Meny

Debatt: Klimatet kräver krigstidsliknande plan!

Debatt: Klimatet kräver krigstidsliknande plan!
Global Utmaning

11 månader sedan

”För att minska utsläppen krävs en omställning av närmast krigstidsliknande karaktär”, skriver Tove Ahlström, vd Global Utmaning tillsammans med sex andra organisationer i Upsala Nya Tidning.

Världen står nu och balanserar på en knivsegg. Utsläppen måste ner oerhört snabbt för att ha en chans att hålla uppvärmningen väl under två grader – det mål som Sverige enligt Parisavtalet har åtagit sig att hålla. Sju av åtta partier har inför valet ställt sig bakom en minskning av utsläppen med 20 procent under mandatperioden. Det har nu gått mer än ett år sedan valet och vi ser dessvärre att utsläppen fortsätter att öka.

För varje år tar vi allt större risker med vår jord. Vi riskerar en värld där miljontals människor dör, där extremvädret ökar exponentiellt, där somrar som den 2018 blir det nya normala, korallreven förstörs och världens skogar brinner upp.

Vi ser redan nu hur världen har förändrats på grund av vårt misslyckande att bromsa utsläppen i tid. I Kalifornien, Australien och andra länder har brandsäsongen förlängts med flera månader, med dödsfall, förstörd egendom och minskade skördar som följd. Afrikas vilda djur dukar under i extremtorkan, hela Europa har blivit varmare och torrare, samtidigt som havsnära orter som exempelvis Venedig lider av värre översvämningar än någonsin.

/../

Klimatförändringarna får stora ekonomiska konsekvenser, vi ser redan nu hur försäkringsbolag inte försäkrar nybyggda hus som har fått bygglov på platser där länsstyrelsen avråder från ny bebyggelse. Vi ser hur kostnaden för att klimatanpassa våra städer ökar. De fysikaliska processerna förhandlar inte. De bryr sig inte om hur vi statistiskt räknar utsläpp eller vackra ord om omställning. Det enda som räknas är att utsläppen nu minskar så snabbt som möjligt. För att kunna göra det behöver vi en omställning av närmast krigstidsliknande karaktär. Vi vet att det är möjligt. 

Det finns många olika politiska åsikter om hur klimatfrågan ska lösas och hur snabbt det ska ske.  Undertecknade organisationer har stått bakom en gemensam checklista som publicerades i Svenska Dagbladet i januari och som visar vägen framåt. Vi vill nu med kraft be samtliga politiker att låta det politiska spelet stå åt sidan och lyssna på vad vetenskapen säger. Ge våra medborgare nya visioner för framtiden; en framtid som utan olja och kol kan bli renare, vackrare och säkrare för oss alla.

Klimatpolitiska rådet har gett politikerna underlag för vad som behöver göras, och innan året är slut åligger det nu regeringen att presentera en klimatpolitisk handlingsplan för de kommande fyra åren.

Den första handlingsplanen inom ramarna för det klimatpolitiska ramverket kommer sätta ribban för framtida handlingsplaner. Därför är det nu av största vikt att alla politiska partier tar sitt ansvar och ser till att Sverige får en radikal och konkret klimathandlingsplan för att snarast möjligt minska våra utsläpp så mycket som möjligt.

/…/

Vi är övertygade om att våra medborgare kommer att må bättre när politikerna visar vägen mot en hållbar framtid. Framför allt är vi övertygade om att våra barn kommer att tacka oss för att vi gör vårt bästa för att ge dem en trygg framtid. Att vara politiker i Sveriges riksdag år 2019 innebär en stor möjlighet att påverka. Att ha makt innebär ansvar. Tiden att ta det personliga ansvaret för sina beslut är nu.”

Pia Björnstrand, talesperson för Klimataktion,
Frida Berry Eklund, talesperson för Föräldravrålet,
Karin Sundby, ordförande Klimatriksdagen,
Ingmar Rentzhog, vd We Don’t Have Time,
Johanna Nilsson, Maria Soxbo och Emma Sundh, grundare Klimatklubben,
Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation,
Tove Ahlström, vd Tankesmedjan Global Utmaning

Texten är ett utdrag. Hela artikeln hittar du på Upsala Nya Tidning.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *