Meny
Hur kan politiken vända utvecklingen? 

Hur kan politiken vända utvecklingen? 

Datum: 2018-05-08 till 2018-06-05

Tid: 16:00

Plats:

ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Medan valrörelsen hittills handlat om svenska och vardagsnära frågor hotar en i det närmaste global social, ekonomisk och ekologisk systemkris som riskerar att undanröja basen för vår svenska modell och den västerländska demokratin.

Klimatkrisen är en fråga om överlevnad samtidigt som globaliseringen, befolkningstillväxten, digitaliseringen och urbaniseringen har konsekvenser som hotar våra fungerande samhällssystem. Hur ska politiken ta sig an dessa systemkriser och klara att vända utveckling?

Välkommen till en seminarieserie om fem eftermiddagar mellan 16–18 på ABF-huset, Sveavägen 41.

Seminarierna är arrangerade av oss, de seniora rådgivarna Ulf Dahlsten och Anders Wijkman. Varje seminarium har som ingång en bok eller skrift som belyser olika dimensioner av systemkrisen och utgör inledning till ett samtal alla bjuds in att delta i.

 


Tisdag 5 Juni. VÄLFÄRD I KRIS.
ABF, Brantingrummet, Sveavägen 41.
Anmälan

Ojämlikheten och kapitalinkomster ökar globalt i takt med digitaliseringen medan löneinkomster som finansierar välfärden för en åldrande och växande befolkning stagnerar.
Hur säkrar vi den fortsatta välfärdsutbyggnaden (mer av sjukvård, äldreomsorg, lag och ordning etc), dvs det som vi vill prioritera med ökade inkomster?
Ingång är Mats Svegfors ”Tillit och välfärd går hand i hand”  från skriften Nordic Way. Mats Svegfors, som är senior rådgivare i Global Utmaning, leder seminariet. Han ser fyra alternativa och kompletterande vägar.

* Öka beskattningen för de stora kollektiven genom högre moms eller genom att öka beskattningen för vanliga inkomsttagare.
* En annorlunda inkomstbeskattning så att kvalificerade välfärdsarbeten utförs där de bäst behövs. Övergå till en arbetstidsrelaterad beskattning och beskatta mertidsarbete (over 40 tim/vecka) t.ex. sjuksköterskors och polisers arbete på kvällar, helger och nätter med samma procentsats som kapitalbeskattningen
* Komplettera med enskild finansiering av vård och omsorg, ffa sjukvård.
* Avskaffa korporativa låsningar när det gäller exempelvis skola och vård. Avskaffa lärarlegitimation, låt sjuksköterskor överta läkaruppgifter, se bemanningsföretag som en del av lösningen och inte en del av problemet, öppna för alternativ produktion också av traditionella offentliga tjänster.

 


Tidigare samtal i serien:

 

Tisdag 8 Maj. DEN DEMOKRATISKA KAPITALISMENS KRIS.
ABF, Per Albinrummet, Sveavägen 41.
Anmälan

Vid seminariet lanseras Ulf Dahlstens skrift Shaping the Future. Social, liberal and democratic capitalism for the 21st century.
Ulf Dahlsten menar att politikens oförmåga att ge alla del av de värden som skapats genom teknikutvecklingen och globaliseringen är huvudskälet till den sviktande tilltron till demokratin. Marknaderna har sprungit ifrån politiken, blivit globala medan politiken förblivit i allt väsentligt nationell (och regional). Han menar att det behöver byggas en global rättsordning som skapar rättvisa konkurrensvillkor, reglerar de finansiella marknaderna, förhindrar skatteflykt och ser till att alla företag som deltar i handel också tar miljöansvar.
Ulf Dahlsten leder seminariet. Hans skrift kommenteras av statssekreterare Karolina Ekholm, finansdepartementet.


Tisdag 15 Maj. KLIMATKRISEN ÄR EN DEL AV EN STÖRRE KRIS.
ABF, Per Albin rummet, Sveavägen 41.
Anmälan

Utgångspunkt är boken COME ON författad av ordförandena i Romklubben Anders Wijkman och Ernst von Weizsäcker i anledning av klubbens 50 årsjubileum.
Författarna ser ett samband mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Migration hänger t.ex. ihop med klimatförändringar och sociala och ekonomiska orättvisor. Dessutom menar de att befolkningsökningen är en underskattad fråga. Jorden är helt enkelt full och klarar inte en ökad resursförbrukning i nuvarande takt.
Anders Wijkman leder seminariet och han menar att Sverige måste gå från ord till handling i klimatarbetet. Det krävs systemförändringar bland annat i fråga om bankernas finansiering av gröna investeringar och hur statens budget är uppbyggd.
Romklubbens skrift kommenteras av Ekskärets grundare Tomas Björkman, som också är medlem i Romklubben.

 


Tisdag 22 Maj. ÄR MÄNNISKANS TID ÖVER?
ABF, Per Albinrummet, Sveavägen 41.
Anmälan

Utgångspunkter är den israeliske historikern Yuval Hariris bok Homo Deus och Harvardprofessorn MaxTegmarks Life 3.0.
De ser en utveckling där den vanliga människan blir slav under Supermänniskor och artificiellt intelligenta maskiner. Hariri utgår från en allt mer markerad ansamling av förmögenheter hos några få, vilket stöds av en färsk rapport från det brittiska parlamentets utredningstjänst som förutspår att en procent av världens befolkning kommer att äga närmare två tredjedelar av den samlade förmögenheten år 2030. Hariri tror att dessa Superrika kommer att använda sina resurser för att omsätta genetiska landvinningar till ett i princip evigt liv för egen del.
Seminariet med de två skrämmande framtidsscenarierna inleds av Ulf Dahlsten och Christian Landgren, vd för Iteam.


Tisdag 29 Maj. VI MÅSTE PRATA OM DEMOKRATIN
ABF, Brantingrummet, Sveavägen 41.
Anmälan 

Ingång är boken En handbok för demokrater – Vad kan en enskild människa göra för att skydda demokratin?. Redaktörer är Ola Larsmo, Sverker Sörlin och Elisabeth Åsbrink. I boken medverkar ett tjugotal författare.
Tilltron till demokratin är svag bland många av dem som ser sig som utvecklingens förlorare. #ViMåstePrata projektet, som står bakom boken, syftar till att förhindra och motverka att antidemokratiska attityder utvecklas och sprids i dessa grupper och bland de unga. Metoden är kunskapsförmedling och involverande, lokala demokratisamtal över hela landet. 120 engagerade inom kultur, politik, akademin och civilsamhället kommer att leda samtalen.
Projektet har initierats av bl.a. Global Utmanings grundare Kristina Perssonoch finansieras genom ideellt arbete, mindre bidrag från enskilda personer och av Studieförbunden i samverkan.
Kristina Persson inleder seminariet och Birgitta Englin, senior rådgivare i Global Utmaning, modererar panelen med Noura Berrouba, styrelseledamot LSU och Markus Anderljung, Effektiv Altruism.


Välkomna!

/Ulf Dahlsten och Anders Wijkman

 

Global Utmaning i samarbete med ABF Stockholm.