Meny

May 9 2012: "How do we value nature?"

Pavan Sukhdev var tidigare rådgivare för United Nations Environment Programme (UNEP) och chef för dess projekt Green Economic Initiative. Han var även medförfattare till rapporten ”Towards a Green Economy”, en studie som demonstrerar hur en grön ekonomi främjar tillväxt.Han arbetar även som ekonom för Deutsche Bank där han 2008 ledde avdelningen Global Markets business. Han har även arbetat med G8+5 projektet “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) i syfte att utreda de fördelar biodiversitet utgör för den globala ekonomin. Idag sitter han i styrelsen för Stockholm Resilience Centre och UNEP.

Pavan Sukhdevs anförande kommenteras av Carl Folke, Stockholms Resilience Center och Martin Ådahl, VD tankesmedjan Fores.

Studie om grön ekonomi
Seminariet arrangeras i samarbete mellan  Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute och tankesmedjan Global Utmanings expertgrupp för en grön ekonomi. Eva Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys är ordförande i expertgruppen som med stöd för MISTRA genomför en förstudie om knäckfrågor för en grön ekonomi.

Eva Alfredssons presentation från seminariet finns här: