Meny
Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet

Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet

Datum: 2016-02-23 till 2016-02-23

Tid: 09:00 - 11:00

Plats:

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Sverige har nu inlett arbetet kring Agenda 2030 för att nå de globala målen för hållbar utveckling, som antogs i höstas av FNs generalförsamling. Agenda 2030 kommer att påverka olika delar av den svenska inrikespolitiken och det svenska biståndet. Samtidigt sker det omprioriteringar inom biståndet. Bland annat har nedskärningar gjorts i delar av hälsobiståndet. I nuläget väntar vi på att mätbara indikatorer för Agenda 2030 ska presenteras – men vad kan bli de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av nedskärningar inom hälsa? Och vad har Agenda 2030 för betydelse för Politik för Global Utveckling (PGU) och det svenska biståndet?

Under hösten höll Global Utmaning en policydialog om Agenda 2030 och målet om hälsa. Till följd av detta intervjuades nio experter inom global hälsa och klimat för att ge sina integrerade perspektiv på de 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Seminariet tar sin utgångspunkt i denna skrift som Global Utmaning lanserar den 16 februari – Global hälsa i perspektiv – Agenda 2030 och det svenska utvecklingssamarbetet. Skriften ger perspektiv på hur det svenska utvecklingssamarbetet bör förhålla sig till Agenda 2030, vikten av hälsobiståndet, och utmaningarna med att ta fram precisa och mätbara indikatorer.

Till anmälan 

Kontakt: rosanna.farnman@globalutmaning.se

PROGRAM

Frukost serveras från 08.30

09.00-09.10 Johan Hassel, VD Global Utmaning, hälsar välkommen och presenterar tankesmedjans projekt Re-Inventing Development Policy in the Global Era

09.10-09.20 Gun-Britt Andersson, senior rådgivare Global Utmaning och vice ordf. EBA, presenterar skriften Global hälsa i perspektiv: Agenda 2030 och det svenska utvecklingssamarbetet , och modererar seminariet

09.20-09.35 Helena Nordenstedt, läkare och forskare i global hälsa, KI. Hur står det till med hälsan i världen?

09.35-09.55 Lennarth Hjelmåker, Ambassadör för global hälsa, UD och Pia Engstrand, verksföreträdare global hälsa, Sida. Regeringens och Sidas arbete med att genomföra Agenda 2030 utifrån ett hälsoperspektiv.

09.55-10.15 Göran Tomson, professor i internationell hälso- och sjukvårdsforskning, KI och Mikaela Hildebrand, sexualpolitiskt sakkunnig, RFSU. Utifrån Agenda 2030, prioriteras hälsa tillräckligt i svenskt bistånd?

10.15-10.30 Tobias Alfvén, barnläkare och forskare i global hälsa, KI och (tbc). Tar vi Agenda 2030 och det tredje globala målet om hälsa på allvar – för vår del och i det internationella samarbetet? Tar vi Agenda 2030 på lika stort allvar som millenniemålen?

10.30-10.50 Panel och diskussion. Hur når vi det tredje globala målet om hälsa på 15 år?

10.50-11.00 Summering och slutord