Meny

Debatt: ”Sveriges trovärdighet i klimatfrågan står på spel”

Debatt: ”Sveriges trovärdighet i klimatfrågan står på spel”
Global Utmaning

11 månader sedan

”Att låta prospekteringsbolaget Igrene utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna, när ett förbud väntas bli lag 2022 vore verklighetsfrånvänt. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning av fossila energikällor tillåtas”, skriver Ingmar Rentzhog, ordförande Global Utmaning och Anders Wijkman, senior rådgivare, tillsammans med åtta andra företrädare för miljöorganisationer i Dagens samhälle den 3 december 2019.

”Prospekteringsbolaget Igrene har ansökt om att få utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna, men i enlighet januariavtalet ska ny prospektering av olja och gas förbjudas i Sverige och förbudet väntas bli lag 2022. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning av fossila energikällor tillåtas.

Nyligen sa regeringen nej till att låta naturgasanläggningen i Göteborgs hamn kopplas på det svenska stamgasnätet för att inte låsa in Sverige i ett beroende av naturgas. Och i januariavtalet enades Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att ny prospektering och ny exploatering av kol, olja och fossil gas ska förbjudas.

/…/

Den gas som bolaget vill utvinna är metangas. När den förbränns bildas koldioxid, vilket leder till ökade utsläpp. Volymerna av fossil gas i Siljansringen är osäker men det bör vara en ovidkommande fråga, eftersom de fossila energikällorna måste fasas ut och alternativ utvecklas snabbt om vi ska fixa klimatomställningen.

I Igrenes ansökan om att få utvinna gas i Siljansringen står: “En regional försörjningskälla av LNG skapar förutsättningar för att uppnå Sveriges klimatmål, stärker industrins konkurrenskraft och Sveriges försörjningsförmåga av energi i en säkerhetssituation.” 

Det är precis tvärtom! Att producera fossil gas för exempelvis produktion av vätgas är att skapa ett fossilt beroende och leder, tvärtom mot vad Igrene hävdat, till minskad energisäkerhet och konkurrenskraft.

/../

Den som tvivlar på hur bråttom det är att vi ställer om till en fossilfri ekonomi behöver bara fråga en brandman. Just nu härjar några av de svåraste bränderna i modern tid i Kalifornien och i Australien. Åratal av torka, extremt låg luftfuktighet och ovanligt kraftiga vindar ger energi åt förödande bränder. I Sverige blev sommaren 2018 en påminnelse om att ett varmare klimat riskerar förstärka skogsbränder och försämra jordbrukets möjlighet att producera den mat vi behöver. Situationen kan bli omöjlig att hantera om utsläppen fortsätter att öka.

2018 ökade de globala utsläppen av växthusgaser med 1,4 procent som en direkt följd av att användningen av fossil energi ökade med 1,5 procent. Medelsvensken, inräknat konsumtion och resor utomlands, lever som om vi har minst fyra jordklot till vårt förfogande klart över det globala genomsnittet som “bara” är 1,7 jordklot.

Men vi kan fixa klimatomställningen. Varje person, företag, organisation och regering som visar vägen för andra genom att minska utsläppen inspirerar andra att göra liknande insatser.

Att låta Igrene utvinna gas när ett förbud väntas bli lag 2022 vore i detta läge verklighetsfrånvänt.

Det vilar ett stort ansvar på Sverige och vår regering om den menar allvar med att vara en internationell ledare för omställningen till ett fossilfritt samhälle och kunna inspirera andra för att möta den klimatkris vi nu befinner oss i.

Ingmar Rentzhog, vd We don’t have time, Ordförande Global utmaning
Anders Wijkman, senior rådgivare Global Utmaning och hedersordförande Club of Rome,
Johan Landgren, statsvetare, skribent Olja för blåbär
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Mikael Höök, docent Naturresurser & hållbar utveckling
Martin Hedberg, meteorolog och författare
Mattias Ahlstedt, Ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna
Sven Blomqvist, ordförande Läkare för miljön, fd klinikchef/smittskyddsläkare
Ulf Jernberg, ordförande Naturskyddsföreningen Mora

Texten är ett utdrag. Läs hela artikeln i Dagens Samhälle

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *