Meny
Hållbar stadsutveckling för en cirkulär ekonomi

Hållbar stadsutveckling för en cirkulär ekonomi

Datum: 2019-07-01 till 2019-07-01

Tid: 09:00 - 09:45

Plats:

TCO-landet stora scen, Strandgatan 19, 621 56 Visby, Sverige


Anmäl ditt intresse här.

Hur skapar vi förutsättningar för framtidens cirkulära samhälle?

Hur kan städer skapa förutsättningar och möjligheter för dess medborgare, företag och civilsamhälle att anamma mer hållbara och cirkulära livsstilar, affärsmodeller och samarbeten? Hur förverkligar vi cirkulära strategier och vilka innovationer och tekniker behövs för att bygga cirkulära städer?

FN:s klimatpanel pekar på det brådskande behovet av nya livs- och konsumtionsmönster som stödjer omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Här står städer i centrum. Idag bor över hälften av världens invånare i städer och stadsbefolkningen kommer att öka till 80 procent under nästa generation. Idag utgör städer källan till omkring 75% av global energianvändning, 75% av globala utsläpp och 50% av global avfallsproduktion. Via en cirkulär ekonomi kan städers utmaningar vändas till möjligheter. En cirkulär ekonomi ger oss möjlighet att ompröva hur vi planerar och bygger våra städer, vilka möjligheter städernas medborgare, företag och civilsamhälle ges att agera hållbart och därmed säkerställa stadens hållbara utveckling och långsiktiga välstånd. Vad är den urbana miljöns bidrag till den cirkulära ekonomin utveckling?

I syfte att lyfta den cirkulära och resurseffektiva ekonomins positiva effekter för såväl individ som samhälle och klimat bjuder den oberoende tankesmedjan Global Utmaning in till ett frukostseminarium om hållbar stadsutveckling för en cirkulär ekonomi – hur skapar vi förutsättningar för framtidens cirkulära samhälle?

Medverkande
Staffan Laestadius, Professor emeritus KTH; Styrelseledamot, Global Utmaning.
Albert Edman, Utvecklingsstrateg Umeå Kommun; Senior rådgivare, Global Utmaning.
Oskar Henriksson, Projektledare/hållbarhetsstrateg Älvstranden Utveckling AB
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad; Senior rådgivare Global Utmaning
Anna Graaf, Hållbarhetschef White Arkitekter (tbc)
Gunilla Holmberg, regionchef Skanska Sverige AB
Joel Ahlgren, moderator Global Utmaning