Meny
Frukostsalongen #3 – migration och integration

Frukostsalongen #3 – migration och integration

Datum: 2016-03-08 till 2016-03-08

Tid: 08:00 - 09:30

Tankesmedjan Global Utmanings tredje Frukostsalong handlar om migration och integration. Vi diskuterar utifrån ett helhetsperspektiv på de förändrade migrationsströmmarna och integrationsutmaningen, och ser de större globala samhällspolitiska och ekonomiska frågorna.

Ett samtal med bland andra Mikolaj Norek, statsvetare, Kowsar Aden, entreprenör och Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen. Samtalet leds av Alexander Crawford, omvärldsanalytiker och processledare. Frukostsalongen vänder sig till ledare som tillsammans med andra nyfikna personer vill skaffa sig en bättre bild över de frågor och drivkrafter som påverkar samtiden.

Global Utmanings Frukostsalong är en innovativ samtalsserie kring berättelsen om morgondagens Sverige. Syftet är att fördjupa vår förståelse av samtiden. Speciellt inbjudna beslutsfattare, analytiker, forskare och kommentatorer möts för att tillsammans utveckla och förfina berättelsen, i en process som bygger på ett gemensamt nyfiket utforskande och co-creation. Vid varje möte lyssnar vi inledningsvis till tre till fyra experter i det aktuella ämnet för att sedan övergå till modererade samtal. Ledstjärnor för mötena är helhetssyn, framtidsfokus och evidensbaserat tänkande.