Meny

Debatt: ”Utforma städer så att flickor kan känna sig trygga”

Debatt: ”Utforma städer så att flickor kan känna sig trygga”
Global Utmaning

6 månader sedan

Idag på FN:s World Cities Day skriver Elin Fabre, programansvarig för Hållbara städer på Global Utmaning och Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige, om städers roll i hållbar utveckling och stadsplanering utifrån unga tjejers behov i tidningen Dagens Samhälle. Idag lanseras även kampanjen #GirlsNovember. Under den kommande månaden belyses hur inkludering av tjejer bidrar till innovation och ett mer hållbart samhälle för alla, i samarbete med Plan International Sverige, Generation Pep, Girl Effect med flera. 

”Tonårsflickor och unga kvinnor i storstäder är otrygga. En anledning är att många städer inte är utformade efter deras och många andras behov av trygg och välfungerande kollektivtrafik, säkra parker och gångvägar. I dag, på FN:s dag för världens städer, uppmärksammar vi den viktiga roll städerna spelar.

Världen blir alltmer urbaniserad. Idag bor över hälften av befolkningen i städer, en andel som inom bara några decennier väntas öka till 80 procent. Det innebär växande utmaningar om vi vill skapa hållbar utveckling – inte minst för tonårsflickor och unga kvinnor.

Världens städer står för omkring tre fjärdedelar av alla utsläpp och har en avgörande roll i arbetet för att skapa hållbar utveckling. Samtidigt måste vi, om vi vill nå de globala målen också tackla andra problem som städer brottas med – som växande ojämlikhet. För att skapa hållbara och mer inkluderande städer måste därför utmaningar som trygghet och säkerhet adresseras.

/…/

Den här otryggheten, i kombination med sociala normer som dikterar vad flickor och unga kvinnor förväntas göra, begränsar tjejer i storstäder. Brist på trygg och prisvärd kollektivtrafik spär på ytterligare, eftersom vi vet att flickors och unga kvinnors rörelsefrihet – och därmed möjlighet att delta i samhället på lika villkor – är väsentlig för ökad jämställdhet. Plan International har därför skräddarsytt långsiktiga program i ett tiotal städer i globala syd för att förändra staden utifrån flickors behov.

Bland annat har busschaufförer i Delhi utbildats i att agera mot sexuella ofredanden. I Hanoi har unga tjejer använt dataspelet Minecraft för att ge förslag på hur staden kan utformas och i Kampala lanserades en kampanj för att öka tjejers säkerhet och inkludering. I alla städer leder Plan International dessutom ungdomsgrupper för jämställdhet samt samarbetar med beslutsfattare för att de ska prioritera tjejers behov högre vid stadsplanering.

På ett liknande sätt utgår tankesmedjan Global Utmaning från tjejers perspektiv i ett pilotprojekt i Botkyrka kommun söder om Stockholm, där de utvecklar verktyg för att omvandla vad som anses vara mindre attraktiva stadsdelar tillsammans med tonårstjejer, kommunanställda, arkitekter, forskare, företag och organisationer. Projektet syftar till att skapa en mer inbjudande stadsmiljö som fungerar för alla – men utifrån unga tjejers behov och prioriteringar.

Många av dagens stadsmiljöer har planerats utifrån behoven hos medelålders, välbeställda män. En stad som också utgår från tjejers behov – med trygg och välfungerande kollektivtrafik, säkra parker och gångvägar och fler platser och aktiviteter för barn och unga – fungerar för fler och är mer hållbar.​

Detta förutsätter ett långsiktigt arbete som flyttar fokus från flickors eget ansvar för sin säkerhet till omgivningens ansvar, exempelvis genom arbete med beteendeförändringar hos allmänheten, med fokus på män och pojkar.

Därför uppmanar vi beslutsfattare i den kommande regeringen men också i kommuner, landsting, näringsliv och civilsamhället att på allvar ta ansvar för stadsmiljön.

Vår gemensamma framtid hänger på det.”

Elin Fabre, programansvarig Hållbara städer, Global Utmaning
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Texten är ett utdrag. Debattartikeln går att läsa i sin helhet i Dagens samhälle.

För att läsa mer om tjejer och kvinnors roll i hållbar utveckling, följ #GirlsNovember i sociala medier.

Foto: Plan International Sverige

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *