Meny

Fem trender som påverkat världens möjligheter till hållbar utveckling 2017

Fem trender som påverkat världens möjligheter till hållbar utveckling 2017
Global Utmaning

10 månader sedan

2017 har varit ett år av stora globala förändringar. Tankesmedjans vd Johan Hassel sammanfattar de viktigaste trenderna och omvärldshändelserna under året som påverkar möjligheterna till en hållbar omställning socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.

 

1. Agenda 2030 – från ord till handling på lokal nivå

Efter att FN:s Agenda 2030 antogs 2015, är det upp till länderna att ta fram handlingsplaner som de sedan ska genomföra. Har tillräckligt gjorts? I Sverige har Agenda 2030-delegationen släppt sitt förslag till handlingsplan, och både näringsliv och civilsamhälle har arbetat med att uppmärksamma målen. Men för att agendan ska bli verklighet – är det lokalt målen ska genomföras. För att kommuner, lokala företag och organisationer ska kunna arbeta konkret för omställning behövs styrning och goda exempel. Något som tankesmedjan under året har uppmärksammat på en konferens och i en rapport som överlämnades till miljöminister Karolina Skog.

2. Från #metoo till #wedo

Sexuella trakasserier, övergrepp och ojämlika strukturer. Snart har alla branscher gjort upprop – och förhoppningsvis kommer individer, arbetsplatser och samhället i stort förändrats till det bättre. Samtidigt är problemet utbrett över hela världen – långt utanför världens mest ”jämställda” land. Framförallt i världens städer, där mer än hälften av världens invånare bor, upplever många kvinnor, tjejer och barn sig exkluderade från de offentliga rummen. Men det går att stadsplanera feministiskt så att staden blir tillgänglig och inkluderande för alla. Det har vi uppmärksammat under #UrbanGirlsMovement, som under 2018-2019 får stöd från Vinnova. Under hösten lanserade vi även en digital världskarta med goda exempel på Agenda 2030:s genomförande i olika städer i världen. Där visar vi aktörer som går från #metoo till #wedo.

3. Ojämlikhet, populism och post-truth

Historiens utveckling går i långa vågor, och den senaste vågen präglad av globalisering på en nyliberal grund är på väg mot ett slut, vilket tankesmedjans seniora rådgivare Allan Larsson utvecklat i en rapport. Men vad sker i tomrummet som uppkommit därefter? Vår tid präglas av ökande ojämlikhet, både inom och mellan länder, Sverige är inget undantag. Protektionismen ökar, Brexit har skakat om EU och alltfler röstar på populistiska partier. Många tar del av information och nyheter som är präglade av post-sanning och faktaresistens. Därför är det viktigt att tankesmedjor inte bara levererar politiska förslag, utan också bidrar till folkbildning. Under året har vi arrangerat flera uppskattade och välbesökta seminarier på Kulturhuset Stadsteatern.

4. Trump – största hotet mot den globala hälsan?

Konsekvenserna av att Donald Trump valdes in som USA:s president vet snart inga gränser, inte minst när det kommer till global fred, säkerhet och samarbete. Inte bara har Donald Trump förnekat klimatförändringarna, upptrappat retoriken kring en kärnvapenkonflikt med Nordkorea och underminerat fria och oberoende medier.

Han har dessutom undertecknat the Mexico Act – som inskränker aborträttigheterna globalt. Osäkra aborter är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, där tillgängligheten och möjligheterna till säker mödravård är dåliga eller obefintliga. Beslutet kan leda till 4,8 miljoner oönskade graviditeter, 1,7 miljoner osäkra aborter och att 20 000 kvinnor dör i samband med en graviditet  – helt i onödan. Under året har vi uppmärksammat detta och fler konsekvenser för den globala hälsan i en antologi.

5. Integrationen – viktigaste valfrågan 2018

Migrationen ökar globalt, under 2016 uppgick invandringen till Sverige till drygt 163 000 personer. Att alltfler söker sig till Sverige är ett välbehövligt tillskott, eftersom befolkningen blir allt äldre. Samtidigt är integrationen en av de viktigaste valfrågorna under 2018 – när segregation, bostadsbrist och arbetslöshet utgör stora utmaningar att lösa i samhället. Under hösten har journalisten och författaren Karin Alfredsson i en studie besökt fem kommuner där integrationsarbetet fungerar bra – något som kan inspirera och fungera som goda exempel för andra kommuner i Sverige. Bland annat visar studien att samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och lokala företag, samt en positiv inställning till invandring på ledningsnivå är avgörande faktorer för att det ska fungera. Under 2018 kommer tankesmedjan efter ett initiativ från vår grundare Kristina Persson att fortsätta arbetet för en effektivare integration.

Det är omöjligt att förutspå framtiden. Men med kunskap och forskning kan vi se de stora samhällsförändringarna, söka lösningar på komplexa problem och bemöta dem. Precis det som är syftet med tankesmedjan Global Utmaning.

God jul och gott nytt år!

Johan Hassel, vd Global Utmaning

 

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *