Meny

Hållbara lösningar i Almedalen

Hållbara lösningar i Almedalen
Global Utmaning

4 år sedan

Digitalisering, klimat, urbanisering, hälsa, energifrågor, EU, nordiskt samarbete och det finansiella systemet var fokus för Global Utmanings tio seminarier i Almedalen. Det övergripande temat handlade om hur vi hittar lösningar och på så sätt skapar en hållbar utveckling, bland annat med stöd i Agenda 2030 – FN:s globala mål.

– Vi kan inte göra ”business as usual”. Vi behöver nya visioner för städerna, sade Thomas Melin från UN-Habitat under ett av seminarierna på temat som modererades av Global Utmanings Elin Andersdotter Fabre. Seminariet behandlade urbaniseringens utmaningar och städernas roll för global hållbar utveckling. Fokus låg på vilka nordiska erfarenheter som kan stå som goda exempel i genomförandet av Agenda 2030, COP21, och Habitat III.

– Städerna är nycklar i att uppnå hållbar utveckling, menade David Simon, chef på Mistra Urban Futures.

Rosanna Färnman, Magnus Magnusson och Sofia Arkelsten.
Rosanna Färnman, Magnus Magnusson och Sofia Arkelsten.
Urbanisering och folkhälsa

Inom 20 år kommer 70 procent av världens befolkning att bo i städer. Det är en utmaning, men också en möjlighet att skapa en hållbar stadsutveckling som tar hänsyn till klimat, social inkludering och hälsa.

– Utsläpp dödar fler än aids, malaria och influensa, på kort sikt är det största risken mot folkhälsan, menade Staffan Laestadius, professor på KTH och rådgivare på Global Utmanings seminarium om hälsa och urbanisering som leddes av projektledaren Rosanna Färnman.

I Norden har man varit bra på att skapa och upprätthålla sociala kontrakt, vilket är en av förklaringarna till att man haft framgångar på hälsoområdet, något som andra skulle kunna ta intryck av, menade Dagfinn Høybråthen, Nordiska ministerrådets ordförande. Kopplingen mellan jordbruk, mat och nutrition är viktig att förstå. Och för att förstå den behövs data, menade Magnus Magnssuon från Gates Foundation. Men ansvarsutkrävandet för sjukvård är lokalt, det behövs civilsamhälle och fri press som kan sätta press på beslutsfattare, menade Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M).

Trähus lösningen på bostadskrisen?

På lokal nivå i Sverige är bostadskrisen ett faktum. En del av lösningen är att satsa på ett nytt halvmiljonprogram av trä, som samtidigt kan bidra till att möta klimat- och utvecklingsmålen, vilket var temat för ett av måndagens seminarium.

– Att bygga i trä är att ge fler människor möjlighet att bo hållbart, sade Ewa Magnusson från Bo Klok.  Stortskaligt byggande i trä skulle dessutom ge exportmöjligheter för Sverige, menade Per Lyrvall från Stora Enso.

Digitalisering och klimat

Vilken roll spelar den digitala utvecklingen för minskad klimatpåverkan? Det var temat för ett av seminarierna med Anna Felländer, framtidsekonom på Swedbank, Darja Isaksson från Ziggy och Anders Wijkman, senior rådgivare till tankesmedjan och teknikentreprenören Christian Landgren, som leddes av Alexander Crawford.

– Ökad data skulle leda till informerade konsumentbeslut, som att avgöra klimatpåverkan av en vara menade Darja Isaksson.

– Teknik och IT har vuxit fram som självklara delar av utvecklingspolitik de senaste tio åren, sade Anders Wijkman.

publik

Agenda 2030 i praktiken behandlades också vid seminariet ”Finns det plats för Finanssektorn i ett hållbart samhälle?” som Global Utmaning samarrangerade med Ålands landskapsregering. Camilla Gunell näringsminister, beskrev det omfattande arbete som Ålands landskapsregering nu bedriver för att omsätta Agenda 2030 i praktiken. I samarbete med Ålandsbanken har man utvecklat ett index som ökar konsumenters möjlighet att följa vilket fotavtryck den egna konsumtionen gör via bankkortet.

Energisamarbete ur säkerhetspolitiska aspekter

Global Utmaning arrangerade också seminarier om det nordiska energisamarbetet, viktigt ur säkerhetspolitiska aspekter. Internationella atomenergiorganet, IAEA och NEF har visat att de nordiska ekonomierna är 25 år före resten av världen när det kommer till energiproduktion och koldioxidutsläpp. Kommer det nordiska samarbetet fortsatt att bidra till den industrins ambitioner att bidra till att 2 graders målet kan nås?

– Nordiska ministerrådets ambition är att växla upp det konkreta resultaten av Ministerrådets arbete. Nu pågår en strategisk översyn där av energipolitiken under ledning av Jorma Olilla som ska vara klar 2017, sade Dagfinn Høybråthen från Nordiska Ministerrådet.

I det nordiska arbetet med Agenda 2030 handlar det om att utveckla samarbetet där vi är starka och kan bidra till omställning och utveckling.

– En säker energileverans bör vara en gemensam nordisk prioritering för att säkra den fortsatta konkurrenskraften hos en klimatsmart industri, menade Carl Michael Raihle från SKGS.

Hans Jörgen Koch från Nordisk Energi Forskning menade att ett nordiskt fokus för samarbete bör vara användningen av biomassa samt transport- och industriutsläppen.

Men hur ser energifrågorna ut utifrån en bredare europeisk kontext? Det var temat för ett annat seminarium på Europahuset i Almedalen lett av Global Utmanings vd Johan Hassel.

– Vi talar mycket om Nordens beroende av rysk gas, diskussionen måste breddas menade Linda Burenius Magnusson från OX2.

 Det förnyelsebara behöver komma in mer för att integrera marknaderna, menade Pierre Schellekens från EU-kommissionen. Mats Karlsson, direktör på Utrikespolitiska Institutet menade att Putins beteende måste förändras för att bygga gemensam säkerhet på lång sikt.

EU-panel
Alexander Crawford, Katarina Areskoug Mascarenhas, Birgitta Englin, Håkan Jonsson, Rosaline Marbinah och Negra Efendić.
Brexit och vägar ut ur EU-krisen

Det europeiska samarbetet är inte bara viktigt utifrån energi- eller säkerhetspolitiska dimensioner. Även utifrån ekonomi och social sammanhållning, vilket var teman för ytterligare två seminarier. Där har Brexit skakat om samarbetet ordentligt. Vilka vägar ur krisen finns för Europa?

– Aldrig förr har EU varit så ifrågasatt, komplext och integrerat menade Katarina Areskoug Mascharenas, chef, EU-Kommissionens representation i Sverige.

Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning, efterfrågade en ny berättelse om vad EU-beslut innebär. Mogherinis nya förslag är bra eftersom de involverar medborgare och civilsamhälle, sade hon.

Det behövs en plattform i skolan för diskussion om EU och framtidens internationella samarbeten menade Rosaline Marbinah, vice ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer.

Global Utmaning har nyligen släppt antologin ”Tio policyförslag som tar Europa ur krisen” som också diskuterar frågan.

Johan Hassel på DNs seminarium om hållbar stadsutveckling.
Johan Hassel på DNs seminarium om hållbar stadsutveckling.
Hur nära är Sverige en finansiell kris?

Brexit har också skakat om det finansiella systemet.

­– På en skala på ett till tio, hur nära är Sverige en finansiell kris? Global Utmanings vd Johan Hassel ledde ett fullsatt seminarium på ämnet med Ulf Dahlsten, visiting professor på LSE och senior rådgivare på Global Utmaning, Martin Flodén, vice Riksbankschef och Louise Andrén Meiton, ekonomijournalist på SvD. ”Sex”, svarade panelen enhälligt.

– Brexit och klyftorna är tecken på större samhällsproblem än det finansiella systemet – de stora riskerna nu är politiska, sade Meiton.

– Jag är mer oroad över finansiella stabiliteten i euro-området än i Storbritannien efter Brexit, sade Flodén.

Tack till alla fantastiska panelister och all publik som kom till Global Utmanings framtidsorienterade samtal i Almedalen! Se vårt twitterkonto för mer seminarierapportering. Några av seminarierna spelades också in vilket du kan se i efterhand på vår play-kanal. Läs mer om våra programpunkter och medverkande under veckan. 

Nu tar kansliet sommarledigt, vi hörs igen i augusti. Trevlig sommar!

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *