Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

3 år sedan

Analys: Sveriges höghastighetsjärnvägar sätter press på regeringen

Sverigeförhandlingen – som har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige, har lämnat sitt slutbetänkande. Det politiska systemet står nu inför två stora utmaningar. Dels att förnya samhällsplaneringen på ett rättssäkert och demokratiskt sätt,  dels att hitta en finansiering och tidplan för höghastighetsjärnvägen. Finns inte den politiska kraften kommer statens trovärdighet i samhällsplaneringsfrågor allvarligt skadas…

Global Utmaning

3 år sedan

Debatt: ”Vi kan nu presentera konkreta riktlinjer för en feministisk stadsplanering”

DEBATT SYDSVENSKAN: Bygg staden för flickor och kvinnor och den fungerar för alla. Det skriver Elin Andersdotter Fabre, Rosanna Färnman och Inga Björk-Klevby den 7 januari. Den numera världsomspännande kampanjen #Metoo har visat på enorma behov av att förbättra flickors och kvinnors livsvillkor. Magnituden av det sexuella våldet har blivit uppenbar. När ofredanden sker i det offentliga…

Global Utmaning

3 år sedan

Analys: 7 sätt att planera en stad feministiskt

Hur stadsplanerar man ”feministiskt”? Tankesmedjans programansvariga för Hållbara Städer, Elin Andersdotter Fabre, guidar kring några tips på vad kommuner, stadsplanerare, arkitekter och beslutsfattare som vill skapa en mer jämställd och jämlik stadsmiljö ska tänka på. Slutsatser från halvtidsstudien #UrbanGirlsMovement – från lokala goda exempel till globala lärdomar. De viktigaste stegen i utvecklingen av en jämställd stad är att skapa inkluderande…

Global Utmaning

3 år sedan

EU-toppmötet i Göteborg: Allan Larssons tal

Allan Larsson, särskild rådgivare till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning, höll den 17 november ett tal under EU-toppmötet Social Summit for Fair Jobs and Growth i Göteborg. Talet publiceras här i sin helhet:   “Citizens first: Using the winds in the European sails for a social recovery” Intervention…

Global Utmaning

3 år sedan

Analys: Fyra frågor att hålla koll på under klimatmötet i Bonn

Världens länder har mötts under klimatmötet i Bonn, COP23. Under mötet fanns flera avgörande frågor för ländernas möjligheter att leva upp till sina åtaganden. Bland annat otillräckliga utsläppsminskningar i ländernas klimatplaner, avtalets regelbok, USA:s agerande under mötet och Parisavtalets för- och nackdelar i jämförelse med tidigare överenskommelser. Det skriver tidigare miljöminister Andreas Carlgren i en…

Global Utmaning

3 år sedan

Debatt: ”Ny feministisk stadspolitik avgörande för hållbar utveckling”

DEBATT DAGENS SAMHÄLLE: Att Sverige kraftsamlar för att nå de globala målen i FN:s Agenda 2030 kan bli avgörande för framtida generationers levnadsförhållanden. Sverige behöver en sammanhållen stadspolitik som utgår från staden som helhet. Att politiken tar en feministisk utgångspunkt är en förutsättning för att skapa en inkluderande stad för alla. Det skriver Elin Andersdotter Fabre och…

Global Utmaning

3 år sedan

Analys: Agenda 2030 – förutsättningar för att målen ska uppnås

Hur länder styrs är av avgörande betydelse för om FN:s globala mål i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Demokratiskt styrda länder har bättre förutsättningar än auktoritära regimer, som tenderar att ha andra prioriteringar än hållbarhet och där medborgarna saknar inflytande. Det skriver Mats Ringborg i en analys.   FN:s medlemsländer har genom beslutet om Agenda…

Global Utmaning

3 år sedan

Debatt: ”De gamla partierna bromsar den nödvändiga förnyelsen”

DN DEBATT: Om mindre än ett år är det val i Sverige. Allt fler väljare känner sig främmande för en debatt som försummar de frågor som avgör våra livsvillkor i framtiden. Demokratin hotas inifrån. Samtidigt saknas svar från den etablerade politiken på de hot som tornar upp sig. Var är visionerna? Var är omställningsplanerna för den…

Global Utmaning

3 år sedan

Replik: ”Allan Larssons beskrivning är en kraftfull uppmaning till politisk handling”

I mars 2017 publicerade Allan Larsson, senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning och tidigare finansminister rapporten How can we understand the times we are living through? Kristina Persson kommenterar rapporten i ett inlägg,  där hon skriver att man måste förstå sin tid för att kunna hitta svaren på dess problem. ”Allan Larsson ger oss ett värdefullt bidrag…

Global Utmaning

3 år sedan

Hälsoforskningens betydelse och roll – för en politik för hållbar utveckling

I september år 2015 antogs Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling, ramverket för hur världens länder vill att utvecklingen i världen ska gestalta sig. Hälsa har en viktig plats bland målen, likaså forskning. Med ambitiösa delmål för bland annat mödra- och barnhälsa, infektionssjukdomar, och icke-smittsamma sjukdomar, och i en allt mer orolig…