Meny

En svensk School of Governance med internationell lyskraft

En svensk School of Governance med internationell lyskraft
Global Utmaning

2 år sedan

Global Utmaning har beviljats medel för en förstudie med målet att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance som utvecklar samverkansmodeller och styrformer för att samordna, styra och koordinera olika aktörers handlande och institutioners beslutsfattande.  

Vinnova har beviljat Global Utmaning ekonomiskt stöd för en förstudie med målet att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance. Förstudiearbetet kommer att ledas av professor Erik Berglöf, London School of Economics and Political Science, tillsammans med Jonas Törnblom, initiativtagare till projektet och egenföretagare. Bakgrunden till projektet är en rad samtal med både offentliga som privata beslutsfattare och akademiker sedan 2016. Där har behovet av kompetens i såväl offentlig som privat sektor understrukits samt det stora intresse den svenska och nordiska samhällsmodellen väcker utomlands. Sveriges framtid vilar i hög grad på kompetens och förändringsbenägenhet i offentlig och privat sektor och deras förmåga att fungera i samklang. Tillsammans måste de skapa förutsättningar för att alla delar av samhället skall kunna utvecklas och för att förtroendet för de centrala samhällsinstitutionerna upprätthålls.

Förstudien kommer i första hand att undersöka intresset för och behovet av en svensk School of Governance, både nationellt och internationellt, samt kartlägga den svenska och internationella institutionella kompetensen på området. Förstudien skall också undersöka möjliga organisatoriska former för en svensk School of Governance med internationell bärighet. Målet med en svensk School of Governance är att aktivt kunna bidra till positiva samhällsförändringar, baserade på forskning, kunskap och erfarenhet i utbyte med resten av världen. Ett annat område som kommer att belysas är behovet av gränsöverskridande ledarskap och nya styrformer/samverkansmodeller för alltmer komplexa samhällsprocesser.

Projektet kommer att starta i augusti och förväntas pågå i sex månader. ”Att få till stånd en svensk School of Governance är en mycket angelägen fråga inte bara för vårt eget lands utveckling, utan även för att i samarbete med andra länder kunna skapa bättre samhällen. Projektet passar mycket väl in i de frågor Global Utmaning driver”, kommenterar Global Utmanings nya ordförande Ingmar Renthzog Vinnovas beslut.

Se projektet Swedish School of Governance’s hemsida. 

Omslagsbild: David Forsman på Unsplash

Kommentarer

1 comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *