Meny

Global Utmaning leder innovationslabb i Botkyrka

Global Utmaning leder innovationslabb i Botkyrka
Global Utmaning

1 år sedan

I september var Global Utmaning på plats i Botkyrka för att leda det första av sex innovationslabb som ingår i projektet #UrbanGirlsMovement. Det syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsutveckling. Stadsplanering är ett outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle i stort, och behovet av att vidga vyerna och kartlägga globala exempel är påfallande.

Drygt 30 deltagare träffades på Ungdomens Hus i Fittja för att dra igång det första innovationslabbet. Ungefär hälften av deltagarna är tjejer från Botkyrka som just utgör målgruppen för projektet, samt experter inom området, till exempel men inte bara arkitekter och representanter från byggbranschen.

Det första labbet handlade om att förstå den bredare kontexten för projektet genom att ge deltagarna en introduktion till feministisk stadsutveckling, relatera till FN:s hållbarhetsmål, studera goda exempel och undersöka platsen som vi kommer arbeta med under projektets gång. Elin Andersdotter Fabre, som är ansvarig för Global Utmanings program för hållbara städer och projektledare för #UrbanGirlsMovement, började med att berätta om vad feministisk stadsutveckling är och varför det behövs, samt hur det kan bidra till att uppnå flera av de globala målen. Efter det berättade Jo Mulligan från Kounkuey Design Initiative (KDI) och Albert Edman från Umeå Kommun om exempel på liknande initiativ som redan pågår både i Sverige och runt om i världen.

De specifika platser som studeras i Botkyrka är Fittja Torg och Fittja Centrum. Efter de introducerande presentationerna och aktiviteterna påbörjades en stadsvandring som leddes av våra samarbetspartners från Botkyrka, bland annat Victoria Escobar från Changers Hub och Kerstin Langefeldt och Parvaneh Sharafi från Botkyrka Kommun. I grupper fick tjejerna tillsammans med de andra deltagarna utvärdera platsen utifrån ett trygghets- och inkluderingsperspektiv. De fick sedan skriva ner vad de uppfattade som platsens största utmaningar samt komma med några första förslag på förbättringar.

Just nu sammanställer Global Utmaning resultaten inför nästa labb. Det kommer att äga rum i oktober, och då tittar vi tillsammans med Ola Möller från MethodKit på konkreta verktyg för stadsutveckling, identifierar utmaningar, beskriver behov, och brainstormar kring platsens potential och befintliga möjligheter. Du kan läsa mer om projektet här.

 

 

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *