Meny
Hur ska Europa ta sig ur krisen? Brexit, samarbete och migration

Hur ska Europa ta sig ur krisen? Brexit, samarbete och migration

Datum: 2016-06-14 till 2016-06-14

Tid: 17:00 - 18:30

Plats:

Foajé 3
Kulturhuset Stadsteatern

2008 gick Europa in i en ekonomisk kris som på flera håll fortfarande pågår. Ökade klyftor, polarisering och bristen på samarbete har dessutom gjort att hela europasamarbetet står på spel. I juni kommer Storbritannien att folkomrösta om ”Brexit” – ett eventuellt utträde ur unionen.

Tankesmedjan Global Utmaning lanserar antologin 10 policyförslag som tar Europa ur krisen den 14 juni på Kulturhuset Stadsteatern.Den handlar om hur Europa långsiktigt kan skapa en hållbar europeisk union och ser med framtidsperspektiv på frågan om vilket Europa vi faktiskt vill ha. Vad betyder Europas ekonomiska utveckling för Sverige och hur bör Sverige försöka påverka EU?

Tisdag 14 juni 2016
17:00 – 18:30
Foajé 3
Fri Entré

I antologin skriver författare med erfarenhet från forskning, politik, näringsliv och civilsamhälle förslag på bland annat hur det finansiella systemet kan regleras, hur integrationspolitiken kan utvecklas och hur Europa kan ta ledarskapet i en grön omställning.

Medverkande:

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom Swedbank
Behrang Miri, samhällsdebattör
Mats Karlsson, direktör Utrikespolitiska Institutet
Bengt Westerberg, tidigare statsråd och partiledare
Anna Wetter, juridikforskare, Sieps
Håkan Jonsson, partner hos Hallvarsson och Halvarsson och senior rådgivare Global Utmaning
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap och forskare, Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet
Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och senior rådgivare Global Utmaning
Ulf Dahlsten, gästprofessor London School of Economics och senior rådgivare Global Utmaning

Fler medverkanden tillkommer.

Global Utmaning är en fristående, oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen. Tankesmedjan skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle. Global Utmaning är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Tankesmedjan har ett erfaret och kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens och en stark tro på framtiden.