Meny
Framtidsspaning om knäckfrågor i klimatpolitiken mot 2045

Framtidsspaning om knäckfrågor i klimatpolitiken mot 2045

Datum: 2016-05-04 till 2016-05-04

Tid: 09:00 - 11:00

Plats:

Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Drottninggatan 85b, Stockholm

Miljömålsberedningen, Global utmaning och Mistra bjuder in till ett seminarium där Miljömålsberedningens analysgrupper presenterar sina slutsatser för skapandet av en långsiktig och ambitiös klimatpolitik i Sverige. Seminariet startar 9.00, kaffe finns serverat från 8.30. Välkommen! 

Till anmälan

Miljömålsberedningen arbetar på regeringens uppdrag med att ta fram mål och strategier för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Som ett led i arbetet skapades under hösten sex externa analysgrupper. Till grupperna har ledande företrädare från akademi, näringsliv och civilsamhälle knutits med uppgift att fritt diskutera utvecklingen inom områden som identifierats som centrala vad gäller klimatpolitiken. En rapportör tillsattes för varje grupp, med uppgift att utifrån gruppens diskussioner och iakttagelser avge en skriftlig rapport till Miljömålsberedningen med en analys av hur gruppens slutsatser skulle kunna påverka möjligheterna att föra en långsiktig och ambitiös klimatpolitik i Sverige.

Rapporterna utgör ett av många underlag till Miljömålsberedningens fortsatta arbete. Slutsatserna från analysgrupperna redovisas på detta seminarium av de respektive rapportörerna.

Program
09.00-09.10 Inledning, Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och senior rådgivare Global Utmaning
09.10-09.25 Jordbruk och livsmedel, Robert Paulsson, expert Structor
09.25-09.40 Bioekonomi, Claes Engström, tidigare VD Processum
09.40-09.55 Basmaterial, Max Åhman, forskare Lunds Tekniska Högskola
09.55-10.10 Digitalisering och resurshantering, Alexander Crawford, Processledare Global Utmaning
10.10-10.25 Samarbete stat och marknad, Dan Hjalmarsson, tidigare GD Tillväxtanalys
10.25-10.40 Cirkulär ekonomi och resurseffektivisering, Per-Anders Enqvist, fristående konsult, tidigare partner McKinsey
10.40-11.00 Diskussion och summering av Anders Wijkman

Organisatörer: Mistra, Global Utmaning och Miljömålsberedningen