Meny

Feministisk stadsutveckling får innovationsstöd mot segregation

Global Utmaning

2 år sedan

Feministisk stadsutveckling får innovationsstöd mot segregation

Pressmeddelande 2017.12.14. Tankesmedjan Global Utmaning och Botkyrka Kommun har beviljats stöd från Vinnova för ett projekt som går ut på att skapa en hubb för feministisk stadsplanering i kommunen. Unga tjejer kommer själva ta fram innovativa lösningar på gemensamt identifierade utmaningar i stadsrummet.

– Städer och kommuner skriver nu in feministisk stadsplanering i styrdokumenten. Men hur gör man egentligen? Det saknas kunskap och erfarenhet på området. Genom det här projektet vill vi undersöka feministisk stadsplanering genom att inkludera tjejer i praktiken, säger Elin Andersdotter Fabre, programansvarig för hållbara städer på Tankesmedjan Global Utmaning och initiativtagare till projektet.

Feministisk stadsplanering innebär en jämnare fördelning av resurser – att i större utsträckning se och möta kvinnors behov. Dominerande normer, attityder och strukturer måste ifrågasättas i ett tidigt planeringsskede. Det kan handla om att ge plats åt tjejer i det offentliga rummet eller att inkludera kvinnors vardagliga erfarenheter i stadsplaneringen.

Mot den bakgrunden har Global Utmaning tagit initiativ till #UrbanGirlsMovement, som genom att samla in och kartlägga globala goda exempel visar hur feministisk stadsutveckling kan förbättra levnadsförhållanden för flera samhällsgrupper. Projektet vill inspirera, öka kunskap samt vara ett stöd för hur feministisk stadsplanering kan tillämpas i praktiken.

– Om vi planerar och bygger en stad utifrån tjejers behov, så kommer den fungera för alla, säger Elin Andersdotter Fabre.

Innovationslabben i projektet syftar till att skapa en hubb för feministisk stadsplanering i Botkyrka kommun genom att låta tjejer själva ta fram innovativa lösningar på gemensamt identifierade utmaningar i stadsrummet. Målgruppen kommer att få möjlighet att påverka och utforma en mer jämlik och jämställd vision av den offentliga stadsmiljön, vilket skapar förutsättningar för minskad segregation och ökad inkludering. Projektet kommer att pågå till och med slutet av 2019.

– Botkyrka genomgår en stor utveckling där vi ska skapa levande och trygga stadsdelar. Vi ska skapa platser där alla får och tar plats. Därför är det viktigt att vi tillför kunskaper om hur vi planerar utvecklingen bäst, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande Botkyrka.

Presskontakter:

Elin Andersdotter Fabre
Programansvarig Hållbara städer Global Utmaning
Elin.fabre@globalutmaning.se
+ 46 70 223 32 47

Johannes Svensson
Politisk sekreterare Botkyrka
johannes.svensson@botkyrka.se
+ 46 70 187 08 80

 

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen mot hållbara samhällen.

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *