Meny

World Urban Forum – 3 frågor till Elin Andersdotter Fabre

World Urban Forum – 3 frågor till Elin Andersdotter Fabre
Global Utmaning

2 år sedan

Idag den 7 februari börjar World Urban Forum, FN:s nionde forum om stadsfrågor, WUF9 i Kuala Lumpur, Malaysia. Vi ställde tre frågor till tankesmedjans Elin Andersdotter Fabre som finns på plats, där Global Utmaning står värd för två evenemang under konferensen.

Vilka är de största utmaningarna inom stadsutveckling globalt?

I den globala kontexten pratas det mycket om det lokala genomförandet av Agenda 2030 och betydelsen av en inkluderande stadsutveckling – den sociala dimensionen av hållbarhet. WUF9:s tema i år är #cities2030 och #citiesforall. Det finns en medvetenhet om att lyfta in perspektiven från dem som är marginaliserade, även bland länder och städer som står inför stora urbana utmaningar. Svenska aktörer har mycket att lära av en sådan inställning. Brist på teknisk kunskap om stadsutveckling och good local governance – kapaciteten att på lokal nivå styra mot en hållbar urban stadsutveckling –  är också två stora utmaningar.  Huvudfokus under WUF9 är genomförandet av New Urban Agenda och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på lokal nivå. Agendorna har antagits av FN:s medlemsstater men behöver genomföras i städerna.

 

Vad kommer Global Utmaning göra på WUF9?

Bland internationella organisationer och deltagarna på forumet finns ett stort intresse för den nordiska modellen och nordisk statsutveckling. Vi kommer att visa hur vi nordiska aktörer tillsammans kan utveckla en digital kapacitetsplattform som bygger på goda exempel och arbetssätt. Dato Maimunah Mohd Sharif, nytillsatt chef för UN Habitat, öppningstalar på workshopen, som är ett samarbete med finska Miljödepartementet, International Federation for Housing and Planning, Mistra Urban Futures, White, Sveriges kommuner och landsting, SDI, Symbiocity Kenya och UCLG.

Dessutom arrangerar vi ett utbildningstillfälle om jämställdhet, med särskilt fokus på unga tjejer i stadsutvecklingen tillsammans med Plan International och Women in Cities. När man ser till tonårstjejer inom stadsutveckling ligger Plan Internationals arbete i framkant, och från dem har vi mycket att lära. Workshopen blev fulltecknat på 24 timmar och är ett av de mest populära evenemangen under WUF9.

 

Tankesmedjan sätter fokus på feministisk stadsutveckling och lokalt genomförande av Agenda 2030, berättar mer.

Vi väljer att lyfta fram aktörer som ligger i framkant och som kan förmedla kunskap på ett intressant sätt för att utveckla rekommendationer för hur städer kan bli mer inkluderande och utvecklas efter unga flickors behov. För att sätta fokus på feministisk stadsplanering arbetar vi tillsammans med bland andra White och Umeå Kommun samt andra globala aktörer som Slum Dwellers International och Kounkuey Design Initiative. Deras primära fokus är inte alltid jämställdhet, men de har visat framgångsrika i att bedriva en mycket inkluderande verksamhet. Under WUF9 kommer vi också att dela med oss av resultat från pilottester av plattformen, bland annat resultat från Goa Urban Lab som tankesmedjan och IFHP tidigare i veckan genomförde i Goa, Indien.

Följ tankesmedjans medverkan på WUF9 på Twitter och Facebook.

 

Joel Ahlgren

 

Foto: Redd Angelo/ Unsplash

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *