Meny
Välj en tagg
Analyspost
Global Utmaning

10 månader sedan

Debatt: ”Klimatkrisen är en djupgående kulturkris för hela mänskligheten”

Temperaturhöjningar på tre grader riskerar göra större delar av planeten obeboelig. Det kommer att orsaka stora lidanden och, inte minst, omfattande migration, skriver Staffan Laestadius, senior rådgivare till Global Utmaning och författare till boken ”Klimatet och omställningen”, i Svenska Dagbladet den 9 oktober.  ”De globala klimatförändringarna kommer inte att stanna vid 1,5 grader. Också 2-gradersmålet…

Analyspost
Global Utmaning

10 månader sedan

Debatt: ”Låt de anställda få köpa fabriker som läggs ner”

Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa länder. Men det finns ett område där Sverige ligger långt efter: ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande, skriver Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi och senior rådgivare,  Alexander Crawford, senior rådgivare och Catarina Nystedt-Ringborg, vice ordförande vid tankesmedjan Global utmaning, i Svenska Dagbladet den 8 oktober.  ”Näringsliv…

Analyspost
Global Utmaning

10 månader sedan

Debatt: ”Krisen, konjunkturen, och klimatomställningen”

När nästa kris kommer står vi mitt uppe i en nödvändig och storskalig klimatomställning. Men en omställning är nödvändig och kanske kan den rent av hejda den klassiska konjunkturnedgång vi väntar på. Den postfossila ekonomin har oanade möjligheter. Vi har ett par år på oss att vända på kolskutan om våra barn ska ha en…

Analyspost
Global Utmaning

11 månader sedan

Fem snabba reflektioner om riksdagsvalet

Det har bara gått några dagar sedan vallokalerna stängde i söndags kväll. Vi bad några personer knutna till tankesmedjan Global Utmaning dela med sig några tankar som svar på frågan ”hur tänker du om läget efter riksdagsvalet?”  Mats Svegfors, Senior Rådgivare, Global Utmaning, bl.a. tidigare VD för Sveriges Radio och ordförande i Ansvarskommittén Uppenbart bör det i en…

Analyspost
Global Utmaning

11 månader sedan

Interamerikanska utvecklingsbankens konferens i Buenos Aires – Kristina Perssons tal

Den 29 augusti var Kristina Persson, tankesmedjans grundare och f.d.  minister för strategi- och framtidsfrågor, inbjuden att medverka på Interamerikanska utvecklingsbankens (IADB) årliga konferens i Buenos Aires, Argentina. Innovation, teknik och artificiell intelligens var konferensens tema och Kristina var inbjuden att prata om sina erfarenheter av att vara en av världens första ministrar med ansvar…

Analyspost
Global Utmaning

11 månader sedan

Debatt: ”Den akuta klimatkrisen ­kräver bred politisk samling”

De stora frågor vi nu möter passar dåligt in i den etablerade vänster-högerskalan, som i växande grad förlamar vår demokrati. Vi har en akut kris som kräver storskalig, kraftfull och snabb handling. Det handlar om människans långsiktiga överlevnad. Vad som krävs är en bred allians av partier som kan lägga det politiska spelet åt sidan,…

Analyspost
Global Utmaning

12 månader sedan

Debatt: ”Klimatriksdagen: Sverige måste dubbla ambitionsnivån”

Sverige måste omedelbart besluta om minst en dubbelt så hög ambitionsnivå jämfört med det klimatpolitiska ramverk som trädde i kraft i januari 2018. Det skriver Ingmar Rentzhog, ordförande för Tankesmedjan Global Utmaning, tillsammans med andra företrädare och motionärer från Klimatriksdagen, i Dagens Arena den 26 augusti.  ”I maj 2018 samlades 900 klimatengagerade medborgare, forskare, opinionsbildare…

Analyspost
Global Utmaning

1 år sedan

Debatt: ”Vi ser er politiker – gör klimatet till en valfråga”

Vi behöver ett helhetstänk där vi inte längre investerar i något som leder bort från de uppsatta målen. Om vi vill minska flygets utsläpp går det inte att bygga ut flygplatser och bygga nya. Om biltrafiken ska minska kan vi inte bygga nya motorvägar. Det skriver Ingmar Rentzhog, ordförande i tankesmedjan Global Utmaning, tillsammans med…

Analyspost
Global Utmaning

1 år sedan

Debatt: ”Så kan politiker tvingas ta hänsyn till framtida generationer”

Flera länder har tagit initiativ för att främja kommande generationers intresse inom politiken, men de försök som gjorts i Sverige har blivit kortlivade eller inte fått genomslag i praktisk politik. Vi har ställt samman ett antal konkreta åtgärder som skulle säkerställa långsiktighet i politiken. Det skriver Ingmar Rentzhog, ordförande i tankesmedjan Global Utmaning, tillsammans med…

Analyspost
Global Utmaning

1 år sedan

Ledare: ”Avsaknaden av tydliga majoriteter öppnar för kreativa minoriteter”

Den minoritetsregering vi lär få efter valet kommer ha begränsad makt. Men kan ta initiativ till viktiga reformprocesser. Det skrivet Mats Svegfors, f.d. chefredaktör för Svenska Dagbladet och VD för Sveriges Radio, samt senior rådgivare till Global Utmaning, i en ledare på Dagens Nyheter den 12 juli.   ”Det var lätt att förutse att regeringsfrågan skulle…