Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

8 månader sedan

Debatt: ”Läget lika allvarligt som andra världskriget”

”På onsdagen publicerades en artikel i tidskriften Bioscience där över 11.000 forskare larmar om att jorden har en akut klimatkris. Svenska Thomas Hahn vid Stockholms universitet är en av forskarna. – Politiker förstår inte att situationen är lika allvarlig som andra världskriget, säger han.  Artikeln ”World Scientists’ Warning of a Climate Emergency” tar upp den pågående globala uppvärmningen, men med…

Global Utmaning

8 månader sedan

”Transformera ekonomin, släpp BNP-fixeringen”

Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre och senior rådgivare på Global Utmaning, öppnar föreläsningen på Folkuniversitetet med att ställa den komplexa frågan: Vad är välbefinnande för dig? Svaren från publiken var många, allt från rent vatten och luft till kärlek, fred, fritid och självförverkligande. Hahn undrar då om det går att mäta…

Global Utmaning

8 månader sedan

Sofianätverket – Att stärka kvinnor är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart

Näringslivet, politiken och civilsamhället ska reflektera hur samhället verkligen ser ut. Det behövs därmed större mångfald i representationen för att bygga ett samhälle där unga kan förverkliga sig, där kvinnor och män deltar på lika villkor. Så stärker och skapar vi utrymme för kommande generationer. Det är nödvändigt att få med fler kvinnor för att…

Global Utmaning

8 månader sedan

#UrbanGirlsMovement Catalogue and Handbook launch

The final results from #UrbanGirlsMovement were shared with Swedish and international stakeholders during an international conference on UN’s World Cities Day. The results in form of policy recommendations and guidelines were handed over by the Urban Girls to decision-makers from Botkyrka municipality, Stockholm region, the national level and UN-Habitat.  #UrbanGirlsMovement seeks to improve girls’ and…

Global Utmaning

8 månader sedan

Debatt: ”Tjejer visar vägen till ett hållbart samhälle”

”Tusentals unga världen över protesterar mot höjda tunnelbanepriser och privatiseringar av vattnet. Senaste året har inte minst tjejer visat att de vill se en annan utveckling, inte bara för klimatet utan även för samhället i stort. Det vi behöver göra är att följa” skriver Global Utmaning tillsammans med representanter från Plan International, Block by Block…

Global Utmaning

8 månader sedan

”Att vidta klimatåtgärder är den största hälsomöjligheten vi har under 2000-talet”

Vem vill investera i klimatåtgärder egentligen? Det är både dyrt och svårt att överskåda investeringens effekter på lång sikt. Eller är det verkligen så? Eva Alfredsson, forskare på KTH och analytiker på Tillväxtanalys, menar istället att tillsynes kostsamma klimatåtgärder har en stor samhällsnytta. I del fyra av Tankesmedjan Global Utmanings serie forskningsföreläsningar på Folkuniversitet i…

Global Utmaning

8 månader sedan

Hur når politik och offentlig sektor de globala målen? – Kristina Persson på Entreprenörskapsforum

Hur levererar företagen på Agenda 2030? Och hur når politik och offentlig sektor de globala målen? Kan dessutom filantroper och civilsamhälle bidra till att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums konferens den 24 oktober. På scen stod bland andra H.K.H. Prinsessan Sofia, Jan Eliasson och Kristina Persson, grundare av…

Global Utmaning

8 månader sedan

Vad är en hållbar E-handel?

Det är ingen överdrift att påstå att handeln över nätet står inför en explosionsartad ökning, bara Postnord räknar med att så mycket som 2 000 000 paket per dag kommer skickas år 2020. Hur påverkar den ökande e-handeln konsumtionsmönstren och hur säkerställer vi att handeln över nätet är hållbar? Den 17 oktober anordnade Tankesmedjan Global Utmaning det…

Global Utmaning

9 månader sedan

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

Bostadsfrågan är fundamental för individen som grund för livet, och för samhället som grund för en hållbar stadsutveckling och hållbar utveckling globalt. Bostadsbyggandet är också en central del av svensk ekonomi – för kapitalförsörjning, sysselsättning, regional utveckling och integration. Samtidigt är bostadsbristen i Sverige svår; både vad gäller tillgång, kvalitet och hållbarhet. För Global Utmaning…

Global Utmaning

9 månader sedan

Kina- Vår tids utmaning

I stora Aulan på Folkuniversitetet i Stockholm föreläste Global Utmanings seniora rådgivare och Asienexperten Börje Ljunggren om Kina – Vår tids utmaning, den 3 oktober. Börje berättade om ett komplext Kina; en enpartistat och parti-stat som undet de senaste 70 åren har blivit världens största handelsnation med utökad makt och ställning på den internationella spelplanen. …