Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

4 veckor sedan

EU-toppmötet i Göteborg: Allan Larssons tal

Allan Larsson, särskild rådgivare till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning, höll den 17 november ett tal under EU-toppmötet Social Summit for Fair Jobs and Growth i Göteborg. Talet publiceras här i sin helhet:   “Citizens first: Using the winds in the European sails for a social recovery” Intervention…

Global Utmaning

1 månad sedan

Analys: Fyra frågor att hålla koll på under klimatmötet i Bonn

Världens länder har mötts under klimatmötet i Bonn, COP23. Under mötet fanns flera avgörande frågor för ländernas möjligheter att leva upp till sina åtaganden. Bland annat otillräckliga utsläppsminskningar i ländernas klimatplaner, avtalets regelbok, USA:s agerande under mötet och Parisavtalets för- och nackdelar i jämförelse med tidigare överenskommelser. Det skriver tidigare miljöminister Andreas Carlgren i en…

Global Utmaning

1 månad sedan

Debatt: ”Ny feministisk stadspolitik avgörande för hållbar utveckling”

DEBATT DAGENS SAMHÄLLE: Att Sverige kraftsamlar för att nå de globala målen i FN:s Agenda 2030 kan bli avgörande för framtida generationers levnadsförhållanden. Sverige behöver en sammanhållen stadspolitik som utgår från staden som helhet. Att politiken tar en feministisk utgångspunkt är en förutsättning för att skapa en inkluderande stad för alla. Det skriver Elin Andersdotter Fabre och…

Global Utmaning

1 månad sedan

Analys: Agenda 2030 – förutsättningar för att målen ska uppnås

Hur länder styrs är av avgörande betydelse för om FN:s globala mål i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Demokratiskt styrda länder har bättre förutsättningar än auktoritära regimer, som tenderar att ha andra prioriteringar än hållbarhet och där medborgarna saknar inflytande. Det skriver Mats Ringborg i en analys.   FN:s medlemsländer har genom beslutet om Agenda…

Global Utmaning

2 månader sedan

Debatt: ”De gamla partierna bromsar den nödvändiga förnyelsen”

DN DEBATT: Om mindre än ett år är det val i Sverige. Allt fler väljare känner sig främmande för en debatt som försummar de frågor som avgör våra livsvillkor i framtiden. Demokratin hotas inifrån. Samtidigt saknas svar från den etablerade politiken på de hot som tornar upp sig. Var är visionerna? Var är omställningsplanerna för den…

Global Utmaning

3 månader sedan

Replik: ”Allan Larssons beskrivning är en kraftfull uppmaning till politisk handling”

I mars 2017 publicerade Allan Larsson, senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning och tidigare finansminister rapporten How can we understand the times we are living through? Kristina Persson kommenterar rapporten i ett inlägg,  där hon skriver att man måste förstå sin tid för att kunna hitta svaren på dess problem. ”Allan Larsson ger oss ett värdefullt bidrag…

Global Utmaning

3 månader sedan

Hälsoforskningens betydelse och roll – för en politik för hållbar utveckling

I september år 2015 antogs Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling, ramverket för hur världens länder vill att utvecklingen i världen ska gestalta sig. Hälsa har en viktig plats bland målen, likaså forskning. Med ambitiösa delmål för bland annat mödra- och barnhälsa, infektionssjukdomar, och icke-smittsamma sjukdomar, och i en allt mer orolig…

Global Utmaning

3 månader sedan

Replik: ”De traditionella partiernas överlevnad hänger på om de kan göra om sig till levande folkrörelser”

I mars 2017 publicerade Allan Larsson, senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning och tidigare finansminister rapporten How can we understand the times we are living through? Johan Lönnroth kommenterar rapporten i ett inlägg, där han ger ett par kritiska inspel kring nyliberalismens betydelse och keynesianismen i Larssons text.   Jag har läst Allan Larssons text…

Global Utmaning

3 månader sedan

Debatt: ”Därför är hård brexit den enda utgången”

DEBATT DAGENS INDUSTRI Retoriken om Storbritanniens utträde ur EU har mildrats under sommaren. Inget tyder dock på att slutmålet har förändrats. Och det kan dröja innan Storbritannien får ett frihandelsavtal med EU, skriver handelsexperterna Mats Ringborg och Peter Kleen på Dagens Industri 27 augusti.  ”Det har länge stått klart att Storbritanniens beslut att lämna EU…

Global Utmaning

4 månader sedan

Replik: ”Allan Larssons två vågor och behovet av en ny teori – eller ny politik”

I mars 2017 publicerade Allan Larsson, senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning och tidigare finansminister rapporten How can we understand the times we are living through? Måns Lönnroth kommenterar rapporten i ett inlägg, där han menar att vi inte behöver en ny ekonomisk teori för nationell politik. Men vi behöver granska teorierna för de demokratiska…