Meny

Global Utmaning leder Urban Innovation Lab i Hamilton, Kanada

Global Utmaning leder Urban Innovation Lab i Hamilton, Kanada
Global Utmaning

2 år sedan

Under veckan har tankesmedjan Global Utmaning varit i staden Hamilton, Kanada för att leda ett Urban Innovation Lab tillsammans med International Federation for Housing and Planing (IFHP),Climate-Kic och Quercus Group. Projektet The future of Hamilton fokuserar på socialt hållbara bostadsområden och stödjs av nordiska ministerrådets satsning Nordic innovation. Vi har ställt tre frågor till Joel Ahlgren som var på plats.    

Vad är ett Urban Innovation Lab och varför arrangerades ett i Hamilton?  

Urban Innovation Lab är ett workshopkoncept som Global Utmaning utarbetat tillsammans med IFHP där ett antal nordiska organisationer, företag och experter möter lokala aktörer från för att gemensamt utveckla hållbara och konkreta lösningar på urbana utmaningar i staden. Labbet är en del av tankesmedjans satsning på kapacitetsbyggnad för lokalt genomförande av de globala hållbarhetsagendorna. Formatet för labbet prövade vi redan i våras då vi genomförde Indian Urban Lab på temat turism, allmännyttor och vattentillgång i Goa, Indien.

I Hamilton var labbets tema istället socialt hållbara bostadsområden och hur om- och nybyggnationer av befintliga bostadsområden kan bidra till ökad social hållbarhet. Temat är väldigt relevant för Hamilton – staden är en gammal industriort med ett åldrande och nedsatt bostadsbestånd och en utbredd boendesegregation. Behoven av renoveringar är stort, särskilt i områden som har en stor andel bostäder där hyran är offentligt subventionerad – dvs. social housing.

Vad organiserade Global Utmaning för aktiviteter?

Global Utmaning och IFHP ansvarade för den första av programmets två dagar. Vårt fokus låg på att förse deltagarna med en djupare förståelse för de sociala utmaningar som Hamilton sökte lösningar på. Vi började därför dagen med att göra ett platsbesök tillsammans med Hamiltons kommunala bostadsbolag på 155 Park Street South – ett socialt utsatt bostadsområde med offentligt subventionerade hyror. Bostadsområdet som består av flera stora höghus byggdes i början på 1960-talet och kommer genomgå omfattande renoveringar och ombyggnationer för att bli mer ekologiskt hållbara. Frågan som sedan diskuterades under labbet var hur dessa renoveringar kan bidra till att göra området mindre segregerat, tryggare och mer socialt hållbart.

Över 50 personer medverkade i labbet för att utveckla idéer och lösningar, en majoritet var kanadensiska arkitekter, byggherrar, stadsplanerare och organisationer. Global Utmanings partners White Arkitekter och Jagvillhabostad.nu medverkade som experter tillsammans med bl.a Ålborg kommun och Himmerland Housing Association samt andra nordiska organisationer och företag. Inkludering och ägandeskap i förändringsprocesser var ett gemensamt tema bland de lösningar som utvecklades.

Under programmets andra dag arrangerade Climate-Kic och Quercus Group en Open Innovation Challenge där nordiska företag, bl.a Minor Change Group, Aqua Green och Danfoss bjöds in att presentera, till representanter för Hamilton, förslag, lösningar och innovationer för hur renoveringarna av bostadsområdet kunde blir ännu mer hållbara.

Tankesmedjan sätter fokus på feministisk stadsutveckling och lokalt genomförande av Agenda 2030, varför är detta relevant för Hamilton?

 Hamilton står inför liknande utmaningar som många andra städer i Sverige och världen. En starkt växande urbanisering som innebär att det blir ett större tryck på bostadsbeståndet, social service och miljö samt växande social och ekonomiska klyftor som gör att segregationen ökar och blir till ett allt mer akut problem. Detta är inte unik för Hamilton – det är globala trender. En av utmaningarna Hamilton söker svar på är hur befintliga bostadsområden kan bli tryggare och en bättre plats att bo på samt hur lägenheter med subventionerade hyror kan bli mer inkluderande i staden. Vi tror att en mer jämställd, jämlik och därmed inkluderande stad är en förutsättning för en hållbar omställning – helt enkelt i  det lokala genomförandet av globala hållbarhetsmål. Genom att mötas över nationsgränser och genom att lyfta fram aktörer som ligger i framkant kan vi tillsammans utveckla rekommendationer för hur städer kan bli mer inkluderande och jämställda. The Future of Hamilton och vårt Urban Innovation Lab är därför viktiga för att samla erfarenheter och kunskap för att skapa förutsättningar för mer socialt hållbara städer globalt.

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *