Meny

Cirkulär Ekonomi – Finland och Sverige i täten?

Datum: 2017-05-22 - 2017-05-22

Tid: 14:00 - 16:00

Plats:

Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm

Flera studier indikerar att en övergång till cirkulär ekonomi kan erbjuda ekonomiska fördelar som ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och ökad sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi handlar om effektivare användning av naturresurser, men också en grundläggande förändring av hur samhället fungerar, ett systemskifte. Omställningen till en cirkulär ekonomi står högt på agendan hos såväl den…

Gamla event