Meny

Global Utmaning får FN-status

Global Utmaning får FN-status
Global Utmaning

2 år sedan

Tankesmedjan Global Utmaning har beviljats speciell konsultativ status i FN. Det innebär att tankesmedjan på ett mer kontinuerligt sätt aktivt kommer kunna delta i det arbete som bedrivs inom FN-sekretariatet och FN:s organ, program, organisationer och fonder.

Global Utmaning kommer kunna bidra med sin expertkunskap men även vara med och påverka agendan i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Tankesmedjan kommer även kunna ge muntliga presentationer och lämna in skriftliga yttranden till rådet och andra FN-organ.

Organisationer med konsultativ status får även utnämna offentliga representanter till FN som automatiskt ackrediteras till FN:s konferenser. Man har även förmånen att kunna använda FN:s service och tjänster, som att anordna både informella möten och formella seminarier i Sekretariatet.

”Vi är oerhört glada och stolta över att vi nu har konsultativ status i FN. Vi kan nu på ett enkelt sätt vara med och påverka de globala processerna i FN och det är en utveckling vi gläds åt. Det är också ett bevis för att Global Utmaning är en oberoende tankesmedja, vilket vi själva sätter stor vikt vid. Vi har tidigare deltagit i flera FN-processer, nu senast inför framtagandet av New Urban Agenda på Habitat III i Quito. Vår nya status kommer underlätta liknande arbete med globala frågor i framtiden.”, säger Tove Ahlström, vd för Global Utmaning.

Global Utmaning blir därmed Sveriges enda renodlade tankesmedja med speciell konsultativ status i FN. Bland andra svenska organisationer med samma status återfinns bland annat Stockholm Environment Institute, Stockholm International Water Institute och RFSU.

“Globala Utmaningar kräver globala lösningar, det är därför mycket glädjande att tankesmedjan nu även fått en officiell roll inom FN systemet”, säger Ingmar Rentzhog, styrelseordförande för Global Utmaning.

Global Utmaning är sedan tidigare även medlem av FN:s Global Compact och skriver under på deras tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag och organisationer.

Läs pressmeddelande

Omslagsbild: Daryan Shamkhali på Unsplash

Kommentarer

1 comment

  • FN märks inte och syns inte på samma sätt idag. Varför är det så? Med tanke på hur det ser ut i världen idag behöver
    verkligen FN stärka sin position och göra sin röst hörd! För att påverka och förändra världsläget.
    Mycket bra att Global Utmaning får FN status! Seriöst och professionellt! Jag hoppas att FN blir synligare!

    Lycka Till!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *