Meny
Frukostsalongen #5

Frukostsalongen #5

Datum: 2016-05-03 till 2016-05-03

Tid: 08:00 - 09:30

Tisdagen den 3 maj samtalar vi om den kollaborativa ekonomin och de nya digitala affärsmodellerna. Kollaborativ ekonomi handlar om att dela, få, ge och byta – ett växande fenomen inom den nya digitala ekonomin. Vad betyder detta ur ett framtidsperspektiv? Till vår hjälp har vi följande bekräftade gäster.

  • Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom Swedbank
  • Johanna Giorgi, strateg Tillväxtverket
  • Ulf Kristersson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson Moderaterna
  • Åsa Minoz, grundare och partner ModigMinoz

Istället för att urholka jordens tillgångar, blir samarbete och resurseffektiv användning av tillgångar allt mer omtalat, inte minst i en mer digitalt baserad ekonomi. När kreativa entreprenörer kombinerar teknologier och plattformar på nya sätt leder det till nya lösningar, innovationer och affärsidéer. Men har dessa entreprenörer och affärsmodeller potential att på allvar rubba etablerade aktörer? Och kommer den kollaborativa ekonomin att påskynda skiftet till mer resurseffektiva och hållbara livsstilar?

Global Utmanings FrukostSalong är en innovativ samtalsserie kring berättelsen om morgondagens Sverige. Syftet är att fördjupa vår förståelse av samtiden. Speciellt inbjudna beslutsfattare, analytiker, forskare och kommentatorer möts för att tillsammans utveckla och förfina berättelsen, i en process som bygger på ett gemensamt nyfiket utforskande och co-creation. Vid varje möte lyssnar vi inledningsvis till 3-4 experter i det aktuella ämnet för att sedan övergå till modererade samtal. Ledstjärnor för mötena är helhetssyn, framtidsfokus och evidensbaserat tänkande.

Samtalet leds av Alexander Crawford, omvärldsanalytiker och processledare.