Meny

Almedalsveckan 2019

Almedalsveckan 2019
Global Utmaning

1 år sedan

Under årets Almedalsvecka uppmärksammar tankesmedjan Global Utmaning hållbar utveckling genom långsiktiga lösningar på globala och lokala problem. Vi kommer att behandla frågor om framtidens ledarskap, Sveriges utvecklingssamarbete, jämställt riskkapital, cirkulär ekonomi, ägandeformer, och mycket mer.
Välkommen till våra seminarier!

Program

Måndag 1 juli
TCO-landets stora scen, Strandgatan 19, Visby
09.00-09.45

Hållbar stadsutveckling för en cirkulär ekonomi

Hur skapar vi förutsättningar för framtidens cirkulära samhälle?

Hur kan städer skapa förutsättningar och möjligheter för dess medborgare, företag och civilsamhälle att anamma mer hållbara och cirkulära livsstilar, affärsmodeller och samarbeten? Hur förverkligar vi cirkulära strategier och vilka innovationer och tekniker behövs för att bygga cirkulära städer?

FN:s klimatpanel pekar på det brådskande behovet av nya livs- och konsumtionsmönster som stödjer omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Här står städer i centrum. Idag bor över hälften av världens invånare i städer och stadsbefolkningen kommer att öka till 80 procent under nästa generation. Idag utgör städer källan till omkring 75% av global energianvändning, 75% av globala utsläpp och 50% av global avfallsproduktion. Via en cirkulär ekonomi kan städers utmaningar vändas till möjligheter. En cirkulär ekonomi ger oss möjlighet att ompröva hur vi planerar och bygger våra städer, vilka möjligheter städernas medborgare, företag och civilsamhälle ges att agera hållbart och därmed säkerställa stadens hållbara utveckling och långsiktiga välstånd. Vad är den urbana miljöns bidrag till den cirkulära ekonomin utveckling?

I syfte att lyfta den cirkulära och resurseffektiva ekonomins positiva effekter för såväl individ som samhälle och klimat bjuder den oberoende tankesmedjan Global Utmaning in till ett frukostseminarium om hållbar stadsutveckling för en cirkulär ekonomi – hur skapar vi förutsättningar för framtidens cirkulära samhälle?

Medverkande
Staffan Laestadius, Professor emeritus KTH; Styrelseledamot, Global Utmaning.
Albert Edman, Utvecklingsstrateg Umeå Kommun; Senior rådgivare, Global Utmaning.
Oskar Henriksson, Projektledare/hållbarhetsstrateg Älvstranden Utveckling AB
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad; Senior rådgivare Global Utmaning
Monica Von Schmalensee, partner White Arkitekter, f.d. ordförande rådet för hållbara städer och Senior rådgivare Global Utmaning
Gunilla Holmberg, regionchef Skanska Sverige AB
Joel Ahlgren, moderator Global Utmaning

Arrangör
Global Utmaning


Måndag 1 juli
Framtidsgränd, Rigagränd 1, Visby
17:00-18:00

Vilken typ av ledare behöver offentlig sektor för att bemöta komplexitet i vården?

Hur hanterar våra myndigheter och organisationer en växande samhällskomplexitet? Och vad får det för konsekvenser om vi inte kan anpassa våra organisationer? Exempel vården! Komplexiteten i samhället växer obönhörligt. Kraven ökar, förändringstakten likaså samtidigt som beroendeförhållanden blir allt tydligare. Våra organisationer är mycket sällan rustade för att möta dessa utmaningar. Människor och natur faller mellan stolarna. Ännu sämre blir det när gränsöverskridande samarbeten krävs för att möta ofta otydliga problemställningar. I slutändan är det ett ledarskapsproblem. Ett av flera exempel på detta är vårdsektorn.

Medverkande:
Kristina Persson, moderator, Global Utmaning
Jonas Törnblom, moderator, Global Utmaning
Kajsa Westling, Vårdanalys
Peter Graf, vårdbolaget Tiohundra
Emma Spak, SKL
Bengt Eliasson, Liberalerna

Arrangör
Global Utmaning


Tisdag 2 juli
Framtidsgränd, Rigagränd 1, Visby
08.00-09.00

Nya former av ägande – svaret på utmaningen med företag som står inför stupstocken

Sverige behöver fler företag och fler företagare. Företag bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling.  Det kooperativa ägandet ger den svenska livsnerven på landsbygden – och därmed hela landet – möjligheter att växa på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Även företag som står inför nedläggning får med denna företagsform chansen, genom att de anställda i företaget tillsammans kan ta över verksamheten och driva den vidare som ett personalägt kooperativ. Resultat: fortsatt drift, arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter.

Svensk Kooperation vill initiera en bred diskussion kring de möjligheter som öppnas upp om det blir enklare och finansiellt möjligt för anställda att bli hel- eller delägare i företag. Många andra länder skördar i dag frukterna av nytänkande på ägandeområdet, medan Sverige ligger långt efter. Varför har ett innovativt land som Sverige så svårt att ta till sig nya modeller för ägande? Hur ska Sverige bryta sig ur den sekelgamla konfliktytan mellan kapital och arbete för att ge plats för ett brett samtal kring nya former för hållbart ägande? Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för olika ägarmodeller?

Välkommen till en frukostdebatt för att få igång ett samtal och öppna upp för några av de viktiga frågeställningarna, med målet att bjuda på ett insiktsfullt samtal om nya former för ägande.

Medverkande:

Tommy Ohlström, ordförande Kooperativa Förbundet
Sophie Nachemson-Ekwall, Senior rådgivare Global Utmaning, forskare bolagsstyrning och social hållbarhet, Stockholms Handelshögskola
Azadeh Rojhan Gustafsson, Socialdemokraterna
Lars Wennberg, Wennberg & Friends Advisory AB
Patrik Krassén, skattepolitisk expert Företagarna
Alexander Crawford, moderator

Arrangörer
Global Utmaning & Svensk Kooperation


Tisdag 2 juli
Framtidsgränd, Rigagränd 1, Visby
12:30-13.30

Varför sälja till en riskkapitalist i stället för till personalen?

De svenska företagsformerna är lika gamla som våra traditionella anställningsformer. I det här avseendet ligger Sverige långt efter andra jämförbara länder. Varför är det så? Kommer personalägande att bli vanligare i framtiden och hur kommer det att påverka Sverige? Hade ärtfabriken i Bjuv kunnat räddas med hjälp av personalövertagande? Skulle underlättande av att bilda personalkooperativ vara lösning på svårigheter vid generationsskiften? Vilken roll skulle nya ägarformer kunna få vid smärtsamma omstruktureringar?

Vid en internationell jämförelse ligger Sverige efter när det gäller alternativa företags- och ägarformer. Orsaken till detta vet man inte. Kanske la den polariserande löntagarfondsdebatten för länge sedan locket på för en nödvändig förnyelse. I spåren av globalisering och ett allt mer heterogent samhälle håller den traditionella bilden av arbetsmarknaden på att förändras. Sverige står inför många utmaningar i näringslivet. Vi måste bli mer inkluderande, bejaka egenanställning i gigekonomin, lösa utanförskap, och bli mer innovativa. Är lösningen på dessa utmaningar ett Sverige där anställda ges fler möjligheter att äga och ha riktigt inflytande i verksamheten?

Medverkande:
Sophie Nachemson-Ekwall,  forskare bolagsstyrning och social hållbarhet, Stockholms Handelshögskola
Said Abdu, Liberalerna
Petter Skogar, Arbetsgivarföreningen KFO
Gustaf Arrhenius, Institutet för framtidsstudier
Lars Wennberg, Wennberg & Friends Advisory AB
Niklas Wykman,  Moderaterna
Azadeh Rojhan Gustafsson, Socialdemokraterna
Alexander Crawford, moderator

Arrangörer
Global Utmaning & Arbetsgivarföreningen KFO


Onsdag, 3 juli  
TCO-landets stora scen, Strandgatan 19, Visby
12.30-13.45

Jämställt kapital och ledarskap – hörnsten för feministisk politik

Sverige satsar miljarder på jämställdhet – både på hemmaplan och i internationellt utvecklingssamarbete. Dock står utmaningar kvar. Vilket ledarskap behövs för ökad jämställdhet? Vilka går riskkapitalet till? Hur bidrar utvecklingssamarbetet mest effektivt till global jämställdhet?

Jämställdheten måste försvaras varje dag. Den högerpopulistiska våg som sveper över Europa inskränker kvinnors och flickors rättigheter och inflytande alltmer. Mål 5 om jämställdhet i Agenda 2030 blir allt viktigare att satsa på – och därmed finansiera. Bistånd är ett sätt att finansiera Agenda 2030, med det räcker inte. Även banker, fonder och privata investerare måste engageras. Sverige satsar miljarder på jämställdhet – både på hemmaplan och genom utvecklingssamarbete. Sverige har kommit långt, men utmaningar kvarstår. Med drygt tio år kvar till att Agenda 2030 ska uppfyllas bör Sverige accelerera arbetet både på nationell och global nivå. Genom stärkta incitamenten för kvinnligt entreprenörskap, ställa krav på myndigheter som ansvarar för riskkapital och förbättra jämställdhetsintegreringen inom hela det svenska utvecklingssamarbetet.

Medverkande:
Rosanna Färnman, moderator, Global Utmaning
Tove Ahlström, moderator, Global Utmaning
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
Anna Ryott, ordförande, Summa Equity
Sophie Nachemson-Ekwall, forskare bolagsstyrning och social hållbarhet, Stockholms Handelshögskola
Carl Björkman, Head of Nordics, Bill and Melinda Gates Foundation (tbc)
Mariann Eriksson, Generalsekreterare, Plan International Sverige
Lennart Wohlgemuth, biståndsexpert och styrelseledamot, FUF
Emelie Anneroth, koordinator, UrbanGirlsMovement Forskarnätverk

Arrangörer
Global Utmaning & Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)


Våra medarbetare och seniora rådgivare medverkar dessutom på följande arrangemang:

Ger norrbotniabanan mest jämställdhet för pengarna?
Arrangör: Norrbotniabanegruppen, Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn
1 juli, 10:15 – 11:45
Region Västerbottens lokal, Novgorodgränd 1

Hur kan vi minska vårt klimatavtryck? Så gör Världens klimatstad
Arrangör: Uppsala kommun
1 juli, 11:00 – 11:45
Verandan, Donners plats 6

Kommer Generation Y att låta sig fångas?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
1 juli, 11:30 – 12:15
Framtidsgränd, Rigagränd 1

Slutet rundabordssamtal om bistånd och sexindustrin
Arrangör: Svensk Kvinnolobby
1 juli, 13.00-15.00
Odd Fellow, Nunnegränd 4, Visby

Politiken, klimatet och framtiden – vem ska rädda världen?
Arrangör: Miljö & Utveckling
1 juli, 14:30 – 15:30
Teatersalongen, Teaterskeppet, fartyg

Kan man bygga för bättre folkhälsa? Och vem ska i så fall göra det?
Arrangör: Dagens Nyheter, Serneke
1 juli, 14:15 – 15:00
Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4.1

Hur skapar vi en rörelserik stad?
Arrangör: Umeå kommun, Regeringskansliet – Utredningen Samordning för bostadsbyggande
1 juli, 16:00 – 16:45
Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A

Investeringar i samtiden för framtiden – för vår psykiska hälsa
Arrangör: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, Rise, itch, Svenska kyrkan, Dark Matter Labs, Linkura, Digitalwell arena, 29k, Ekskäret, Blue Call, Hälsans natur, Länsförsäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Mimerse, Region Östergötland, Understand, Viable Cities, Yoga institutet
1 juli, 16:00 – 16:50
Helge Ands, kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G

Hur kan svenska städer bli klimatneutrala till 2030? Hur får vi ett gott liv i staden för alla?
Arrangör: Viable Cities (samordnas av KTH)
1 juli, 16:15 – 17:15
Teatersalongen, Teaterskeppet, fartyg

Finansiering av sociala innovationer?
Arrangör: Ekobanken, Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige, Coompanion
2 juli,  10:00 – 10:50
D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron – den hållbara lösningen för nya spår till Europa
Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
2 juli, 10:00 – 10:45
Öresundshuset, Hästgatan 1

Personalägande – slutet för arbetsmarknadens parter?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
2 juli, 11:30 – 12:15
Framtidsgränd, Rigagränd 1

Hur bygger vi den hållbara staden?
Arrangör: Uppsala kommun
2 juli, 11:15 – 11:45
Verandan, Donners plats 6

EU:s sociala agenda – Vad innebär EU:s sociala pelare och påverkar denna den svenska modellen?
Arrangör: EU-kommissionen i Sverige
2 juli, 09:00 – 09:45
Europahuset, Strandvägen, H522

Hållbara finanser – både miljö och socialt
Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige
Europahuset, Strandvägen, H522

Bilen, biffen, bostaden – hur löser vi hållbarhetsutmaningarna?
Arrangör: HSB
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
2 juli, 14:10 – 14:50

Slutet frukostsamtal om styrning av Sveriges utvecklingssamarbete
Arrangör: Global Utmaning och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
3 juli, 08.00-09.00
Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Rättvisa vs. effektivitet – hur får vi acceptans för en tuff omställning av transportsystemet?
Arrangör: Trivector AB
3 juli, 10:15 – 11:00
Bryggarsalen, Mellangatan 54

Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
Arrangör: Deloitte, Affärsvärlden
3 juli, 11:00 – 11:50
Deloittes trädgård, Strandgatan 22

Hjälp oss lösa världsproblemen! Hur kan vi omvandla forskningens insikter i praktiken?
Arrangör: Lunds kommun – en del av Öresundshuset
3 juli, 11:00 – 11:45
Öresundshuset, Hästgatan 1

Är det dags att avskaffa medeltidens skråuppdelning?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
3 juli, 11:30 – 12:15
Framtidsgränd, Rigagränd 1

Framtidens engagemang – fortsatt professionalisering eller en hamn för enskilt engagemang?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
3 juli, 12:30 – 13:30
Framtidsgränd, Rigagränd 1

Kan kärnkraften rädda klimatet?
Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
3juli, 13:00 – 13:50
Syregården, utescen, Hamnplan 4

Källsorterande toaletter – en skitviktig fråga för hållbar stadsutveckling
Arrangör: SLU Urban Futures
3 juli, 14:30 – 16:00
Björkanderska, Skeppsbron 24

Energiplanering av nya stadsdelar för att nå klimatmålen – hur gör vi här och vad händer globalt?
Arrangör: Dagens industri, Sweco
3 juli, 15:00 – 16:00
Dagens industri, Strandvägen 4.3

Digitala plattformar – arbetsförmedlare, effektivitetsskapare och tillväxtmotor?
Arrangör: Fores
3 juli, 15:00 – 15:45
TCO-landet lilla scenen, Strandgatan 19

Vem har ansvaret för en hållbar värld?
Arrangör: Resumé, Carlsberg, The Good Show
3 juli, 16:00 – 17:00
Mellangatan 22, trädgården

Hur ser energitrender ut globalt – hur nås klimatmål och vad gör Sverige i ett globalt perspektiv?
Arrangör: SPBI
4 juli, 09:00 – 10:00
Plan 2, Hästgatan 2

Vad kan vi lära av att vara anställd och arbetsgivare i civilsamhället?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
4 juli, 11:30 – 12:15
Framtidsgränd, Rigagränd 1

Varför bör vi bry oss om klimatojämlikhet?
Arrangör: Oxfam Sverige
4 juli, 13:00 – 13:50
Syregården, Hamnplan 4

Vad innebär digitaliseringen för arbetsmarknadens parters arbete?
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
5 juli, 11:30 – 12:15
Framtidsgränd, Rigagränd 1

Medborgarengagemang för klimatneutrala städer – hur kan vi lätta på klimattrycket?
Arrangör: Coompanion Sverige, Viable Cities, Social Venture Network (SVN Sweden)
4 juli, 16:00 – 16:45
Aktuell Hållbarhets Arena, Scenen, Gotlands museum, Strandgatan 14


Programmet uppdateras kontinuerligt, vid frågor kontakta info@globalutmaning.se.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *