Meny

Tankesmedjan under Almedalsveckan 2016

Tankesmedjan under Almedalsveckan 2016
Global Utmaning

4 år sedan

Under årets Almedalsvecka kommer tankesmedjan Global Utmaning att fokusera programmet kring vår tids  ödesfrågor – hur ska vi på ett hållbart, inkluderande och demokratiskt sätt leva i framtiden? Vi berör frågor som bland annat rör säkerhetspolitik och energi, digitalisering och klimat samt urbanisering och global hälsa.

Totalt arrangerar vi  tio seminarier under veckan med fokus på måndagen den 4 juli. Du hittar våra egna seminarier på Sverige i Världen, Uppsala universitet och Europahusets paviljong.

Följ gärna Global Utmaning på twitter, vi kommer att livetwittra från våra seminarier under #GUsem. Du får gärna dela vårt facebookevent med dina vänner. 

Här kan du ladda ned programmet: Program Almedalen 2016

Välkommen till våra seminarier!

___________________________________________________

4/7 2016 09:00 – 10:00
EN HALVMILJONSATSNING PÅ TRÄBYGGANDE – SVARET PÅ BOSTADSKRISEN?

Uppsala universitet, Campus Gotland,
Cramérgatan 3 Sal E31

Bostadsbristen kräver en långsiktig lösning, och det behöver ske på ett hållbart sätt. Seminariet belyser fördelarna med en stor satsning på träbyggande som svar på bostadskrisen och hur en halv miljon nya bostäder samtidigt kan bidra till att möta klimat och utvecklingsmålen.

Medverkande:
Staffan Laestadius, professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan, KTH och senior rådgivare, Global Utmaning
Ewa Magnusson, koncept- & hållbarhetschef, Bo klok, Ikea & Skanska
Carl-Johan Engström, professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan, KTH och senior rådgivare, Global Utmaning
Karin Karlsbro, hållbarhetschef, Fastighetsägarna
Ulf Dahlsten, professor, London School of Economics, LSE och senior rådgivare, Global Utmaning
Per Lyrvall, vd, Stora Enso Sverige
Elin Fabre, moderator och projektledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40357
___________________________________________________

4/7 2016 13:00 – 13:45
DIGITALISERING OCH KLIMAT – INNOVATIONER OCH CIRKULÄR EKONOMI
Donnersgatan 6
Sverige i Världen

Hur kan en klimatvänlig och hållbar ekonomi bli möjlig enligt målen i Agenda 2030? Vad finns det för kopplingar mellan digitalisering och en utveckling mot cirkulär ekonomi?

Medverkande:
Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och årets mäktigaste opinionsbildare 2016, Ziggy Creative Colony
Anders Wijkman, ordförande och senior rådgivare, Miljömålsberedningen, Global Utmaning
Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank
Alexander Crawford, moderator och processledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40937
___________________________________________________

4/7 2016 16:00 – 16:45
URBANISERING OCH GLOBAL HÄLSA – HÅLLBARA STÄDER OCH SOCIALA INVESTERINGAR
Donnersgatan 6
Sverige i Världen

Vilka nordiska erfarenheter finns det att dra slutsatser från när det kommer till att skapa hållbara städer, ökad folkhälsa och jämlikhet enligt målen i Agenda 2030? Vad är grön välfärd och hur kan det förbättra förutsättningarna för människor globalt?

Medverkande:
Magnus Magnusson, Head of Government Relations Northern Europe and Middle East Office, Bill & Melinda Gates Foundation
Dagfinn Høybråten, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Nya Moderaterna
Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector
Staffan Laestadius, professor KTH och senior rådgivare, Global Utmaning
Mia Laurén, moderator och kommunikationschef, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40971
___________________________________________________

5/7 2016 08:30 – 09:15
HUR SKA EUROPA TA SIG UR KRISEN?
Strandvägen, H526
Europahusets paviljong

Europas kriser har avlöst varandra kring samarbete, klimat, ekonomi och migration, och dessa utmaningar kastar nytt ljus på Sveriges relation med och roll i Europa. Hur ska Europa ta sig ur krisen?

Medverkande:
Birgitta Englin, senior rådgivare, Global Utmaning
Håkan Jonsson, europadebattör och tidigare eu statssekreterare, Hallvarsson och Halvarsson
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-Kommissionens representation i Sverige
Negra Efendić, journalist, SvD
Rosaline Marbinah, vice ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer
Alexander Crawford, moderator och processledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41105

___________________________________________________

6/7 2016 08:30 – 09:15
ENERGIN, ÖSTERSJÖN OCH SÄKERHETSPOLITIKEN
Strandvägen, H526
Europahusets paviljong

Energiförsörjning och säkerhetspolitik är nära sammanlänkande. Frågan är hur den politiska geografin påverkar formerna för utveckling av energisamarbetet i Östersjöområdet? Den nordiska energiintegreringen visar på hur en europeisk energiunion kan formas, vilket blir allt viktigare i ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge.

Medverkande:
Pierre Schellekens, Deputy Head of Cabinet to the Energy- and Climate Commissioner, EU Kommissionen
Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska Institutet
Maria Weimer, riksdagsledamot, Liberalerna
Åsa Westlund, riksdagsledamot och tidigare Europaparlamentariker, Socialdemokraterna
Håkan Feuk, CEO Office, E.ON Sverige
Linda Burenius Magnusson, head of public affairs, OX2
Johan Hassel, moderator och vd, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41249

___________________________________________________

6/7 2016 16:00 – 17:00
HUR NÄRA ÄR SVERIGE EN FINANSIELL KRIS?
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 Sal F20

Vilka är riskerna med dagens finansiella och ekonomiska politik och vad bör man göra för att undvika en ny finansiell kris?

Medverkande:
Ulf Dahlsten, professor, London School of Economics, LSE och senior rådgivare Global Utmaning
Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken
Louise Andrén Meiton, journalist, Svenska Dagbladet, SvD
Johan Hassel, vd och moderator, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41299
___________________________________________________

SAMARRANGEMANG:

4/7 2016 11:00 – 11:45
NORDIC ENERGY COOPERATION – WHAT’S THE NEXT STEP?
Global Utmaning, Norden i Fokus, Nordiska ministerrådets informationskontor
Strandvägen 4
Tavernatältet

The International Energy Agency have shown that the Nordic economies are 25 years ahead of the rest of the world when it comes to energy production and CO2 emissions. Will the Nordic Energy cooperation continue to contribute to the Nordic industries efforts to commit to the 2 degree goal?

Medverkande:
Catharina Nystedt-Ringborg, vice chair, Global Utmaning
Staffan Laestadius, professor, Industrial Dynamics KTH
Dagfinn Høybråten, secretary general, Nordic Council of Ministers
Hans Jörgen Koch, ceo, Nordic Energy research
Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS
Johan Hassel, moderator/ceo, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40061

___________________________________________________

4/7 2016 15:00 – 15:45
FINNS DET PLATS FÖR FINANSSEKTORN I ETT HÅLLBART SAMHÄLLE?
Global Utmaning, Ålands landskapsregering
Holmen, H601
Vid fartyget M/S Michael Sars

Med FN:s Agenda 2030 har världens länder pekat ut riktningen för samhällsutvecklingen. Har finanssektorn en plats i en hållbar värld? Frågan belyses ur en mångfald av perspektiv: investering, bank, konsument och politik. Vi utgår från en granskning av de svenska bankernas hållbarhetsarbete.

Medverkande:
Hanna Begler, politiskt sakkunnig, Finansdepartementet
Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide
Peter Wiklöf, vd, Ålandsbanken
Daniel Dellham, chef sustainability consulting, KPMG Sverige
Alexander Crawford, processledare och moderator, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/42473

___________________________________________________

5/7 2016 16:00 – 17:00
STÄDERNA – LOKALA FÖREBILDER FÖR GLOBAL HÅLLBAR UTVECKLING
Global Utmaning, Världsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures, UN-Habitat
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Sal F20

Seminariet behandlar urbaniseringens utmaningar och städernas roll för global hållbar utveckling. Vilka nordiska erfarenheter kan stå som goda exempel i genomförandet av Agenda 2030, COP21, och Habitat III?

Medverkande:
Thomas Melin, senior advisor, UN-Habitat
David Simon, director, Mistra Urban Futures
Carl-Johan Engström, professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan, KTH
Sabina Andrén, programsamordnare hållbara städer, WWF

Pernilla Bonde, vd, HSB
Jimmy Jansson, Ordförande kommunstyrelsen, Eskilstuna
Anders Almgren, Ordförande kommunstyrelsen, Lund
Albert Edman, strategisk utvecklare, Umeå
Elin Fabre, moderator och projektledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41197

___________________________________________________

7/7 2016 13:00 – 13:45
SVERIGES FRAMTIDA ROLL INOM GLOBAL HÄLSA
Global Utmaning, RFSU, Läkare utan Gränser
Gates Almedalen Swedavia, Strandgatan 6
Gate Almedalen

Ett samtal om global hälsa i det svenska biståndet och hur de nya politiska initiativen ser ut för att lyfta svenska prioriteringar framåt.

Medverkande:
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Nya Moderaterna
Maria Andersson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Johan Hassel, vd, Global Utmaning
Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser
Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU
Anna-Mia Ekström, professor, KI
Rosanna Färnman, moderator och projektledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/43601

___________________________________________________

Varmt välkommen till Global Utmanings seminarier under Almedalsveckan!

Omslagsfoto: (NCSA2.0) Lars Lundqvist/Flickr

Kommentarer

1 comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *