Meny

Intervju med Global Utmanings grundare Kristina Persson – Statsråd i den nytillträdda regeringen

3 år sedan

Intervju med Global Utmanings grundare Kristina Persson – Statsråd i den nytillträdda regeringen

I en exklusiv intervju berättar Kristina Persson för Global Utmaning om sina nya arbetsuppgifter, vad Norden har för påverkan på resten av Europa samt vem som nu tar över ordförandeskapet för tankesmedjan. (Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

Kristina Persson, gratulerar till utnämning som statsråd med ansvar för ”strategi, framtid och nordiskt samarbete”. Vad innebär din ministerportfölj?

Mitt jobb är en ny funktion i regeringskansliet.  Jag ska tillsammans med statsministern se till att regeringen har ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på politikens utformning.

– Det är ju regeringens skyldighet att i tid hantera de långsiktiga risker och hot som vi lever med – det gäller klimatet, miljön, ekonomin, jobben, demokratin och säkerheten.

Vad innebär det att du är placerad på statsrådsberedningen?

– Kanslihusets organisation är sektoriell – men om politiken ska bli riktigt effektiv måste man anlägga ett helhetsperspektiv – min uppgift är att arbeta för det.

Hur kommer du att lägga upp arbetet?

– Vi kommer att arbeta utåtriktat och mobilisera krafter också utanför regeringskansliet och myndigheterna i arbetet med att lösa de långsiktiga problemen.

På vilket sätt relaterar de strategiska framtidsfrågorna till Norden?

– Norden/det nordiska samarbetet är en del av den strategiska agendan. Många av de riktigt stora problemen är globala och måste lösas i samarbete med andra länder. EU är en viktig plattform för detta men består av 28 länder vilket gör det svårt att fatta tillräckligt snabba beslut.

– Norden kan tillsammans utöva ett mycket större inflytande både inom EU och i förhållande till andra stora regioner än om vi agerar var och en för sig. Dessutom kan vi lättare klara av den stora gröna omställning som vi står inför om vi samarbetar när det gäller innovation, teknikupphandling, utveckling av nya regelverk för att ge några exempel. Vi kan och ska gå före och driva på andra t. ex för att förverkliga ett fossilfritt samhälle 2050.

Vilka frågor kommer du att prioritera?

– Det är som jag ser det framförallt sex områden som har mycket stor strategisk betydelse för framtiden:

Global Governance hur man ska hitta vägar för att ta ett gemensamt ansvar över nationsgränserna. Demokratin är idag begränsad till nationalstaten, men nationerna kan inte lösa problemen ensamma.

Den gröna omställningen kommer att kräva stora investeringar, nya former för såväl privata som offentliga investeringar och förändrade regelverk samt skatter som understödjer den gröna omställningen.

Sysselsättningen i framtiden är regeringens huvudprioritering. De genomgående teknologiska förändringarna leder till att allt fler jobb försvinner. Framtidens värdeskapande måste leda till ökad sysselsättning men det sker inte med automatik. Det är politikens uppgift att se till att det sker, d.v.s. styra utveckling så att det blir full sysselsättning.

Fördelningspolitiken och välfärden ojämlikheten har växt sig stark snabbt och det är skadligt för vårt samhälle på många sätt. Ojämlikheten bidrar till en svagare ekonomisk utveckling. Det frestar på och skadar tilliten i samhället.

Integration och migrationintegrationspolitiken behöver bli mer effektiv. Det ska inte dröja månader till och med år innan människor som kommer till vårt land får en chans att bli delaktiga av arbetsliv och samhälle.

Konkurrenskraft och kompetens Ett innovationsråd kommer att knytas till statsrådsberedningen som i samarbete med näringslivet som ska säkra att Sverige kan ligga långt fram i den ekonomiska utvecklingen.

Vad innebär din utnämning för ditt engagemang i Global Utmaning?

– Jag avgår ifrån alla mina uppdrag, inklusive som ordförande i Global Utmaning och mitt uppdrag i Frejas Fond.

– Möjligheten att få arbeta med strategiska framtidsfrågor i statsrådsberedningen var svår att motstå men det är givetvis inte lätt att lämna Global Utmaning som jag grundande 2005 och länge arbete med. Samtidigt är jag övertygad om att Global Utmaning står välrustat och har framtiden för sig.

– Att statsministern väljer att prioritera strategiska framtidsfrågor samt koppla det nordiska samarbetet till dessa kan ses som ett erkännande också för Global Utmanings arbete.

Vem tar över som ordförande?

– Lennart Båge, som idag är vice ordförande för Global Utmaning, går omedelbart in som ordförande.

– Lennart, med sin långa erfarenhet som diplomat och inte minst chef inom FN systemet, är synnerligen väl lämpad att gå in och leda styrelsens arbete.

– Det är med varm hand jag lämnar över ordförandeskapet till Lennart Båge!

– Låt mig också passa på att tacka vårt stora och aktiva nätverk och läsare av våra nyhetsbrev för ert fantastiska stöd och uppmuntran till Global Utmaning och mig personligen!

Kommentarer

1 comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *