Meny

FrukostSalongen

Alexander_CGlobal Utmanings FrukostSalong är en innovativ samtalsserie kring berättelsen om morgondagens Sverige. Syftet är att fördjupa vår förståelse av samtiden. Speciellt inbjudna beslutsfattare, analytiker, forskare och kommentatorer möts för att tillsammans utveckla och förfina berättelsen, i en process som bygger på ett gemensamt nyfiket utforskande och co-creation. Vid varje möte lyssnar vi inledningsvis till 3-4 experter i det aktuella ämnet för att sedan övergå till modererade samtal. Ledstjärnor för mötena är helhetssyn, framtidsfokus och evidensbaserat tänkande. Samtalsledare är Alexander Crawford, omvärldsanalytiker och processledare på tankesmedjan.

 

 


FrukostSalongen #9

23 mars 2017

Den europeiska politiska kartan

De kommande sex månaderna är det val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland. När destabiliserande, populistiska, nationalistiska partier växer, utmanas traditionella socialdemokratiska, liberala och konservativa pertier. Valresultaten kanske för med sig omdaningar av de politiska institutionerna, men kan sådana ske utan att äventyra ekonomisk och social stabilitet? Kan vi hoppas på regeringar som kan hantera de stora utmaningarna i står inför? Vad innebär detta för Sverige?

Till vår hjälp hade vi denna gång Maria Weimer, rikstagsledamot Utrikesutskottet (L), Lisa Irenius, kulturchef på Svenska Dagbladet och Oliver Truc, författare och Norden-korrespondent för den franska tidningen Le Monde. Samtalet leds som vanligt av Alexander Crawford, omvärldsanalytiker och processledare på Global Utmaning.

 


FrukostSalongen #8

29 november 2016

Att förstå och förändra ekonomin

Årets sista FrukostSalong syftade till att förstå och förändra ekonomin. Till vår hjälp att uppmärksamma ojämlikheters negativa påverkan på ekonomin hade vi den ledande internationella ekonomen Michael Kumhof, från Bank of England. Medverkade gjorde även Erik Berglöf, professor på Insitute of Global Affairs, London School of Economics, Ulf Dahlsten, visiting professor London School of Economics och senior rådgivare på Global Utmaning, samt Cecilia Repinski, programchef Mistra Financial Systems, Misum, Handelshögskolan i Stockholm.

 


FrukostSalongen #7

25 oktober 2016

Agenda 2030 – ett år efter

I september 2015 enades 193 länder om att skriva under Agenda 2030 – FN:s 17 hållbara utvecklingsmål. Under den sjunde FrukostSalongen diskuterades det första året med de nya målen och Sveriges position i den hållbara utvecklingen. Sverige har tagit på sig en ledarroll globalt i arbetet. Men var står vi egentligen? Hur mäts framgångarna? Vad är näringslivets roll? Samtal med Sofia Arkelsten, riksdagsledamot i Utrikesutskottet (M), Erik Belfrage, näringslivsrådgivare och diplomat, Hanna Hansson, policysamordnare Concord Sverige och Johan Hassel, vd Global Utmaning och ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation.

 


FrukostSalongen #6

27 september 2016

Globala skattefrågor – vad händer och vart är vi på väg?

Höstens första FrukostSalongen behandlade våren 2016 stora avslöjanden om Panama papers och andra uppmärksammade fall kring svenska företags skatteupplägg. Tillsammans med Leif Jakobsson, statssekreterare vid Finansdepartementet, Parul Sharma, ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation, Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd, och Jesper Roine, professor på Handelshögskolan i Stockholm diskuterades ny forskning om skatteparadis och globala förmögenheter som gör att vi kan börja uppskatta flödenas storlek och komplexitet.

 


FrukostSalongen #5

3 maj 2016

Kollaborativ ekonomi och nya affärsmodeller

På vårens sista FrukostSalong diskuterade vi kollaborativ ekonomi, som handlar om att dela, få, ge och byta – ett växande fenomen inom den nya digitala ekonomin. Vad betyder detta ur ett framtidsperspektiv? Samtal med Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom Swedbank, Johanna Giorgi, strateg Tillväxtverket, Ulf Kristersson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson Moderatern och Åsa Minoz, grundare och partner ModigMinoz.

 


FrukostSalongen #4

5 april 2016

Vad händer med Europa? – Brexit, migranter och eurosamarbetet

På den fjärde FrukostSalongen utgick diskussionen från ett helhetsperspektiv på det förändrade läget i Europa. Med samtalet  ville vi identifiera de större internationella samhällspolitiska och ekonomiska frågorna. Vi diskuterade migrationskris och EU:s respons, med Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-Kommissionens Sverigerepresentation, Brexit eller Bremain – vad händer i Storbritannien? med James Savage, grundaren och chefredaktör för tidningen The Local och Sveriges relation till EU, med Jytte Guteland, Europaparlamentariker.

 


FrukostSalongen #3

8 mars 2016

Migration och integration

Den tredje FrukostSalongen handlade om migration och integration. Diskussionen utgick från ett helhetsperspektiv på de förändrade migrationsströmmarna och integrationsutmaningen, utifrån de större globala samhällspolitiska och ekonomiska frågorna. Ett samtal med bland andra Mikolaj Norek, statsvetare, Roger Mörtvik, statssekreterare åt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić och Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen.

 


FrukostSalongen #2

1 december 2015

Klimatförhandlingarna i Paris – vad händer? Vad betyder dom?

Den andra FrukostSalongen tog upp frågan om klimatförhandlingarna dagen efter det officiella öppnandet av klimatkonferensen COP21. Med Anders Wijkman, co-president Romklubben, ordförande Miljömålsberedningen samt senior rådgivare Global Utmaning, Malin Mobjörk, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet, och Martin Hedberg, meteorolog och klimatdebattör. Samtalet gästas även av direktlänk från Paris med dagsaktuella inspel. 


 FrukostSalongen #1

3 november 2015

Samhälle och livsstilar i spåren av den digitala ekonomin

Den första FrukostSalongen tog upp frågan om digitaliseringen och dess effekter på ekonomin, samhället och livsstilarna. Ett samtal med Anna Breman, makroekonom på Swedbank och medförfattare till artikeln ”Diginomics”, Darja Isaksson, grundare och strateg på Ziggy Creative Colony samt ledamot i regeringens nationella innovationsråd och Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH.