Meny

Debatt: ”Tjejer visar vägen till ett hållbart samhälle”

Debatt: ”Tjejer visar vägen till ett hållbart samhälle”
Global Utmaning

1 år sedan

”Tusentals unga världen över protesterar mot höjda tunnelbanepriser och privatiseringar av vattnet. Senaste året har inte minst tjejer visat att de vill se en annan utveckling, inte bara för klimatet utan även för samhället i stort. Det vi behöver göra är att följa” skriver Global Utmaning tillsammans med representanter från Plan International, Block by Block Foundation, KTH, Changers Hub med flera.

Forskningen har redan givit dem rätt, och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova storsatsar på nya lösningar för en hållbar omställning. I allt större utsträckning ska ”sociala innovationer” leda till djupgående beteendeförändring på samhällsnivå. Vi behöver ifrågasätta business as usual och öppna för perspektivskiften, alternativa problembeskrivningar och nya lösningsförslag.

Vår sociala innovation mot segregation, #UrbanGirlsMovement Botkyrka, som levereras till beslutsfattare idag, menar att det mest effektiva är att anta ”tjejernas perspektiv” och satsa på feministisk stadsutveckling: Varför då? Och hur ser det ut?

Våra städer använder 70 procent av all energi och står för 70 procent av koldioxidutsläppen. Städer står för 70 procent av tillväxten och i många länder är staden hem för 80 procent av befolkningen. Det gör att staden både är bov och lösning i hållbarhetsfrågan. Genom att flytta från ett bilberoende villaområde till en gång- och cykelvänlig innerstad kan vi minska vårt klimatavtryck med upp till 80 procent.

Befintliga städer har uteslutande planerats för och byggts av en minoritet. #UrbanGirlsMovement främjar ett feministiskt perspektivskifte inom stadsutvecklingen, som visar att det finns grupper som lever betydligt mer hållbart än andra. De går tvärtemot tidigare norm; de är ofta unga, kvinnor, urbana och fattigare än genomsnittet.

(…)

Detta står i kontrast till att tjejer fortfarande är underrepresenterade i det offentliga: Tillsammans med äldre kvinnor, barn och fattiga, tvingas de navigera en stadsmiljö som har byggts utan deras medverkan eller samtycke. Våra resultat visar att genom att inkludera tjejer i stadsplaneringen, skapas en mer hållbar utveckling för alla; det blir mer kollektivt resande, grönare, mer tillgängligt, fler sociala mötesplatser och samhällets motståndskraft stärks. Det vill säga, precis vad som behövs för att rädda planeten.

(…)

En stad planerad av tjejer för tjejer är en stad som fungerar för alla, samtidigt som den är mer klimatsmart och hållbar. Det går i linje med den svenska politiken för gestaltad livsmiljö som riksdagen fattat beslut om och handlingsplanen för genomförande av Agenda 2030.

Vi har inte tid att vänta på att gårdagens ohållbara samhällsplanering ska hitta nya tekniska lösningar för att ”rädda planeten”. Kunskapen som krävs för en avgörande beteendeförändring finns tillgänglig. Vi samhällsaktörer kan redan nu inkludera tjejer och låta deras behov styra, och på så sätt göra våra lokala samhällen bättre för alla samtidigt som omställningen tar fart på allvar.

Christer Larsson
Adj professor i arkitektur, Lunds Universitet, och tidigare Stadsbyggnadsdirektör i Malmö

Ebba Östlin
Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun

Elin Andersdotter Fabre
Programchef Hållbara städer, tankesmedjan Global Utmaning

Mariann Eriksson
Generalsekreterare, Plan International Sverige

Monica von Schmalensee
Arkitekt rådgivare och Mayor Design Advocates for the Mayor of London

Sara Borgström
Biträdande lektor i Hållbar stadsutveckling, KTH

Thomas Melin
Ordförande Block by Block Foundation

Victoria Escobar
Grundare, Changers Hub


Den här artikeln är ett utdrag från debattartikeln ”Tjejer visar vägen till ett hållbart samhälle” som publicerades i ETC 31a oktober 2019. Läs den i sin helhet här.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *