Meny

Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential?

Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential?
Global Utmaning

3 år sedan

Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett tredje seminarium i en serie på temat bioekonomi. Medverkar gör bland andra Finlands näringsminister, Mika Lintilä och Sveriges EU-minister Ann Linde.

En biobaserad ekonomi erbjuder inte bara stora möjligheter att minska beroendet av fossila bränslen. Det ger även möjligheter att öka andelen förnyelsebar energi, skapa gröna jobb och stärka Nordens konkurrenskraft och export. För det behövs nordisk samordning för att underlätta för investeringar och en hållbar marknadsutveckling. För Nordiska ministerrådets räkning identifierade det finska forskningsinstitutet Sitra olika nordiska lösningar som starkt kan bidra till EU:s kapacitet att minska koldioxidutsläpp. Rapporten ”Nordic Green To Scale” pekar på bioekonomins möjligheter:

”Sverige och Finland täcker runt tio procent av transportbehoven med biobränslen. Att skala upp denna lösning globalt skulle kunna reducera utsläppen med nästan lika mycket som Italien producerar varje år, samtidigt som lokala jobb skapas”.

Hur kan de nordiska ländernas ekonomiska och miljömässiga potential inom bioekonomin utvecklas? Kan en nordisk samverkan öka intresset för bioekonomin som en nyckel till hållbar, koldioxidsnål och cirkulär ekonomi som svarar mot EU:s klimatmål och Agenda 2030? Hur kan en nordisk samverkan påverka och utveckla EU:s nuvarande strategier och lagstiftning?

Fredag 10 mars 2017
10.00-12.00
Kaffe serveras från 9.30
Sibeliussalen, Finlandsinstitutet
Snickarbacken 4, Stockholm
Klicka här för anmälan, senast 7 mars

 

PROGRAM

10.00 Välkommen
Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet
Catharina Nystedt Ringborg, vice ordförande, tankesmedjan Global Utmaning

10.05 Nordic Green to Scale Initiative Presentation
Oras Tynkkynen, Senior Advisor, Sitra

10.20 Nordiska ministrar om exportmöjligheter och samverkan
Mika Lintilä, näringsminister, Finland (in English)
Ann Linde, EU- och handelsminister, Sverige

10.50 Perspektiv på internationell utveckling inom bioekonomi, utifrån nordiska förutsättningar och ambitioner
Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso
Lena Ek, ordförande Södra Skogsägarna
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Satu Hassi, ordförande Miljöutskottet, Finlands riksdag (de Gröna)

11.30 Summering
Johan Hassel, vd tankesmedjan Global Utmaning

Varmt välkommen!

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *