Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

1 år sedan

Debatt: ”Ny feministisk stadspolitik avgörande för hållbar utveckling”

DEBATT DAGENS SAMHÄLLE: Att Sverige kraftsamlar för att nå de globala målen i FN:s Agenda 2030 kan bli avgörande för framtida generationers levnadsförhållanden. Sverige behöver en sammanhållen stadspolitik som utgår från staden som helhet. Att politiken tar en feministisk utgångspunkt är en förutsättning för att skapa en inkluderande stad för alla. Det skriver Elin Andersdotter Fabre och…

Global Utmaning

1 år sedan

Analys: Agenda 2030 – förutsättningar för att målen ska uppnås

Hur länder styrs är av avgörande betydelse för om FN:s globala mål i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Demokratiskt styrda länder har bättre förutsättningar än auktoritära regimer, som tenderar att ha andra prioriteringar än hållbarhet och där medborgarna saknar inflytande. Det skriver Mats Ringborg i en analys.   FN:s medlemsländer har genom beslutet om Agenda…

Global Utmaning

1 år sedan

Debatt: ”De gamla partierna bromsar den nödvändiga förnyelsen”

DN DEBATT: Om mindre än ett år är det val i Sverige. Allt fler väljare känner sig främmande för en debatt som försummar de frågor som avgör våra livsvillkor i framtiden. Demokratin hotas inifrån. Samtidigt saknas svar från den etablerade politiken på de hot som tornar upp sig. Var är visionerna? Var är omställningsplanerna för den…

Global Utmaning

1 år sedan

Replik: ”Allan Larssons beskrivning är en kraftfull uppmaning till politisk handling”

I mars 2017 publicerade Allan Larsson, senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning och tidigare finansminister rapporten How can we understand the times we are living through? Kristina Persson kommenterar rapporten i ett inlägg,  där hon skriver att man måste förstå sin tid för att kunna hitta svaren på dess problem. ”Allan Larsson ger oss ett värdefullt bidrag…

Global Utmaning

1 år sedan

Hälsoforskningens betydelse och roll – för en politik för hållbar utveckling

I september år 2015 antogs Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling, ramverket för hur världens länder vill att utvecklingen i världen ska gestalta sig. Hälsa har en viktig plats bland målen, likaså forskning. Med ambitiösa delmål för bland annat mödra- och barnhälsa, infektionssjukdomar, och icke-smittsamma sjukdomar, och i en allt mer orolig…

Global Utmaning

1 år sedan

Replik: ”De traditionella partiernas överlevnad hänger på om de kan göra om sig till levande folkrörelser”

I mars 2017 publicerade Allan Larsson, senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning och tidigare finansminister rapporten How can we understand the times we are living through? Johan Lönnroth kommenterar rapporten i ett inlägg, där han ger ett par kritiska inspel kring nyliberalismens betydelse och keynesianismen i Larssons text.   Jag har läst Allan Larssons text…

Global Utmaning

1 år sedan

Debatt: ”Därför är hård brexit den enda utgången”

DEBATT DAGENS INDUSTRI Retoriken om Storbritanniens utträde ur EU har mildrats under sommaren. Inget tyder dock på att slutmålet har förändrats. Och det kan dröja innan Storbritannien får ett frihandelsavtal med EU, skriver handelsexperterna Mats Ringborg och Peter Kleen på Dagens Industri 27 augusti.  ”Det har länge stått klart att Storbritanniens beslut att lämna EU…

Global Utmaning

1 år sedan

Replik: ”Allan Larssons två vågor och behovet av en ny teori – eller ny politik”

I mars 2017 publicerade Allan Larsson, senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning och tidigare finansminister rapporten How can we understand the times we are living through? Måns Lönnroth kommenterar rapporten i ett inlägg, där han menar att vi inte behöver en ny ekonomisk teori för nationell politik. Men vi behöver granska teorierna för de demokratiska…

Global Utmaning

1 år sedan

Vatten och sanitet – en underprioriterad genusfråga

Vatten och sanitet är grundläggande för människors överlevnad, hälsa och välmående, och därmed för en hållbar utveckling. Trots det saknar fortfarande miljontals människor tjänligt dricksvatten och tillgång till en toalett. Kvinnor, flickor, hbtq-personer och andra utsatta grupper är de som drabbas hårdast av de negativa effekter som detta leder till. För att uppfylla Agenda 2030 och…

Global Utmaning

1 år sedan

Polio – på gränsen till utrotat, vad har vi kvar att göra?

  Världen är nära en av de viktigaste folkhälsomålen i historien – att utrota polio. År 2016 förlamades färre barn än något annat år, med bara 37 fall i några delar av världen. Det globala polioprogrammet, GPEI, använder innovativa metoder för att nå och vaccinera alla barn, vilket leder oss närmare vårt slutliga mål. Det…