Meny

"Ett pris på miljön innebär inte utförsäljning"Dokumentation från seminarium med Pavan Sukhdev

5 år sedan

"Ett pris på miljön innebär inte utförsäljning"Dokumentation från seminarium med Pavan Sukhdev

Att sätta ett pris på miljön handlar inte om att ”sälja ut moder jord”. Att värdera naturresurser handlar inte heller om att skapa enkla cost-benefit modeller för hela världen samtidigt. Att sätta ett pris på miljön handlar istället om att se till att motverka naturens ekonomiska osynlighet. En osynlighet som i sin tur leder till dålig politik och dåliga avtal. Det var några av budskapen från Pavan Sukhdev, tidigare chef vid UNEP, när han gästade Global Utmaning och Stockholm Environment Institute för ett seminarium den 9 maj.

Pavan Sukhdev inledde seminariet med en presentation av TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity. En idé som i grunden om att lyfta fram och sätta ett värde på allt som ekosystemet och den biologiska mångfalden bidrar med till samhället, inte minst i fattiga delar av världen.
– Vi vet redan tillräckligt om hur vi människor överutnyttjar jordens resurser. Det behöver vi inte mer kunskap om, menar Pavan Sukhdev. Istället måste vi hitta modeller för hur vi kan ta in ekosystemet och den biologiska mångfalden i balansräkningen. Det är inte lätt, vi har inte svaren på hur det ska göras, men det är den vägen vi måste gå.

Här finns Pavan Sukhdevs presentation från den 9 maj:

Från ord till handling
Pavan Sukhdevs inledning kommenterades först av Carl Folke, Stockholm Resilience Centre och expert på ekosystemtjänster. Han underströk behovet av ett skifte i paradigm och en återkom till behovet av något av en återgång till insikten om att vi människor också är en del av naturen.

Martin Ådhal, VD för den liberala tankesmedjan FORES, menade att även vi i Sverige som anser oss ha en hög klimat- och miljömedvetenhet, ofta har svårt att gå från ord till handling.
– Det är fortfarande alldeles för lite fokus på HUR problemen skall lösas, menade Martin Ådahl. Jag instämmer helt med att vi redan vet tillräckligt mycket om problemets omfattning.

Ådahl pekade på vårt behov av tydliga måttstockar och hur svårt vi har att byta sådana. Där ligger en av svårigheterna att få både politiker och ekonomer att ta in nya parametrar i de samlade räkenskaperna.
– Sen återstår förstås en mängd frågor om hur detta skall göras, men även om vi inte har alla svaren idag, så är det mycket bättre att prova och få ganska rätt, än att låta bli och göra helt fel, menade Martin Ådahl.

Konkretisera och förenkla
I den efterföljande diskussionen med publiken var det flera talare som ifrågasatte dagens mått på tillväxt, men även komplexiteten i frågorna. Pavan Sukhdev och flera andra talare underströk vikten av att både bryta ner siffrorna till en mer regional och lokal nivå, och inte minst anpassa måtten för tillväxt så att fler människor förstår vad det handlar om.
– BNP är ett begrepp som folk åtminstone tror att de förstår, därför är en anpassning av BNP ett bra första steg, menade Sukhdev. Vi måste helt enkelt göra den här diskussionen mer begriplig, mer konkret och mer tillgänglig för allmänheten. Annars är risken att vi står här och pratar om samma saker igen om 35 år – och det vill inte jag uppleva!

Kvällens samtalsledare Anders Wijkman, poängterade att frågan om att sätta ett pris på miljön kanske är allra viktigast för människor i fattiga delar av världen. Något som Pavan Sukhdev, med rötterna i Indien, verkligen instämde i. Han betonade att arbetet med detta bara är i början och att svaren på alla frågor inte finns ännu.
– Vi vet inte riktigt hur vi ska värdera naturens resurser, men vi vet att låta bli, inte är lösningen på våra utmaningar.

Här finns en inspelning av Pavan Sukhdevs föreläsning:

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *