Meny

Urban Talk – World Cities Day

Datum: 2017-10-31 - 2017-10-31

Tid: 11:00 - 14:00

I samband med World Cities Day som är FN:s dag för att uppmärksamma städer och de utmaningar och lösningar urbaniseringen resulterar i arrangerar tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med UN-Habitat ett “Urban Talk”.

Kulturhuset: Migrationens möjligheter

Datum: 2017-11-29 - 2017-11-29

Tid: 17:00 - 18:30

Plats:

Foajé 3
Kulturhuset Stadsteatern

Välkommen till det tionde samtalet i Global Utmanings och Kulturhuset Stadsteaterns serie om framtidsfrågor. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan och med hjälp av en rad framstående experter undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor.

Gamla event