Meny

Idéseminarium om ungdomars framtida jobb

2 år sedan

Idéseminarium om ungdomars framtida jobb

Måndagen den 18 maj höll Global Utmaning ett interaktivt seminarium för att diskutera det nya utanförskapet för unga, mitt emellan utbildning och arbetsmarknad. Seminarietalarna Kenneth Abrahamsson, Lil Ljunggren Lönnberg och Jan Edling delgav lägesrapporter om en verklighet långt ifrån regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020.

Jan Edling, konsult på Flexicurity, inledde seminariet med en statistisk skildring. Hela 17 % av Sveriges 20-25 åringar varken arbetar eller studerar – och i vissa av landets mest utsatta förorter är denna siffra så hög som 40 %. Denna dystra bild om ungas otillräckliga förutsättningar att finna tillhörighet varken på en arbetsplats eller i en utbildning förklarades av en i övrigt tung arbetslöshet för befolkningen över 25 år. Både förberedelse för yrkeslivet och framtidstro blir lätt bristvaror för den som växer upp i miljö där många vuxna saknar ett arbete att gå till, menade Edling.

Lil Ljunggren Lönnberg
leder regeringens Delegation för ungdomar till arbete och tog vid med betoning på vikten av att nationell arbetsmarknadspolitik möts upp av ett ordentligt engagemang från kommunerna, varför delegationens arbete är centralt kring denna samordning. Här framhävdes lokala överenskommelser, gemensamma problem- och målbilder, samt ungas direkta involvering i lösningarnas utformning som betydelsefulla komponenter. Vidare menade Ljunggren Lönnberg att arbetsmarknadens utmaningar inte kan lösas som en isolerad fråga utan i större mån kräver att samordnas med andra politikområden.

Kajsa Hansson
och Kajsa Åström, praktikanter på Global Utmaning, berättade om egna erfarenheter i sina möten med studier, praktik och arbetsliv. De framhöll att formerna för yrkesförberedande praktik på universitet skiljer sig markant mellan utbildningar och lärosäten, så som avlönad eller oavlönad praktikperiod, stöd från lärosätet att söka praktik och handledning under praktikperioden.

Vidare presenterade Kenneth Abrahamsson, adjungerad professor i arbetsvetenskap och senior rådgivare till Global Utmaning, sin bild av ett Sverige där osäkra anställningsvillkor, ökad etableringsångest och kortare framtidsfokus har lett till växande frustrationer i arbetsmarknadens nya väntrum för unga vuxna. De politiska satsningarna på ett ökat yrkeslärande kom som ett svar på denna situation. Men vilka blir konsekvenserna? Abrahamsson delgav bland annat att andelen yrkesutbildning i gymnasieskolan skiljer sig oerhört över landet: 78 % av gymnasieeleverna i Sorsele i Västerbotten går en yrkesutbildning medan motsvarande andel i Danderyd i Stockholm är 6 %.

Seminariet fortsatte i workshops och diskussion med konstruktiva idéer för att bekämpa en fortsatt kraftig undgomsarbetslöshet, gapet mellan utbildning och arbete och ett polariserat lärande.

Bild till vänster: Yrkesutbildningens andel i gymnasieskolan höstterminen 2014. Redovisning för elever i åk 1 efter bostadskommun. Källa: Skolverket

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *