Meny
Välj en tagg
Analyspost
Global Utmaning

7 månader sedan

Interamerikanska utvecklingsbankens konferens i Buenos Aires – Kristina Perssons tal

Den 29 augusti var Kristina Persson, tankesmedjans grundare och f.d.  minister för strategi- och framtidsfrågor, inbjuden att medverka på Interamerikanska utvecklingsbankens (IADB) årliga konferens i Buenos Aires, Argentina. Innovation, teknik och artificiell intelligens var konferensens tema och Kristina var inbjuden att prata om sina erfarenheter av att vara en av världens första ministrar med ansvar…

Analyspost
Global Utmaning

7 månader sedan

Debatt: ”Den akuta klimatkrisen ­kräver bred politisk samling”

De stora frågor vi nu möter passar dåligt in i den etablerade vänster-högerskalan, som i växande grad förlamar vår demokrati. Vi har en akut kris som kräver storskalig, kraftfull och snabb handling. Det handlar om människans långsiktiga överlevnad. Vad som krävs är en bred allians av partier som kan lägga det politiska spelet åt sidan,…

Analyspost
Global Utmaning

7 månader sedan

Debatt: ”Klimatriksdagen: Sverige måste dubbla ambitionsnivån”

Sverige måste omedelbart besluta om minst en dubbelt så hög ambitionsnivå jämfört med det klimatpolitiska ramverk som trädde i kraft i januari 2018. Det skriver Ingmar Rentzhog, ordförande för Tankesmedjan Global Utmaning, tillsammans med andra företrädare och motionärer från Klimatriksdagen, i Dagens Arena den 26 augusti.  ”I maj 2018 samlades 900 klimatengagerade medborgare, forskare, opinionsbildare…

Analyspost
Global Utmaning

8 månader sedan

Debatt: ”Vi ser er politiker – gör klimatet till en valfråga”

Vi behöver ett helhetstänk där vi inte längre investerar i något som leder bort från de uppsatta målen. Om vi vill minska flygets utsläpp går det inte att bygga ut flygplatser och bygga nya. Om biltrafiken ska minska kan vi inte bygga nya motorvägar. Det skriver Ingmar Rentzhog, ordförande i tankesmedjan Global Utmaning, tillsammans med…

Analyspost
Global Utmaning

9 månader sedan

Debatt: ”Så kan politiker tvingas ta hänsyn till framtida generationer”

Flera länder har tagit initiativ för att främja kommande generationers intresse inom politiken, men de försök som gjorts i Sverige har blivit kortlivade eller inte fått genomslag i praktisk politik. Vi har ställt samman ett antal konkreta åtgärder som skulle säkerställa långsiktighet i politiken. Det skriver Ingmar Rentzhog, ordförande i tankesmedjan Global Utmaning, tillsammans med…

Analyspost
Global Utmaning

9 månader sedan

Ledare: ”Avsaknaden av tydliga majoriteter öppnar för kreativa minoriteter”

Den minoritetsregering vi lär få efter valet kommer ha begränsad makt. Men kan ta initiativ till viktiga reformprocesser. Det skrivet Mats Svegfors, f.d. chefredaktör för Svenska Dagbladet och VD för Sveriges Radio, samt senior rådgivare till Global Utmaning, i en ledare på Dagens Nyheter den 12 juli.   ”Det var lätt att förutse att regeringsfrågan skulle…

Analyspost
Global Utmaning

9 månader sedan

Debatt: ”Partiledarnas tal röjer den stora förnekelsen”

Klimatförändringarna negligeras av partiledarna trots att vi sedan flera decennier vet vad som händer med klimatet. Detta blir extra tydligt under veckan i Almedalen då varje parti har möjligheten att visa upp sin politik och sitt fokus. Det skriver Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och styrelseledamot i tankesmedjan Global Utmaning, i Svenska…

Analyspost
Global Utmaning

9 månader sedan

Debatt: Bygg 50 000 lägenheter i trästäder runt Mälaren

Det krävs nya grepp och tankar för att både bygga klimatvänligt och billigare. Om staten samordnar en satsning är det fullt möjligt att bygga 50 000 lägenheter i trä i Mälarregionen där många unga behöver en bostad till ett överkomligt pris. Det skriver Ulf Dahlsten och Anders Wijkman, styrelseledamöter i Global Utmaning, Magnus Silfverhielm, Arkitekt vid…

Analyspost
Global Utmaning

9 månader sedan

Debatt: Energiföretagens ökande utsläpp hotar klimatarbetet

Energiföretagen måste minska sina utsläpp av växthusgaser och anamma det synsätt på energi, klimat och avfall som råder i Sverige och EU. Ambitionen måste vara att följa avfallstrappan, som är grunden för EU:s avfallspolitik. Det skriver tankesmedjans grundare Kristina Persson, Anders Wijkman, ordförande Climate-Kic och Circular Sweden samt senior rådgivare till Global Utmaning och Göran…

Analyspost
Global Utmaning

10 månader sedan

Debatt: ”Naivt tro att grön tillväxt skulle lösa klimatkrisen”

DN Kulturdebatt: Insikten om lägets allvar i klimatfrågan syns nästan ingenstans i vår kultur. Årets valrörelse handlar mest om andra saker. Drömmen om den gröna tillväxten dominerar debatten. Det skriver Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling och senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning, i Dagens Nyheter den 14 juni 2018. ”I min bok ”Klimatet…