Meny

Global Utmaning partner i stort EU-projekt för en hållbar utveckling kring Östersjön

Global Utmaning partner i stort EU-projekt för en hållbar utveckling kring Östersjön
Global Utmaning

1 år sedan

EU:s Horizon 2020 kommer under 2018-2022 finansiera projektet COASTAL som ska skapa hållbara samarbetsformer mellan kust- och landsbygdsområden i Europa. Global Utmaning ingår tillsammans med ett trettiotal europeiska forskningsinstitutioner i konsortiet. Vi var på plats i Bryssel förra veckan för att medverka i uppstartsmötet tillsammans med EU-kommissionen.

Inom EU har rörligheten av människor, arbetstillfällen och marknader från landsbygdsområden till kustområden varit avgörande för utvecklingen. EU:s ”blåa ekonomi” står idag för över hälften av regionens totala BNP. Samtidigt är kustområdenas utveckling beroende av landsbygdens resursförsörjning och ekologiska hållbarhet. Utsläpp av jordbruksprodukter, bekämpningsmedel och avlopp är exempel på problem som påverkar kustområdenas möjligheter till en ekologiskt hållbar tillväxt.

Samtidigt halkar många av landsbygdens mer rurala delar efter i en utveckling där urbana kustregioner drar ifrån. Hur hållbar är kustområdenas ekonomiska tillväxt, och hur påverkas den av landsbygdens utveckling? Vilka är utmaningarna för förbättrade samarbetsformer och synergier mellan kust- och landsbygdsaktörer, och vilka lösningar och möjligheter går att finna i innovativa marknadslösningar och förändrade politiska förutsättningar?

Under fyra år kommer COASTAL söka svar på frågorna genom omfattade analyser av sex fallstudier i Sverige, Grekland, Frankrike, Belgien, Spanien och Rumänien. I projektet medverkar 29 forskningsinstitut, tankesmedjor, universitet och entreprenörer från hela Europa för att gemensamt utveckla policyrekommendationer och affärsplaner som ökar kust- och landsbygdssynergier i Europa. Global Utmaning medverkar främst i navet för projektets förändringsarbete, vilket är en serie av innovationslabb och workshops med representanter från kust- och landsbygdsnära sektorer.

Höga halter av kväve och fosfor, algblomning och övergödning utmärker idag vattnet i Östersjön, som också påverkas negativt av bl.a. nedskräpning och färjetrafik. Vattenkvalitén står därför i fokus när Global Utmaning, Stockholms Universitet, Stockholm Environment Institute (SEI), Niras Sweden AB, Campus Roslagen AB och Luonnonvarakeskus (LUKE), samarbetar inom den svenska fallstudien för att tillsammans utveckla marknads- och policyrekommendationer för förbättrade relationer mellan kust- och landsbygdsaktörer i Norrströmområdet.

Under hösten 2018 inleds projektet med sex workshops inom den svenska fallstudien där aktörer verksamma inom områden som påverkar och/eller berörs av vattenkvalitén i Östersjön träffas för att tillsammans definiera utmaningar, möjligheter och behov. Som oberoende tankesmedja fyller Global Utmaning en viktig funktion i projektet, som i övrigt till stor del består av forskningsaktörer, och kommer verka för att sprida och förankra projektets resultat bland tankesmedjans publik.

Några av medverkande i den svenska fallstudien: Joel Ahlgren, Global Utmaning; Anti Iho, LUKE; Donatella Acquaviva och Amelia Strömberg, Campus Roslagen AB; Peter Langdahl, NIRAS; Samaneh Seifollahi, Stockholms Universitet; Madelenie Fogde och Johan Kuylenstierna, SEI.

Övriga partners i projektet är:

 • Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas
 • Asociatia Gal Delta Dunarii
 • Campus Roslagen Ab
 • Chambre Regionale D’agriculture Poitou-Charentes
 • Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia
 • Development Agency of Messinia
 • Federacion De Cooperativas Agrariasde Murcia S Coop
 • Frab Nouvelle Aquitaine
 • Geonardo Environmental Technologies Ltd
 • Greenbridge Nv
 • Haven Oostende Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf
 • Hellenic Centre For Marine Research
 • Institut National dDe Recherche En en Sciences eEt Technologies pPour lL’eEnvironnement Et et L’agriculturel’Agriculture
 • Institutul De Cercetare Pentru Economia Agriculturii Si Dezvoltare Rural
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa
 • International Center for Research on the Environment and the Economy
 • Local Action Group Dobrogea Centrala
 • Luonnonvarakeskus
 • Niras Sweden AB
 • Pom West-Vlaanderen
 • Sintef Ocean As
 • Stockholm Environment Institute
 • Stockholms Universitet
 • Temes S.A.
 • Vlaams Instituut Voor De Zee Vzw
 • Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.V.
 • Vlaamse Landmaatschappij N.V.
 • Ιδρυμα

Mer information om projektet kommer under sommaren att publiceras på http://www.h2020-coastal.eu.

Omslagsbild: Max Hermansson, Unsplash

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *