Meny

Debatt: ”Den akuta klimatkrisen ­kräver bred politisk samling”

Debatt: ”Den akuta klimatkrisen ­kräver bred politisk samling”
Analyspost
Global Utmaning

11 månader sedan

De stora frågor vi nu möter passar dåligt in i den etablerade vänster-högerskalan, som i växande grad förlamar vår demokrati. Vi har en akut kris som kräver storskalig, kraftfull och snabb handling. Det handlar om människans långsiktiga överlevnad. Vad som krävs är en bred allians av partier som kan lägga det politiska spelet åt sidan, skriver representanter för tankesmedjan Global Utmaning i Dagens Nyheter, den 2 september

”Människans negativa påverkan på planeten blir alltmer tydlig. På flera områden har vi sannolikt redan passerat ett antal trösklar (”tipping points”) som medför icke-reversibla förändringar i våra livsförutsättningar. Ett exempel är den klimatförändring som följer av de globala växthusgasutsläppen. De tre senaste åren är de varmaste som någonsin uppmätts: 1,1 grader över förindustriella värden. Koldioxidhalten i atmosfären ökar nu tio gånger så snabbt som under tidigare perioder i planetens historia när koldioxidhalten i atmosfären låg på samma nivå som dagens.

En ny rapport av ledande klimatforskare i PNAS den 6 augusti varnar för att redan en uppvärmning på två grader kan innebära att planeten ”tippar över” och att en accelererande uppvärmning blir omöjlig att stoppa.

Vi ser redan konsekvenserna av denna utveckling: extrema väderhändelser i form av orkaner, skyfall, hetvågor (som den som svept över jorden under sommaren), torka, översvämningar och även kyla har ökat i omfattning och styrka. Redan inom några decennier kan detta ge upphov till hundratals miljoner klimatflyktingar. Flertalet flyktingar antas komma från regioner som inte själva har bidragit till klimatuppvärmningen.

Utvecklingen i kryosfären är extra oroande. Glaciärer och havsisar smälter allt snabbare och innebär förändringar som kan vara icke-reversibla. Konsekvenserna blir att havsnivån stiger allt snabbare. Reduktionen av planetens vita ytor gör att mer solvärme absorberas och uppvärmningen förstärks.

Mitt i allt detta fortsätter koldioxidutsläppen att öka. Världen har långt ifrån övergivit sitt fossilberoende: fossilbränsleanvändningen ökade 2017 dubbelt så mycket som användningen av förnybar energi. Hittills har människan släppt ut cirka 2100 gigaton koldioxid i en atmosfär som kanske tål 2900 gigaton om man ska ha en rimlig chans att klara klimatmålen från Paris­mötet. Med nuvarande utsläppstakt är det kvarvarande utsläppsutrymmet förbrukat innan 2040. Därefter är vi ute på okända vatten.

Andra, delvis sammanhängande, kritiska områden är uttömningen av våra färskvattenförråd, den snabbt pågående jorderosionen, den snabbt växande globala plastanvändningen, utfiskningen av haven samt en långtgående utslagning av arter och individer som inte bara hotar biodiversiteten utan kan leda till en sjätte global våg av massutrotning.

Fyra decennier av internationella miljö- och klimatförhandlingar har givit resultat som inte ens ligger i närheten av vad som krävs. Samstämmigheten är stor inom forskarsamhället om att en omfattande kursändring måste till i våra samhällens sätt att fungera för att vi ska hamna i balans med vad planeten tål” Texten är ett utdrag, läs hela artikeln på Dagens Nyheter.

 

Kristina Persson, tidigare framtidsminister, grundare tankesmedjan Global Utmaning

Ingmar Rentzhog, ordförande för tankesmedjan Global Utmaning, initiativtagare We Don’t Have Time

Anders Wijkman, ordförande för Romklubben, styrelseledamot tankesmedjan Global Utmaning

Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, styrelseledamot tankesmedjan Global Utmaning

Mats Andersson, vice ordförande för Global Challenges Foundation

Johan Rockström, professor i miljö­vetenskap Stockholms universitet

Erik Brandsma, vd för Jämtkraft

Malena Ernman, artist och hovsångerska

Antje Jackelén, ärkebiskop

Daniel Sachs, vd för Proventus

 

Omslagsbild: Nasa på Unsplash

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *