål lokalt….

Global Utmaning

3 dagar sedan

Efter krisen: Sätt människor och miljö främst

Tankesmedjans vd, Tove Ahlström skriver tillsammans med en rad miljöorganisationer i Aktuell hållbarhet om vikten att återbygga samhället efter covid-19 pandemin med människor och miljö i fokus. Coronakrisen påverkar oss alla, här och nu. Vi behöver alla hjälpa till för att stoppa smittspridningen och rädda så många människoliv som möjligt. Samtidigt eskalerar klimatkrisen. Låt oss använda kommande…

Global Utmaning

3 veckor sedan

Global Utmaning i Kiev

Under åren 2020-2021 genomför Tankesmedjan Global Utmaning ett ledarskapsprogram – The Eastern Partnership Sustainability Leadership Programme – med fokus på att bygga kapacitet för ett lokalt genomförande av Agenda 2030 bland städer och kommuner i Ukraina, Belarus och Georgien. Under förra veckan var tankesmedjan i Kiev för att tillsammans med ukrainska samarbetsorganisationer planera programmets genomförande….

Global Utmaning

1 månad sedan

Debatt: ”Från låsningar till lösningar i bostadsfrågan”

”En ny modell för flerpartsförhandlingar i kommunal regi kan vara en väg för att lösa bostadsfrågan”, skriver Global Utmanings seniora rådgivare Carl-Johan Engström, Christer Larsson, Sophie Nachemson-Ekwall Forskare, Monica von Schmalensee i arkitekten Sverige har i snart 30 år saknat en samlad bostadspolitik. Den har fragmenterats och skiljts ut från bebyggelse- och samhällsutvecklingen i stort. Kvar finns en…

Global Utmaning

1 månad sedan

#UrbanGirlsMovement installerar internationell expertgrupp

I samband med den internationella kvinnodagen presenterar Global Utmaning Urban Girls nya tvärsektoriella expertgrupp för att aktivera de nätverk av experter inom feministisk stadsutveckling som hittills byggts upp under #UrbanGirlsMovement. På rekommendation av vårt forskarnätverk samlar vi nu forskare, professionella inom stadsutveckling och unga kvinnor och flickor för att kunna skapa hållbara städer för alla. Under…

Global Utmaning

1 månad sedan

Vad är en hållbar livsstil? 

Vad är en ”hållbar livsstil” och för vem är det “hållbara livet” hållbart? Frågorna ligger till grund för Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen – ett tvåårigt forskningsprojekt med uppstart våren 2020 som genomförs av Tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Konstfack, Högskolan Halmstad och Designbyrån Usify.  Vad är en hållbar…

Global Utmaning

1 månad sedan

Global Utmaning på World Urban Forum i Abu Dhabi

Global Utmaning har precis kommit hem efter medverkan i det tionde World Urban Forum (WUF10) i Abu Dhabi där det nya projektet Urban Girls Toolbox lanserades. Våra medarbetare Elin Andersdotter Fabre, programansvarig för Hållbara Städer, Thomas Melin, senior rådgivare och Caroline Wrangsten, koordinator för Urban Girls Forskarnätverk medverkade i en rad programpunkter. Tillsammans med amerikanska…

Global Utmaning

1 månad sedan

Debatt: Oljejättarnas girighet är ett gigantiskt svek mot framtiden

”Fossilindustrin skulle kunna göra viktiga insatser för klimatomställningen men ägnar sig mest åt motsatsen. Den verkliga skandalen är bolagens ovilja att styra över nya investeringar till förnybar energi. Det är ett gigantiskt svek mot framtiden – där också vissa svenska medier spelar med”, skriver Anders Wijkman, senior rådgivare, i DN Kultur. ”När historiker i framtiden…

Global Utmaning

1 månad sedan

Debatt: ”Minskade klimatutsläpp ger också andra stora vinster”

Eva Alfredsson, senior rådgivare och forskare vid KTH, skriver i DN Debatt 11/2 2020 om hur forskning visar att klimatåtgärder på flera områden ger upphov till andra tydliga och stora samhällsnyttor. Eva skriver tillsammans med KTH forskarna Mikael Karlsson och Nils Westling.  ”En spridd uppfattning är att klimatåtgärder nästan enbart medför kostnader på kort sikt. Då förbises de…

Global Utmaning

1 månad sedan

”What it’s like at Davos when you’re much younger and astronomically poorer than everybody else”

Karolina Eklöw, Future Thinker at Global Utmaning, attended the annual meeting of the World Economic Forum in Davos 2020. After the hectic week, she summarised her experience and thoughts in The Independent. ”The air is crisp. The roads are icy. Snowy mountains stretch to the sky, surrounding the village of Davos like walls. This valley…