Meny

Polio – på gränsen till utrotat, vad har vi kvar att göra?

Global Utmaning

2 år sedan

 

Världen är nära en av de viktigaste folkhälsomålen i historien – att utrota polio. År 2016 förlamades färre barn än något annat år, med bara 37 fall i några delar av världen. Det globala polioprogrammet, GPEI, använder innovativa metoder för att nå och vaccinera alla barn, vilket leder oss närmare vårt slutliga mål. Det finns fortfarande utmaningar på vägen framåt, från att nå de mest utsatta barnen till att skapa tillräcklig finansiering för programmet. Sverige har spelat en viktig roll i framstegen mot att utrota polio och kommer nu även att vara avgörande för att stötta arbetet som kvarstår. Det skriver Jay Wenger, Director of Polio Eradication, Bill och Melinda Gates Foundation,  i antologin ”12 vägar mot global hälsa – från forskning till politik” som tankesmedjan lanserar den 20 juni 2017, på konferensen Localizing Global Agendas.

Forskare runt om i världen hade precis börjat lära sig om polio, också kallat poliomyelit eller barnförlamning, när den svenska barnläkaren Ivar Wickman, år 1905, upptäckte hur smittsamt viruset var. Han gav även en klinisk bild av sjukdomen, och kategoriserade symptom som smittade kan drabbas av – allt från inga symtom till förlamning.

Under samma år drabbades både Sverige och Norge av rikstäckande epidemier, och Sverige drabbades sedan återkommande av polioutbrott fram till 1950-talet, då poliovaccinet kom. Vaccinet har lett till en dramatisk minskning av poliofall i världen, och Sverige rapporterade sitt sista fall år 1977, samma år som världen såg sitt sista fall av smittkoppor (den enda mänskliga sjukdomen någonsin utrotad).

Det var inte förrän Världshälsoförsamlingen år 1988 antog en resolution för att utrota polio som världen började ta sjukdomen på allvar. 350 000 barn om året förlamades då av polio, i fler än 125 länder. Resolutionen ledde även till bildandet av initiativet Global Polio Eradication Initiative, GPEI, ett samarbete mellan Rotary International, USA:s Center for Disease Control and Prevention, UNICEF, Världshälsoorganisationen WHO, och Bill and Melinda Gates Foundation, vars uppdrag blev att samordna globala polioprogram för att utrota sjukdomen och vaccinera alla barn.

Ett mångårigt och innovativt arbete

Sedan 1980-talet har vi sett en dramatisk minskning med nära 99,9 procent av poliofall i hela världen, och är idag på gränsen till en poliofri värld. På grund av satsningarna med ett tydligt mål att utrota polio, beräknas 16 miljoner barn ha skyddats från kronisk förlamning. Under 2016 var färre barn förlamade av polio än under något annat år, med endast 37 nya fall i hela världen. I nuläget återstår inhemsk spridning av polio i endast ett fåtal områden i de tre länderna Pakistan, Afghanistan och Nigeria. I Indien, som en gång betraktades som en av de svåraste platserna i världen att utrota polio, har inga poliofall rapporterats på över sex år.

Polioutbrotten i Mellanöstern och på Afrikas horn år 2013, samt återupptäckten i Nigeria förra året, har varit dystra påminnelser om att risken för återkomst är ett verkligt hot. Vi har idag ett gyllene tillfälle att lämna polio till historien, och markera den första stora milstolpen i ljuset av Agenda 2030.

Innovation för att möta utmaningar

Det globala arbetet med att utrota polio har stått inför stora utmaningar under de senaste tre decennierna. Länder med starka hälsosystem och stabila politiska klimat har snabbt kunnat utrota sjukdomen – men på andra håll har bristande hälsoinfrastruktur, konflikter, fattigdom och svag styrning, bidragit till att utrotningsarbetet är långt ifrån okomplicerat.
För att övervinna dessa hinder, har GPEI kontinuerligt utvecklat innovativa lösningar för att se till att fler barn vaccineras. Dessa lärdomarna har inte bara bevisats vara värdefulla för att nå framsteg mot polio, utan har dessutom visats vara innovativa metoder för att förhindra andra dödliga sjukdomar, såsom mässling och ebola.

Seger i Indien

Att utrota polio i Indien blev tidigt avfärdat som en omöjlig bedrift. Men under 2014, blev Indien tillsammans med hela WHO:s Sydostasienregion, klassat som poliofritt efter tre år utan ett enda fall. Indiens framgångar berodde på ett antal faktorer som tillsammans la grunden till utrotningen. Politiskt och ekonomiskt ledarskap på nationell, statlig och lokal nivå innebar att hela landet engagerade sig i arbetet. Nya vaccin bidrog till att människor blev immuna mot viruset. Helt nya insatser bidrog också till arbetet som att vaccinera barn på skolbussar, tåg och på transitplatser. Tack vare två miljoner frivilliga vaccinatörer skyddades 170 miljoner barn över hela landet från viruset.

Under fem år tillbringade jag mycket tid i Indien, då många människor i det globala hälsosamfundet sade att ”polio kan inte utrotas här.” Utmaningarna på plats var enorma, men tack vare de insatser som nämns ovan, blev det verklighet. Genom kontinuerlig uppföljning och analys av vaccinationskampanjerna, syftade programmet till att alla barn vaccinerades. I slutändan nåddes vartendaste barn, även de som stod utanför det traditionella sjukvårdssystemet – vare sig de bodde undangömda i Mumbais slumområde, flyttade från ö till ö i norra Indiens flodområden, eller tillhörde de hundratusentals säsongsmigrantfamiljerna som arbetade med jordbruk och bygge över hela landet. Indien har gett oss ytterligare bevis på att det är möjligt att utrota polio.

Indiens framgångar har beskrivits som en av de största framgångarna i den offentliga sjukdomshistorien. Det multipartnerskap, som backats upp av starkt och konsekvent politiskt och ekonomiskt stöd, både nationellt och från givarländer, var ett viktigt och tydligt exempel på hur världen gemensamt kan uppnå högt ställda utvecklingsmål.

Framgångar i Nigeria, Pakistan och Afghanistan

Medan förhållanden och kontext varierar från land till land, har framgångsfaktorerna från Indien tillämpats i bland annat Nigeria, Pakistan och Afghanistan. Precis som i Indien, har ett engagerat civilsamhälle och religiösa ledare i alla tre länder bidragit till det förtroende som byggts upp kring polioprogrammen, samt uppmuntrat föräldrar till att acceptera att deras barn vaccineras. Detta har gjort det möjligt för programmet att nå långt fler barn med vaccin än väntat, inte minst de som bor på avlägsna platser på landsbygden, och som inte nås av den traditionella sjukvården.
Etableringen av Polio Emergency Operations Centres i Nigeria, en innovation inom GPEI, har också gett partners möjlighet att träffas, analysera programinformation och gemensamt planera vaccinationskampanjer som snabbt och effektivt hjälper till att identifiera och stoppa nya utbrott. I både Pakistan och Afghanistan, mellan vilka poliovirus färdats fram och tillbaka, har lärdomarna från Nigeria applicerats, och etablering av egna Polio Emergency Operations Centres tagit form för att förbättra samordningen av verksamheten.

Detta innovativa arbete har varit avgörande för att driva på det betydande arbetet som lett till drastiska minskningar av poliofall i dessa länder. Så sent som år 2012, stod Nigeria för mer än hälften av världens poliosmittade med 122 fall. Fyra år senare, år 2016, rapporterades endast fyra fall. År 2016 hade Pakistan 60 procent färre fall än förgående år, och Afghanistan avslutade förra året med endast 13 fall, en minskning med 20 fall från 2015 och 28 fall från 2014.

För en friskare och säkrare värld

Dessa lärdomar, liksom den infrastruktur, kompetens och humana resurser som utvecklats under de senaste 30 åren för att bekämpa polio, har skapat en arbetsplan för hur andra hälso- och utvecklingstjänster effektivt kan levereras, och snabbt kan reagera på andra hälsohot.
Till exempel, under 2014 blev Polio Emergency Operations Center-modellen från Abuja, Nigeria, införd i staden Lagos för att samordna aktiviteter och snabbt reagera på det rådande Ebolautbrottet. De använde sig även av den redan befintliga och utbildade personalen; samt tillsynssystemen, planeringsmetoderna och smittspårningen. Polioprogrammets samordningsprotokoll mellan olika organ bidrog också till de effektiva insatserna när Ebolafallen upptäcktes.

Ett hoppfullt exempel på innovation som kan bidra till att bekämpa sjukdomen är ett plåster med mikronålar som för närvarande utvecklas för skydd mot polio, mässling och röda hund. Plåstret sätts direkt på huden och behöver bara verka i fem minuter, men fortsätter att utsöndra vaccin i flera veckor efter att den tagits bort. Eftersom plåstret kräver lite förutbildning, använder mindre mängd vaccin än en traditionell spruta, och inte är lika känslig för temperaturförändringar, kan detta vara revolutionärt för läkemedelsbranschen i hur vacciner transporteras och levereras, särskilt till svåråtkomliga platser.

En sista global kraftsamling

Även om innovativa arbetsmetoder är spännande och vi ser stora framsteg i utrotningen av polio, kan vi inte se oss som klara ännu, i själva verket är det viktigare än någonsin att förstärka insatserna och fortsätta det framgångsrika arbetet. För att utrota viruset måste alla länder, inte bara de tre återstående länderna, fortsätta med breda vaccinationsprogram för att skydda barn, i synnerhet de mest utsatta, och därmed bidra till att utrota polioviruset
Förra årets poliofall inträffade främst i osäkra områden eller bland migrerande befolkningar som inte sjukvården når. Att nå ut med vaccin till barn, inklusive de barn som reser över gränsen mellan Afghanistan och Pakistan, är avgörande för att stoppa polio från att sprida sig ytterligare mellan länderna. Lika viktigt är att stärka tillsynen så att vi kan upptäcka cirkulerande poliovirus.

För att avsluta det återstående arbetet kommer betydligt större finansiellt stöd att krävas. Det finns dem som ifrågasätter varför insatserna för att utrota polio uppgår till nästan en miljard US dollar per år, när det bara återstår 37 rapporterade fall i världen. Pengarna går inte till att bota de 37 fall, utan till att skydda och förhindra att miljontals barn ska smittas. När polio väl är utrotat kommer dels inget barn någonsin i onödan att lida av denna förebyggbara sjukdom, men stödet från generösa givare som Norge, Storbritannien, och Tyskland, kan omdirigeras till andra sjukdomar som bidrar till att förbättra barns hälsa. För närvarande uppskattas det att det globala polioprogrammet behöver ungefär 1,5 miljarder US dollar till för att utrota polio en gång för alla.

Om vi inte utrotar polio för gott, kan viruset till och med spridas och återuppstå i länder som Sverige, som inte har sett ett poliofall på årtionden. En nyligen genomförd studie visade att om polioprogrammet skulle avslutas och likaså vaccineringsverksamheten, skulle sjukdomen än en gång spridas globalt – med upp till 200 000 nya fall per år, inom 10 år.

Sverige har sedan tidigt spelat en viktig roll i kampen mot polio. Idag har Sverige möjligheten att fortsätta hjälpa till i det sista arbetet fram till att världen återigen kan glädjas åt en utrotat sjukdom. Om vi ​​lyckas med detta visar det hur mycket som kan uppnås när länder prioriterar att förbättra människors hälsa genom finansiellt stöd och effektiva strategier tillsammans med politisk vilja och engagemang på alla samhällsnivåer. Och viktigast av allt – vi kan skydda alla barn från den här sjukdomen, vilket i sin tur bidrar till en friskare värld för alla.

Jay Wenger

Director of Polio Eradication, Bill och Melinda Gates Foundation.

 

 

 

 

Texten är ett av kapitlen i antologin “12 vägar mot global hälsa – från forskning till politik” som tankesmedjan lanserar den 20 juni 2017 på konferensen Localizing Global Agendas.

 

Agenda 2030:

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

Fakta:
  • Poliofallen har minskat med 99,9 procent sedan 1988
  • Sedan 1988 har 16 miljoner barn räddats från kronisk förlamning
  • 200,000 poliofall per år förutses inom ett decennium, om det GPEI avslutas utan att polio är utrotat
  • Cirka 1,5 miljarder US dollar behövs för att utrota polio för gott

 

Foto: Gates Foundation

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *