Meny
Klimatavtal och nya globala mål – vägar framåt

Klimatavtal och nya globala mål – vägar framåt

Datum: 2016-01-28 till 2016-01-28

Tid: 16:30 - 18:00

Plats:

Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern

Hur kan livet se ut i ett postfossilt samhälle? När globala avtal ska omvandlas till handling – hur ska det gå till? Hur kombinerar vi en grön omställning med social hållbarhet? Välkommen till ett samtal om globala och lokala utmaningar och möjligheter efter COP21.

Torsdag 28 januari
16.30–18.00 
Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern
Fri entré
(Ingen anmälan krävs)

När klimatavtalet i Paris undertecknades i mitten av december finns nu ett juridiskt bindande avtal för att minska utsläppen och förhindra att temperaturen stiger över två grader. Världens ledare har också skrivit under Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Men för att varaktig förändring ska ske måste några aktörer går före och sätta agendan i konkret handling. Hur kan nordiska länder, kommuner, företag och forskning bidra till en framgångsrik global omställning – när tillväxt och utveckling ska ske inom planetens gränser?

Tankesmedjan Global Utmaning och Kulturhuset Stadsteatern bjuder in till ett samtal där vi undersöker Sveriges roll i en globalt hållbar utveckling. Hur bidrar forskning, näringslivet och kommunerna i en lokal och global omställning? Vilken roll har cirkulär ekonomi? Ta del av några perspektiv på hur vi kan förverkliga en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar värld.

Medverkande:
Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och senior rådgivare Global Utmaning
Staffan Laestadius, professor KTH och ordförande i Global Utmanings klimatråd
Eva Blixt, forskningschef Jernkontoret
Per Lyrvall, Sverigechef och chefsjurist Stora Enso
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun
Nina Weitz, forskare Stockholm Environment Institute
Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning

 

Tankesmedjan Global Utmaning har sedan tio år arbetat lösningsorienterat med energi- miljö- och klimatfrågor. Perspektivet som genomsyrar tankesmedjan är att de globala kriser vi står inför hör ihop. De sociala, politiska, ekonomiska och klimatmässiga utmaningarna behöver lösas tillsammans och inte var för sig. Inom området har tankesmedjan gett ut en rad rapporter, hållit i seminarier och policydialoger där aktörer från näringsliv, akademi, politik och civilsamhälle fått en möjlighet att mötas.

 

GU_LOGO_RGB       sthlm_logo_rod_RGB