Meny
Boklansering och lunchseminarium: Ett Sverige där anställda äger

Boklansering och lunchseminarium: Ett Sverige där anställda äger

Datum: 2018-10-09 till 2018-10-09

Tid: 11:30 - 13:30

Plats:

Norrsken House, Moon.
Birger Jarlsgatan 57c, Stockholm, Stockholms län, 113 56 Sverige

Tankesmedjan Global Utmaning och Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid Handelshögskolan och senior rådgivare till tankesmedjan, ger ut rapporten Ett Sverige där anställda äger.

Det är en idéskrift om ett Sverige där anställda är önskvärda hel- eller delägare i det privata näringslivet. De äger personalstiftelser eller aktier direkt, de driver arbetskooperativ tillsammans, de utvecklar den idéburna sektorns civilsamhälle, de bryggar över utanförskap eller startar plattformskooperativ i den digitaliserade ekonomin.

Välkommen till boklanseringen av Ett Sverige där anställda äger
Tisdagen 9 oktober
11:30-13:30
Norrsken House (Moon)
57c Birger Jarlsgatan Stockholm, 113 56 Sverige
Anmälan

(lunchwrap serveras)

Valrörelsen 2018 visar på ett Sverige som mer än någonsin behöver hitta nya lösningar på utanförskap, ekonomisk ojämlikhet, innovationskraft, regionala obalanser och nya modeller för långsiktigt värdeskapande i ekonomin. Vi tror att nya ägandeformer är en del av lösningen. Tyvärr ligger Sverige långt efter jämförbara västländer, som Frankrike (där exempelvis kooperativa affärsmodeller är ett recept för att rädda arbetstillfällen vid fabriksnedläggningar), USA (där 14 miljoner anställda äger aktier i sina arbetsgivare genom s.k. ESOP-stiftelser), Spanien (där Mondragon-federationen är världens största medarbetarkollektiv med 85 000 anställda) eller Italien (där kluster av kooperativ inspirerar program för företagssamverkan över hela Europa).

Vi bjuder in till lunchdebatt för att få igång ett samtal och öppna upp för några av de viktiga frågeställningarna, med målet att bjuda på ett insiktsfullt samtal om nya former för ägande. Följande frågor (och andra) kommer att diskuteras:

  1. Varför har ett innovativt land som Sverige så svårt att ta till sig nya modeller för ägande?
  2. Hur ska vi få olika intressenter (fackförbund, staten, regionala aktörer, finansiärer, etc.) att stötta anställda som vill ta över verksamheter i samband med generationsskiften, omstruktureringar och nedläggningar?
  3. Vilken ny lagstiftning behövs på arbetsmarknadsområdet, inom socialförsäkringssystemet och aktiebolagslagen för att anställda ska kunna kombinera inflytande och delägande?
    Framförallt, hur ska Sverige ska bryta sig ur den sekelgamla konfliktytan mellan kapital och arbete för att ge plats för ett brett samtal kring nya former för hållbart ägande?

Medverkande:

Sophie Nachemson-Ekwall, författare av skriften
Günter Mårder, vd Företagarna
Gordon Hahn, ordf Coompanion,
Lars Jagrén, rådgivare Svenskt Näringsliv,
Petter Skogar, vd KFO
Catharina Nystedt-Ringborg, vice-ordförande, Global Utmaning
(fler medverkande tillkommer)