Meny

Global Utmaning breddar samarbetet med Global Compact

Global Utmaning breddar samarbetet med Global Compact
Global Utmaning

1 år sedan

Tankesmedjan Global Utmaning är sedan 2006 medlem i UN Global Compact, ett initiativ för att öka kapaciteten bland företags och organisationers ledning att genomföra universella hållbarhetsprinciper och stödja FN:s mål för hållbar utveckling. Tankesmedjan skriver under på Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, och verkar för att sprida dessa inom sitt nätverk.

”När vi inleder samarbete med nya partners tar vi i beaktande om deras värden är i linje med vår vision om ett hållbart samhälle. Det är en självklarhet för oss”, menar Tove Ahlström, vd Global Utmaning. “Det gäller till exempel alla människors lika värde som grundvärdering, och i dagens läge är det dessutom oerhört viktigt att ta klimatkrisen på allvar och att alla, såväl organisationer som företag, drar sitt strå till stacken”.

Genom publika seminarier bidrar tankesmedjan till att öka medvetenheten hos allmänheten kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Att bidra till att finna långsiktiga lösningar på frågor som rör miljö, klimat, hälsa och välfärd är inbyggt i tankesmedjans kärnverksamhet, precis som att skapa samverkan mellan näringsliv, forskning, politik, förvaltning och civilsamhälle.

Global Utmaning kommer att delta i Business Forum för Hållbarhet den 18 december. Under de senaste åren har tankesmedjan ökat sitt arbete på den globala nivån. Sedan våren 2018 har Global Utmaning konsultativ status till FN och under hösten gjorde tankesmedjan ett inspel till FN:s klimatkonferens COP 24 i Katowice. Nästa år planerar tankesmedjan att delta i FN:s kvinnokommission och år 2020 i World Urban Forum som organiseras av UN Habitat.

Läs mer om hur tankesmedjan arbetar med Global Compacts 10 principer

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *