Meny

Cirkulär ekonomi – Finland och Sverige i täten?

Cirkulär ekonomi – Finland och Sverige i täten?
Global Utmaning

3 år sedan

Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett seminarium om omställningen till cirkulär ekonomi. Medverkar gör bland andra Mari Pantsar, direkör Sitra, Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC och regeringens utredare Ola Alterå. 

22 maj 2017
kl.14.00-16.00
Sibeliussalen, Finlandsinstitutet
Snickarbacken 4, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan.
Anmäl dig här senast 18 maj

Flera studier indikerar att en övergång till cirkulär ekonomi kan erbjuda ekonomiska fördelar som ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och ökad sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi handlar om effektivare användning av naturresurser, men också en grundläggande förändring av hur samhället fungerar, ett systemskifte.

Omställningen till en cirkulär ekonomi står högt på agendan hos såväl den finländska som den svenska regeringen. I Sverige har Ola Alterå, statlig utredare, nyligen presenterat sina slutsatser om hur Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi ska gå till. Utredningen föreslår en starkare nationell samverkan för cirkulär ekonomi samt ett flertal konkreta förslag för att öka återanvändningen och användandet av konsumentprodukter.

Finlands regering har som mål att Finland ska bli världsledande inom cirkulär ekonomi till år 2025. Det finländska forskningsinstitutet och jubileumsfonden Sitra har tagit fram en unik vägkarta över en cirkulär ekonomi för Finland. Enligt rapporten skulle en cirkulär ekonomi bidra till ett årligt mervärde om 2-3 miljarder euro för samhällsekonomin, samt skapa över 75 000 nya arbetstillfällen i Finland fram till 2030.

Är det genom en cirkulär ekonomi vi når ökad konkurrenskraft, skapar nya jobb och en hållbar tillväxt? Vilka är utmaningarna på vägen? Hur realistisk är en omställning till en cirkulär ekonomi inom en snar framtid?

Kom och lyssna på experter inom cirkulär ekonomi i Sverige och Finland och var med och diskutera en av de stora framtidsfrågorna. Seminariet är ett samarrangemang mellan Finlandsinstitutet och Tankesmedjan Global Utmaning.

För övrig information kontakta: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 070-180 30 63

Program: 

14.00 Välkommen
Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet
Moderator Johan Hassel, vd, tankesmedjan Global Utmaning.

14.10 Finland – leading the cycle? (In English!)
Mari Pantsar, direktör, resursklokt och kolneutralt samhälle, Sitra.

14.30 Kan Sverige komma ikapp Finland?
Ola Alterå, regeringens utredare, Cirkulär ekonomi.

14.50 Paneldiskussion & publikfrågor
Anders Wijkman, ordförande för europeiska forskningsprogrammet Climate–KIC samt senior rådgivare, tankesmedjan Global Utmaning.
Pia Björkbacka, näringspolitisk expert, Finlands fackförbunds Centralorganisation.
Åsa Pettersson, Head of Public and Sustainability Affairs, Scania
Karin Bradley, lektor KTH

16.00 Seminariet avslutas

Varmt välkommen!

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *