Meny

Almedalsveckan 2017

Almedalsveckan 2017
Global Utmaning

3 år sedan

Agenda 2030, hållbara affärsmodeller och global hälsa i utvecklingssamarbetet – det var några av de ämnen som tankesmedjan tog upp under årets Almedalsvecka. Vi fanns på plats måndag-torsdag och diskuterade visioner och lösningar för att accelerera omställningen till hållbara samhällen. Tack till alla som följde oss i Almedalen! 

PROGRAM:

 

Måndag 3 juli
11.00–11.45
Tavernatältet på Strandvägen 4

Finansiering av grön omställning – vad krävs för verklig förändring?

Behovet av miljöfinansiering är enormt, men finansmarknadens omställning går långsamt. Exempelvis utgör gröna obligationer endast en liten andel av de globala investerarnas portföljer. Vad behöver göras? Vilka är de offentliga och privata sektorernas roller för att nå målen. Vad är nästa steg?

Medverkande:
Klas Eklund, Nationalekonom, senior rådgivare, SEB, Tankesmedjan Global Utmaning
Magnus Billing, VD, Alecta
Thomas Wrangdahl, Utlåningschef, Nordiska investeringsbanken
Connie Hedegaard, Fd EU-kommisionär, Concito
Sharon Jåma, Moderator
Mats Andersson, Särskild utredare Gröna obligationer, Uppdrag av finansdepartementet

Arrangör: Nordiska ministerrådets informationskontor, Nordiska investeringsbanken, Tankesmedjan Global Utmaning

Se video i efterhand, läs artikel 

 


Måndag 3 juli
12.15–13:00
Tavernatältet på Strandvägen 4

Nordisk energi, stark i dag – starkare i morgon. The Nordics and energy collaboration.

Energimarknaden omstruktureras och traditionella roller förändras, systemskiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi har inletts. Hur kan det nordiska energisamarbetet utvecklas de närmaste 5 – 10 åren?

Medverkande:
Jorma Ollila, Företagsledare, Nordiska ministerrådet
Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten
Marc Hoffmann, Sverigechef, EON
Connie Hedegaard, fd EU-kommissionär, Tankesmedjan Concito
Sharon Jåma, Moderator

Arrangör: Nordiska ministerrådets informationskontor, Tankesmedjan Global utmaning

Se video i efterhand, läs referat

 


Måndag 3 juli
13.45–14.30
Skandias scen i Almedalen
Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Morgondagens hållbara affärsmodeller och näringslivspolitik

Agenda 2030 och de globala målen skapar en gemensam referensram för hur regeringar, näringsliv och människor vill att en hållbar utveckling i världen ska gestalta sig. Ingen kan nå målen på egenhand och partnerskap är avgörande för genomförandet – inte minst mellan näringsliv och politik. Välkommen till ett samtal om hur näringslivsaktörer bidrar till att vända risker till möjligheter och tillsammans genom samarbete leder vägen mot en hållbar utveckling.

Medverkande:

Franz Lindelöw, vd Skandia
Henrik Henriksson, vd Scania
Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter
Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso
Pernilla Bonde, vd HSB
Stina Billinger, planeringschef Näringsdepartementet
Moderator: Johan Hassel, vd tankesmedjan Global Utmaning och ledamot i Agenda 2030-delegationen & Lena Hök, Hållbarhetschef Skandia
Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

 


 

Tisdag 4 juli
12:45–13:30
Teaterskeppet/Teatersalongen

Ny studie om hållbarhet och innovation – Var ligger din verksamhet i den 6:e tillväxtsvågen

Den 6:e vågen av tillväxt är hållbar baserad på en digital revolution. Det krävs en stark förändringsförmåga för att maximera möjligheterna. Ligga i framkant eller avvakta – vad är Risky Business och vad är Business Sense? Under seminariet presenteras studien Svensk hållbar tillväxt. Under seminariet presenteras studien Svensk hållbar tillväxt, som Centigo tar fram i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning, RISE och Sustainable Innovation. 180 företag, kooperationer och myndigheter har fått möjlighet att svara på frågor om bl.a. hållbarhetskompetens, dialog med intressenter, arbete med Agenda 2030, och kopplingen hållbarhetsfrågor – ekonomiskt resultat.

Medverkande:
Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
Johan Hassel, VD, Global Utmaning
Lars-Göran Andersson, vice ordf, HSB
Fredrik Landahl, VD, Fortum Markets
Ola Alterå, Rådgivare energi och cirkulär ekonomi

Arrangör: Centigo, Tankesmedjan Global Utmaning

Se video i efterhand 

 


Tisdag 4 juli 2017
15:00–15:45
Donnersgatan 6/ Sverige i Världen

Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa

Hur mycket hälsobistånd, inklusive SRHR, ger de europeiska länderna, samt Sverige? Vilka trender kan vi se, och hur har givarlandskapet förändrats över tid och varför? Hur har de svenska prioriteringarna förändrats och vad betyder de globala trenderna för Sveriges roll inom hälsobiståndet framöver? Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Sabine Campe, partner, SEEK Development
Raimund Zühr, projektledare, SEEK Development
Ulrika Modéer, statssekreterare Biståndsministern
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
Hans Linde, ordförande, RFSU
Johan Hassel, vd, Tankesmedjan Global Utmaning, och ledamot, Sveriges Agenda 2030-delegation
Peter Friberg, professor, Director, SIGHT, Kungliga Vetenskapsakademien
Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare utan gränser
Rosanna Färnman, projektledare och moderator, Tankesmedjan Global Utmaning

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning och SEEK Development

Se video i efterhand, läs referat från bistandsdebatten.se

 


Onsdag 5 juli
13.00–13.40
FORMAS, Strandvägen, H523

Forskningen – livsviktig i tider av post-truth

Hur kan tankesmedjor, forskningsinstitut och medier bidra till att forskningsresultat kommuniceras på ett objektivt och tillgängligt sätt? Välkommen till ett samtal om hur forskningen och kommunikationen av den kan stärkas, för möjligheterna att möta de globala utmaningarna och uppnå målen i FN:s Agenda 2030. Detta samtal äger rum inom ramen för #Klimatprat, en arena där forskningsrådet Formas samlar viktiga klimataktörer för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete.

Medverkande:
Eva Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys och forskare på avdelningen för Miljöstrategisk analys, KTH.
Johan Hassel, vd på tankesmedjan Global Utmaning och medlem i regeringens Agenda 2030-delegation
Thomas Frostberg, redaktör DN Global Utveckling

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

 


 

Torsdag 6 juli
11.00–12.00
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, sal E31

Trähus – så kan de bromsa klimatförändringar och minska ojämlikheter

Sverige står idag inför två stora hållbarhetsutmaningar: att stoppa klimatförändringarna och minska ojämlikheter. Att bygga bostäder storskaligt i trä kan bidra till att minska koldioxidutsläpp, förbättra energihushållning och driva på omställningen till en cirkulär- och bio-baserad ekonomi. Det finns höga ambitioner och goda exempel, men varför går det så långsamt?

Medverkande:

Staffan Laestadius, professor KTH och senior rådgivare Global Utmaning
Carl-Johan Engström, professor KTH och senior rådgivare Global Utmaning
Per Schöldberg, kommunalråd Växjö (c)
Susanne Rudenstam, chef Träbyggnadskansliet Skogsindustrierna
Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Building Solutions, Stora Enso
Moderator: Birgitta Englin, tankesmedjan Global Utmaning

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

Här kan du ladda ned presentation 1 och 2 om trähus 

 


Torsdag 6 juli
12:00–12:45
Donnersgatan 6/ Sverige i Världen

Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030

Agenda 2030 ger en unik möjlighet att utrota fattigdomen och rädda klimatet. Eftersom 70 procent av energianvändningen och BNP genereras i de snabbt växande städerna kommer genomförandet av ”de globala agendorna” att stå och falla med det lokala genomförandet. Tankesmedjans seminarium på Sverige i världen kommer med aktörer från olika sektorer utforska hur Sverige kan stödja genomförandet av de globala agendorna lokalt, både hemma och globalt.

Medverkande:
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Sissa Pagels, representant WWF Youth Sweden
Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter
Mohammad Sarraf, forskare, Uppsala universitet
Pernilla Bonde, vd, HSB
Johan Hassel, ledamot/vd, Sveriges delegation för genomförandet av Agenda 2030/Tankesmedjan Global Utmaning
Elin Andersdotter Fabre, projektledare hållbara städer, Tankesmedjan Global Utmaning

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

Se video i efterhand

 


 

Torsdag 6 juli
13.00–14.00
Betty Petterssons Hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1, Sal D22

Kooperativ och företag som drivs av de anställda – morgondagens näringsliv

Kooperativa- och medarbetarägda företag är väl positionerade att hantera samhällets rörelse i riktning mot hållbar utveckling och ett sammanhållet Sverige. Den idéburna sektorn har stor potential som ägare – om den ges förutsättningar och kapital att växa. Välkommen till ett seminarium om medarbetarägda företag och kooperativ – lösningen på flera av dagens utmaningar inom näringsliv, välfärd och ett sammanhållet Sverige.

Medverkande:

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare Handelshögskolan och senior rådgivare Global Utmaning
Elizabeth Thand Ringqvist, ordförande Riskkapitalföreningen
Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer
Marita Öberg-Molin, vice ordförande Coompanion Sverige
Moderator: Johan Hassel, vd Global Utmaning

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

 


Torsdag 6 juli
15.00–15.45
EU Kommissionens tält i Almedalen,Strandvägen, H514

Hur navigerar EU i en alltmer auktoritär omvärld?

Orosmolnen hopar sig över det europeiska projektet. Med Brexit, institutionella låsningar och växande klyftor mellan de östra och västra medlemsländerna.

Samtidigt sker inskränkningar i demokratin och militära upprustningar i en allt mer auktoritär omvärld, inte minst hos stormakter som Ryssland, Kina, Turkiet och USA. Vilket nytänkande behövs för att navigera i en förändrad omvärld?

Medverkande:
Malin Oud, Raoul Wallenberg Institutet
Bitte Hammargren, Utrikespolitiska institutet
Sven-Eric Söder, Folke Bernadotteakademin
Annika Korzinek, EU-kommissionen
Alexander Crawford, Tankesmedjan Global Utmaning

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

 


 Våra medarbetare medverkar dessutom på följande arrangemang:

 

Globala hållbarhetsmål som drivkraft för innovation

Arrangör: Vinnova
3/7 2017 11:00 – 12:15
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

 

Nu bryter vi utanförskapet – civilsamhället bygger ett öppnare Sverige

Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Riksidrottsförbundet
3/7 2017 13:45 – 14:45
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Ideella trädgården

 

Är det krympande civilsamhället på väg hit?

Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning
3/7 2017 15:15 – 16:15
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Ideella trädgården

 

Alla åker inte skateboard – om effekterna av att utmana normer i stadsplanering

Arrangör: White arkitekter AB
4/7 2017 07:30 – 09:00
Tranhusgatan 23 B, i trädgården

 

Hela Sveriges Agenda 2030

Arrangör: Agenda 2030-delegationen
4/7 2017 13:30 – 14:30
Korsgatan 4
Utomhus i Länsstyrelsens södra trädgård

 

Trygghet i det offentliga rummet ur ett feministiskt perspektiv

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige
4/7 2017 14:30 – 15:30
Strandvägen, H520
Tryggare Sveriges paviljong

 

Politiken efter populismen – behövs de politiska partierna?

Arrangör: Futurion
4/7 2017 15:00 – 15:45
Strandgatan 19
TCO-landet

 

Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit?

Arrangör: Sweco
5/7 2017 09:00 – 09:45
Gotlands museum, Strandgatan 14
Aktuell Hållbarhet Arena

 

En stadspolitik för vem?

Arrangör: Plattformen för hållbar stadsutveckling
5/7 2017 10:00 – 10:50
Strandgatan 16A
Arkitekturträdgården

 

Agenda 2030, livskvalitet och hållbar utveckling – men hur mäter vi hur det går och när vi är i mål?

Arrangör: Helsingborgs stad – en del av Öresundshuset
6/7 2017 09:00 – 09:45
Hästgatan 1
Öresundshuset

 

Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit?

Arrangör: Sweco
5/7 2017 09:00 – 09:45
Gotlands museum, Strandgatan 14
Aktuell Hållbarhet Arena

 

Pengarna eller planeten – är finanssektorn problemet eller lösningen för klimatet?

Arrangör: Greenpeace, Nordea
5/7 2017 10:30 – 12:00
Teaterskeppet, fartyg
Teatersalongen

 

Energiöverenskommelsen – utmaningar och möjligheter

Arrangör: Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket, Svenska kraftnät
5/7 2017 12:30 – 17:00
S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4

 

Ett 100% förnybart elsystem 2040 – vad innebär det för samhället?

Arrangör: Energimyndigheten
5/7 2017 14:00 – 14:50
S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4

 

Agenda 2030, livskvalitet och hållbar utveckling – men hur mäter vi hur det går och när vi är i mål?

Arrangör: Helsingborgs stad – en del av Öresundshuset
6/7 2017 09:00 – 09:45
Hästgatan 1
Öresundshuset

 

Staten eller kapitalet – vad ska rädda klotet?

Arrangör: Alecta, AP7
6/7 2017 10:00 – 11:30
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

 

Miljöarbete tillsammans – dåtid, nutid och framtid

Arrangör: Naturvårdsverket
6/7 2017 11:00 – 12:00
Korsgatan 4

 

Kampen mot skadliga sedvänjor – hemma och ute i världen

Arrangör: Plan International Sverige och Riksorganisationen GAPF
6/7 17.20-18.00
Barnrättstorget, St. Hansgatan 21


 

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *