Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

1 år sedan

Vägar framåt för svenskt utvecklingssamarbete – rapportlansering i Almedalen

Vilka svåra val måste göras gällande det framtida svenska utvecklingssamarbetet, och vad är de viktigaste lärdomarna av mer än 50 år av bistånd? Under morgon lanserade tankesmedjan rapporten Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned, and Directions for the Future under ett frukostsamtal på Sidas torg Sverige i Världen i Almedalen. Samtalet arrangerades i…

Analyspost
Global Utmaning

1 år sedan

Klimatdata att reflektera över i sommarvärmen

Man ska undvika att dra förhastade slutsatser av enskilda observationer, utbrutna ur långsiktiga förlopp. Och man ska vara försiktig att jämföra data från olika källor. De handlar inte alltid om samma fenomen. Med detta skrivet vill jag ändock fästa uppmärksamhet på hur klimatkrisen kan följas på nätet så här i början av den heta sommar…

Analyspost
Global Utmaning

1 år sedan

Debatt: ”Sverige behöver en ny bostadspolitik”

Sveriges bostads­marknad måste anpassas till framtiden. Med mer trä i byggnadmaterialet och större möjlighet att anpassa bostäderna så att de kan fungera för både stora familjer och enpersonshushåll. Det skriver flera representanter för tankesmedjan Global utmaning i tidskriften ETC, fredagen den 14 juni. ”Sverige har länge saknat en bostadspolitik som tar hänsyn till bostadsmarknaden och…

Global Utmaning

1 år sedan

Feministiskt perspektiv på planeten, pengarna och politiken

Arbetsmarknaden, särskilt finansbranschen, är långt ifrån jämställd. Dagens ledarskap kräver stora förändringar för att möta morgondagens utmaningar, innovationer och teknikomställning. Användningen av, och kunskapen om, artificiell intelligens (AI) ökar. Hur kommer det påverka framtidens arbetsmarknad? Om kvinnor deltog på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män, så skulle världens BNP öka med 26 procent under de…

Global Utmaning

1 år sedan

Almedalsveckan 2019

Under årets Almedalsvecka uppmärksammar tankesmedjan Global Utmaning hållbar utveckling genom långsiktiga lösningar på globala och lokala problem. Vi kommer att behandla frågor om framtidens ledarskap, Sveriges utvecklingssamarbete, jämställt riskkapital, cirkulär ekonomi, ägandeformer, och mycket mer. Välkommen till våra seminarier! Program Måndag 1 juli TCO-landets stora scen, Strandgatan 19, Visby 09.00-09.45 Hållbar stadsutveckling för en cirkulär ekonomi…

Global Utmaning

1 år sedan

Global Utmanings styrelse förstärks med tre nya ledamöter

Entreprenören och affärsängeln Boel Swartling, grundaren av WES Anna Stenberg och forskaren Eva Alfredsson har valts in som nya ledamöter till tankesmedjan Global Utmanings styrelse. “Vi är oerhört glada att dessa tre kompetenta personer med stor erfarenhet från att utveckla och driva verksamhet, styrelsearbete och forskning nu ska engagera sig i Global Utmanings framtida arbete….

Analyspost
Global Utmaning

1 år sedan

Debatt: ”Riskkapitalet måste bli mer jämställt”

Göteborgs Posten Debatt: Den ekonomiska ojämställdheten i Sverige skadar både tillväxten och sysselsättningen. Svenska kvinnor tjänar mindre, får lägre pension, och löper större risk att hamna i arbetslöshet än sina manliga landsmän. Utvecklingen går för långsamt, och insatserna mot diskriminering är bevisligen inte tillräckliga, skriver företrädare för bl.a tankesmedjan Global Utmaning, Plan International och forskare…

Global Utmaning

1 år sedan

Stockholm Urban Forum: Hur kan co-creation stödja samverkan för genomförande av Agenda 2030?

Global Utmaning och Mistra Urban Futures Stockholmsnod arrangerade i slutet av maj Stockholm Urban Forum – Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen, på Subtopia i Alby i Botkyrka kommun. Stockholm Urban Forum samlade 150 deltagare och 30 talare från politik, offentlig sektor, forskning, privat sektor och civilsamhälle. Forumet fokuserade på co-creation, medskapande och samkunskapande-processer, för att förverkliga…

Global Utmaning

1 år sedan

Ledarskapsprogram för att stärka implementeringen av hållbarhetsmålen på lokal nivå

Östersjöstaternas råd (CBSS) och tankesmedjan Global Utmaning är stolta arrangörer av ledarskapsprogrammet ”Baltic 2030 Capacity Building Programme – Localising SDGs”. Evenemanget äger rum 23-24 maj i Norrsken House, Stockholm. Fokus kommer att vara på hur man ska kunna integrera cirkulär ekonomi i den strategiska planeringen av våra städer och regioner. ”Baltic 2030 Capacity Building Programme…