Meny
Välj en tagg
Analyspost
Global Utmaning

2 veckor sedan

Debatt: ”Riskkapitalet måste bli mer jämställt”

Göteborgs Posten Debatt: Den ekonomiska ojämställdheten i Sverige skadar både tillväxten och sysselsättningen. Svenska kvinnor tjänar mindre, får lägre pension, och löper större risk att hamna i arbetslöshet än sina manliga landsmän. Utvecklingen går för långsamt, och insatserna mot diskriminering är bevisligen inte tillräckliga, skriver företrädare för bl.a tankesmedjan Global Utmaning, Plan International och forskare…

Analyspost
Global Utmaning

3 månader sedan

Debatt: ”Bygg inte fler motorvägar eller flygplatser”

Januariavtalet räcker inte för att nå klimatmålen Sveriges nya regering har genom januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna tagit många positiva steg framåt i klimatarbetet. Det är lovande att så tidigt i mandatperioden kunna presentera flera nödvändiga klimatåtgärder. Men för att nå Sveriges klimatmål krävs mer. Utsläppen måste minska nästan lika mycket under denna mandatperiod som…

Analyspost
Global Utmaning

3 månader sedan

Debatt: ”Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna”

Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav, skriver 270 klimatforskare. Världsomspännande…

Analyspost
Global Utmaning

4 månader sedan

Debatt: ”Vi är enade – hotet är nationalismen”

”Vi befinner oss i en tid när nationalism, faktaförnekelse, främlingsfientlighet och protektionism är på stark frammarsch. Vi ser denna globala rörelse – påhejad av Putin och Trump och även av regeringschefer och politiska partier inom EU – som ett hot mot den rättsordning som ett par generationer européer har byggt upp. Valet till Europaparlamentet i maj blir…

Analyspost
Global Utmaning

4 månader sedan

Debatt: ”Gör om reglerna för ekonomipriset”

”Det var inte fel tänkt av Riksbanken att vilja se ett pris i Nobels anda som belönar forskning som utvecklar våra samhällssystem. Felet var att avgränsa området så snävt. Priset bör omfatta all forskning som syftar till att utveckla våra samhällssystem”, skriver Ulf Dahlsten, senior rådgivare på SVD Debatt den 19 januari 2019. ”Det har nu…

Analyspost
Global Utmaning

8 månader sedan

1,5 graders global uppvärmning – Staffan Laestadius tolkar IPCC:s klimatrapport

Vad säger IPCC:s senaste klimatrapport och hur ska vi tolka den? Staffan Laestadius, senior rådgivare vid Global Utmaning förklarar det närmare.  UNFCCC:s (United Nations Framework Convention on Climate Change) 21:a klimatkonferens i Paris resulterade i det så kallade Parisavtalet. Där kom man överens om att “hålla ökningen av den globala genomsnittliga temperaturen tydligt under (”well…

Analyspost
Global Utmaning

8 månader sedan

Debatt: ”Klimatkrisen är en djupgående kulturkris för hela mänskligheten”

Temperaturhöjningar på tre grader riskerar göra större delar av planeten obeboelig. Det kommer att orsaka stora lidanden och, inte minst, omfattande migration, skriver Staffan Laestadius, senior rådgivare till Global Utmaning och författare till boken ”Klimatet och omställningen”, i Svenska Dagbladet den 9 oktober.  ”De globala klimatförändringarna kommer inte att stanna vid 1,5 grader. Också 2-gradersmålet…

Analyspost
Global Utmaning

8 månader sedan

Debatt: ”Låt de anställda få köpa fabriker som läggs ner”

Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa länder. Men det finns ett område där Sverige ligger långt efter: ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande, skriver Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi och senior rådgivare,  Alexander Crawford, senior rådgivare och Catarina Nystedt-Ringborg, vice ordförande vid tankesmedjan Global utmaning, i Svenska Dagbladet den 8 oktober.  ”Näringsliv…

Analyspost
Global Utmaning

8 månader sedan

Debatt: ”Krisen, konjunkturen, och klimatomställningen”

När nästa kris kommer står vi mitt uppe i en nödvändig och storskalig klimatomställning. Men en omställning är nödvändig och kanske kan den rent av hejda den klassiska konjunkturnedgång vi väntar på. Den postfossila ekonomin har oanade möjligheter. Vi har ett par år på oss att vända på kolskutan om våra barn ska ha en…