Meny

Global Utmaning gör inspel till FN:s klimatkonferens COP 24

Global Utmaning gör inspel till FN:s klimatkonferens COP 24
Global Utmaning

5 månader sedan

Tillsammans med PUSH Sverige och Världsnaturfonden WWF, arrangerade Global Utmaning en nationell Talanoa-dialog inför FN:s kommande klimatkonferens i Katowice, Polen. Resultatet utgjorde grunden till ett officiellt inspel till COP 24.

Vid klimatkonferensen COP 23 förra året, då Fiji var ordförandeland, togs beslutet att starta en Talanoa-dialog som syftar till att främja höjda ambitioner hos länderna i sitt klimatarbete. I förberedelsefasen inför COP 24 som äger rum i december, har FN:s sekretariat för klimatkonventionen (UNFCCC) och Fiji uppmuntrat länder och regioner att hålla egna dialoger.

Tillsammans med ungdomsnätverket PUSH Sverige och Världsnaturfonden WWF, svarade Global Utmaning på uppmaningen och arrangerade en Talanoa-dialog i Stockholm. Dialogen samlade unga klimatengagerade och aktörer från näringslivet och civilsamhället kring frågan hur utsläpp kan minskas genom beteende- och livsstilsförändringar samt ändrade konsumtionsmönster. Fokus för dialogen valdes för att lyfta fram konsumtionsperspektivet och Hållbarhetsmål 12 om hållbar konsumtion och produktion, som saknas i Parisavtalet men som omnämns i IPCC:s senaste klimatrapport.

Bland nyckelbudskapen från dialogen fanns behovet av att:

  • Lägga större fokus på processer som inkluderar flera nivåer och intressenter från olika sektorer i utvecklingen av gemensamma mål och visioner
  • Adressera det överhängande behovet av förändrade konsumtionsmönster genom ett mer hållbart beteende och livsstilsval
  • Inkludera Agenda 2030:s mål 12 om Hållbar konsumtion och produktion och konsumtionsperspektivet på växthusgasutsläpp i Parisavtalet och i nationella klimatplaner generellt

Läs hela rapporten som skickats in till UNFCCC här. 

Kommentarer

1 comment

  • Jag tror den co2 skatt vi har i Sverige är för låg för att på allvar påverka vår konsumtion o h därför behöver höjas!
    Låt en del av överskottet gå till Norrlands inland där det ofta saknas kommunala trsp-alternativ, men fr.a. till mera järnväg o tåg.

    Järnvägsnätet behöver snabbt rustas upp. Här duger det inte invänta höghastighetståg som ligger alldeles för långt bort. Målsättnigen ska vara att det alltid ska vara billigare åka tåg jfrt med flyget!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *