Meny
Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till förväntningarna?  

Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till förväntningarna?  

Datum: 2016-06-01 till 2016-06-01

Tid: 12:00 - 13:30

Plats:

Konstakademin, Fredsgatan 12 Stockholm

Marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat och obligationerna ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och minskar den globala uppvärmningen. Nordiska institutioner och klimatexperter har varit drivande bakom utvecklingen och intresset växer nu över hela Europa. För att den positiva utvecklingen inte ska bytas i besvikelse är det avgörande att kunna försäkra investerare om att obligationerna verkligen går till miljöförbättrande åtgärder. 

Välkommen till ett lunchseminarium där nordiska experter diskuterar hur marknaden för gröna obligationer ser ut i dag, och vad som behövs för att investerarna ska kunna lita på att pengarna går till projekt som är bra för framtiden.

Tid: Onsdag 1 juni 2016
kl.12:00–13:30, lättare lunch serveras från 11:30.
Plats: Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm

Anmäl dig här 

Seminariet är avgiftsfritt men kräver förhandsanmälan.

Möt Christopher Flensborg, en av de drivande krafterna bakom gröna obligationer, i samtal med Jens C. Hellerup, Senior Director och Head of Funding and Investor Relations på Nordiska investeringsbanken. I diskussionen deltar även Helena Lindahl, förvaltare av SPPs Gröna Obligationsfond, Penilla Gunther (KD) Nordiska rådets svenska delegation, Gustav Hemming, Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Catharina Nystedt Ringborg, senior rådgivare Global Utmaning och Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S). 

Moderator: Johan Hassel, Global Utmaning

Seminariet är en del av Europakommissionens satsning Green Week 2016 och kommer att hållas på engelska.

Arrangörer: Norden i Fokus och Global Utmaning

Har du frågor? Kontakta:

Helena Lagercrantz, helena.lagercrantz@nordicwelfare.org