Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

3 år sedan

“Bioekonomi är nästa ekonomiska våg”

Omställningen till en bio-baserad ekonomi erbjuder stora möjligheter i att minska beroendet av fossila bränslen, öka andelen förnyelsebar energi och samtidigt skapa gröna jobb och stärka Nordens konkurrenskraft. Norden har vad som krävs för att leda omställningen i EU. Det var några av slutsatserna på ett seminarium som Global Utmanings arrangerade i Helsingfors där Finlands…

Global Utmaning

3 år sedan

Habitat III: ”Genuint inkluderande processer skapar bättre slutresultat”

Igår den 20 oktober avslutades FN:s Habitat III-konferens, där ledare samlats tillsammans med ca 45 000 stadsplanerare och arkitekter från hela världen för att anta the New Urban Agenda – det dokument som ska sätta riktningen för stadsutvecklingen framöver globalt. Eftersom 70 procent av världens befolkning beräknas bo i städer kommande generation, är stadsutvecklingen en…

Global Utmaning

3 år sedan

Debatt: ”Global agenda kräver lokalt genomförande”

Global Utmanings Elin Andersdotter Fabre och Johan Hassel debatterar på biståndsdebatten 17 oktober: Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och…

Global Utmaning

3 år sedan

Global Utmaning medverkar på FN-konferens om urbanisering

På måndag börjar FN:s tredje konferens om urbaniseringsfrågor, Habitat III i Quito, Ecuador. Global Utmanings Elin Andersdotter Fabre kommer att vara på plats och lansera rapporten ”Nordic Urban Ways” som släpps på måndag. – Städernas betydelse blir bara större globalt. Den urbana befolkningen beräknas öka till över 70 procent under kommande generation. Redan idag genereras…

Global Utmaning

3 år sedan

Analys: ”Kinas överkapacitet hot mot den globala ekonomin”

På 1990-talet importerade Kina stål. År 2015 exporterades över 110 miljoner ton. Överkapacitet och överproduktion riskerar att utlösa ett globalt handelskrig i stålbranschen. Analys av Asienkännaren Börje Ljunggren om G20-mötet i Hangzhou, kinesiskt stål och asymmetrin i den globala ekonomin. Under det gångna året har mycket av den internationella rapporteringen om den kinesiska ekonomin handlat…

Global Utmaning

3 år sedan

Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen?

Mer än hälften av världens befolkning lever i städer och det är i städerna som ojämlikheten ökar snabbast. Urbaniseringen sker rekordartat vilket utsätter sociala system för ökade påfrestningar. De kommande 30 åren kommer det byggas lika mycket stad som i hela mänsklighetens historia. I den snabba urbaniseringen är unga tjejer särskilt utsatta. Investeringar i deras…

Global Utmaning

3 år sedan

Tankesmedjans program i höst

Välkommen till höstens publika evenemang i Global Utmanings regi där vi analyserar de stora framtidsfrågorna och tar oss an hållbarhetsfrågorna utifrån ett brett perspektiv. I samtalsserierna FrukostSalongen och våra framtidsorienterade samtal på Kulturhuset Stadsteatern tar vi upp bland annat sociala dimensioner av urbaniseringen, Agenda 2030- ett år senare, Globala skattefrågor och om centrum-periferi – städer och landsbygd. Under hösten…

Global Utmaning

3 år sedan

Livestream: seminarium om bioekonomi

https://www.youtube.com/watch?v=9vlUSmyNo2E Den finska regeringen har erkänt bioekonomi och clean technologies som en av spjutspetsarna i sitt regeringsprogram. Ett nordiskt samarbete skulle gynna åtgärder och aktiviteter på de globala exportmarknader där konkurrensen är hård. Global Utmaning och Pohjola-Norden anordnar ett seminarium 14 september kl 08.00 om nordiska perspektiv på hur man ska genomföra övergången till bioekonomi. Finlands…

Global Utmaning

3 år sedan

Övergången till bioekonomi – seminarium i Helsingfors

Hur kan det nordiska samarbetet fortsätta att bidra till branschansträngningarna för att klara två-graders målet? Hur kan vi påskynda innovation för utveckling av nya biobaserade produkter? Pohjola-Norden och Global Utmaning ordnar seminarium i Helsingfors 14 september om bioekonomi. Finlands näringsminister Olli Rehn är huvudtalare. För två år sedan lanserade Finland ett ambitiöst program för bioekonomi, med syfte att skapa…